Άρθρο 59 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:

1. Τα άρθρα 1 έως 35 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α΄118)
2. Τα άρθρα 85 και 92 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265)
3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 88 του ν.4314/2014.
4. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

  • 9 Φεβρουαρίου 2017, 14:36 | χρήστοσ

    Στον παρών νόμο δεν αναφέρετε καθόλου η χορήγηση αδειών για ψυχαγωγικά παιχνίδια (λούνα Παρκ) στης υπαίθριες οργανωμένες αγορές (Χριστουγεννιάτικες, Πασχαλινές, Εμποροπανηγύρεις κλπ), Πρατίνο να υπάρχει διάταξη η οποία θα καθορίζει την διαδικασία χορήγηση των αδειών αυτών για την ασφαλή λειτουργία των ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα Παρκ)
    1. Στην παρ. 3 του άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005
    Για την χορήγηση άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης αναλόγως με την ιδιομορφία της άδειας που ζητείτε σε κάθε περίπτωση θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005. Στους έχουν έναρξη εργασιών με αντικείμενο των ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα Παρκ).
    Και έχουν όλες της εγκρίσεις που απαιτούνται για τα ψυχαγωγικά παιχνίδια (λούνα Παρκ).