Άρθρο 56 – Κανόνες επιείκειας

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που λαμβάνεται μετά από γνώμη και εισήγηση του ΣΥΚΑΠ, δύνανται να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος πωλητών υπαίθριου εμπορίου, σε περίπτωση που οι τελευταίοι συμβάλλουν στη διερεύνηση υποθέσεων που έχουν να κάνουν με παράνομη ή παράτυπη διακίνηση εμπορευμάτων, φοροδιαφυγή και διαφθορά στο χώρο των υπαίθριων αγορών εν γένει.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 14:10 | Μικροπωλητής

  Οι κανόνες επιείκιας πρέπει να καθαρά κοινωνικοί και οικονομικής κατάστασης του παραβάτη και όχι η καταγγελία του συναδέλφου του που θα μπορεί να είναι και για λόγους προσωπικής εμπάθειας. Με αυτό το άρθρο αν περάσει έτσι όπως διατυπώθηκε θα καθιερωθεί ένας κανόνας απαράδεκτος αληλοκαταγγελίας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 20:47 | Ευαγγελία

  Η λογική της αλληλοεξόντωσης δεν θα σώσει κανέναν. Ο κανόνας αυτός δεν είναι απλά απαράδεκτος, αλλά εκμετελλεύεται κιόλας τη δύσκολη οικονομική θέση των πωλητών θυμίζοντας άλλες εποχές.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 18:31 | Χειροτέχνες

  Δυστυχώς με αυτό το άρθρο καθιερώνεται ένας κανόνας απαράδεκτος. Η καταγγελία τους ενός από τον άλλο προκειμένου να απαλλαγεί από πρόστιμα, θα γίνει μια συνήθης πρακτική αδιέξοδη για ένα ευνομούμενο κράτος και μπορεί να επιφέρει άδικες καταγγελίες που αφορούν σε προσωπικά και όχι επαγγελματικά θέματα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 18:49 | Βάσω

  Να δίνεται το δικαίωμα στους κατόχους αδειών να προσφέυγουν απευθείας στο ΣτΕ και στα δικαστήρια για παραλείψεις ή απρόβλεπτες υποθέσεις που τυχόν δεν έχουν συμπεριληφθεί και προβλευθεί στον νόμο αυτό, ώστε να μπορούν να εξετάζονται επιεικώς και προσεκτικά.

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 23:28 | Αγγελική

  Κανόνες επιείκιας λόγω της χαμηλής ποιότητας εργασίας και τζίρου των πωλητών; Σε αυτά τα επαγγέλματα είναι που η επιείκεια θα πρέπει – τουλάχιστον να μην προ-περιγράφεται σε ένα ένα σχετικό νομοσχέδιο.