Άρθρο 04 – Δικαιούχοι

1. Η άδεια Παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε:
• φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως εκάστοτε ισχύει.
• αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78), όπως εκάστοτε ισχύει, αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους.
• φυσικά πρόσωπα καλλιτέχνες, χειροτέχνες, οι οποίοι παράγουν είδη λαϊκής τέχνης, κοσμήματα, καλλιτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας αποκλειστικά δικής τους δημιουργίας.
2. Τα φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες δύνανται να δραστηριοποιούνται σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και στο Στάσιμο και Πλανόδιο Εμπόριο, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνο σε οργανωμένες αγορές, όπως Λαϊκές Αγορές και Αγορές Καταναλωτών.
Κάθε Συνεταιρισμός, Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών δικαιούται μία άδεια Λαϊκής Αγοράς ανά 20 μέλη και όχι παραπάνω από 10 άδειες, κάθε γυναικείος συνεταιρισμός μία άδεια ανά 10 μέλη και όχι παραπάνω από δύο άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους Συνεταιρισμούς υποχρεωτικά συνοδεύονται από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισμούς η πρώτη ύλη των παραγόμενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των μελών του. Σε κάθε Λαϊκή Αγορά οι ως άνω Συνεταιρισμοί δεν επιτρέπεται να κατέχουν παραπάνω της μίας θέσης. Οι Παραγωγοί χειροτέχνες ειδών λαϊκής τέχνης και καλλιτεχνημάτων δύνανται να δραστηριοποιούνται μόνο στο Στάσιμο Εμπόριο και σε κάθε μορφής οργανωμένη αγορά πλην λαϊκών αγορών.
3. Οι παραγωγοί πωλητές δύνανται να υποβοηθούνται ή να αναπληρώνονται από τη σύζυγο ή τα τέκνα τους, εφόσον αυτοί δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου, χωρίς επιπρόσθετες διατυπώσεις πέραν της απλής δήλωσης στον αρμόδιο φορέα, την υποβολή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και καταχώρισης των στοιχείων αυτών στο έντυπο της άδειάς τους.
Στην περίπτωση Συνεταιρισμού ή αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών, όταν κωλύεται ο δηλωμένος υπάλληλος, τότε αντικαθίσταται με άλλον δηλωμένο υπάλληλο μετά από γνωστοποίηση στο δήμο της έδρας του Συνεταιρισμού. Τις πωλήσεις δύναται επίσης να διενεργεί συνεταιριζόμενος παραγωγός.
4. Για την άσκηση της υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί εκδίδουν σχετική άδεια με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:55 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

  αρθρο 4
  παρ. 1

  Να χορηγείται άδεια και στους συνταξιούχους. Καθώς και άδειες που είχαν εκδοθεί πριν την εφαρμογή του νόμου, ανεξάρτητα εάν έληξε η ισχύς τους, να εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την συνταξιοδότηση των δικαιούχων καλλιτεχνών (τροποπ. Της παρ. 1 του άρθρου 39 Ν. 4264/2014 ).
  Με τη πολιτική εκμηδένισης των συντάξεων και με τη ραγδαία φτωχοποίηση του λαού, η παρουσία στο δρόμο είναι θέμα επιβίωσης.. Ιδιαίτερα για τους καλλιτέχνες, η Τέχνη και οι εφαρμογές της, δεν έχει όριο ηλικίας, οι καλλιτέχνες δημιουργούν μέχρι το θάνατό τους και αυτός ο περιορισμός αντίκειται προς το Σύνταγμα της χώρας και εμποδίζει την ελευθερία της Τέχνης.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:48 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  1. αγροτικούς συνεταιρισμούς….. να προστεθεί: αγροτικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, ….

  στην παρ. 2 να προστεθεί μετά τις Λαϊκές Αγορές το Αγροτικές Αγορές.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:25 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

  στην παράγραφο 1

  Στους δικαιούχους άδειας παραγωγού λαϊκής προτείνω να προστεθούν και τα Νομικά Πρόσωπα, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να συμπεριληφθούν και οι μικροί βιοτέχνες-παραγωγοί (το μέγεθος της επιχείρησης, όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής).

  Είναι άδικο η μορφή της επιχείρησης -η οποία καθορίζεται από την φορολογική νομοθεσία- να εμποδίζει κάποιον παραγωγό να διαθέσει τα προϊόντα που παράγει ο ίδιος. Αν δηλαδή κάποιός έχει ατομική επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει ως φυσικό πρόσωπο, ενώ αν έχει συνέταιρο -οπότε αυτόματα πρόκειται για ΟΕ- αποκλείεται.

  Για να μην κατακλυστούν, βέβαια, οι λαϊκές αγορές από τις μεγάλες πολυεθνικές μπορούν να μπουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία ούτως ή άλλως προβλέπονται από την νομοθεσία.
  Με αυτόν τον τρόπο ωφελούνται τόσο οι μικροί παραγωγοί που μπορούν να διαθέσουν την παραγωγή τους, όσο και οι καταναλωτές που έχουν πρόσβαση σε οικονομικότερα προϊόντα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 23:27 | ραχμάνης πασχάλης

  είμαι αγρότης παραγωγός βιολογικών προϊόντων, κυρίως βιομηχανικής ντομάτας. Εχουμε μια οικογενειακή μονάδα που μεταποιούμε τη δική μας αποκλειστικά πρωτογενή παραγωγή.στο όνομα της γυναίκας μου. Γιατί είναι απαγορευτικό να συμμετέχουμε στις λαϊκές βιολογικές αγορές της Αθήνας?
  Θαρρώ οι οικογενειακές προσπάθειες ειδικά στα βιολογικά προϊόντα, χρήσιμο θα είναι ,τη στιγμή μάλιστα που λέμε ότι θέλουμε να τα στηρίξουμε και να τα προωθήσουμε να έχουν κοινή αντιμετώπιση και να τη δέχεστε σάν οικογενειακή
  προσπάθεια,εκμετάλλευση.Να υπάρχει η δυνατότητα να εκδοθεί άδεια για λαϊκές αγορές για αγορές παραγωγών,χωρίς να ζητήσετε απο τους ενδιαφερόμενους να τεμαχίσουν τη δήλωση οσδε του παραγωγού ή να ζητά να βγάζει φασόν τα προϊόντα του ο αγροτης παραγωγός στη δική τους οικογενειακή επιχείριση

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 19:17 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

  Στους δικαιούχους άδειας παραγωγού πωλητή προτείνω να προστεθούν και τα Νομικά Πρόσωπα, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να συμπεριληφθούν και οι μικροί βιοτέχνες-παραγωγοί (το μέγεθος της επιχείρησης, όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής).

  Είναι άδικο η μορφή της επιχείρησης -η οποία καθορίζεται από την φορολογική νομοθεσία- να εμποδίζει κάποιον παραγωγό να διαθέσει τα προϊόντα που παράγει ο ίδιος. Αν δηλαδή κάποιός έχει ατομική επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει ως φυσικό πρόσωπο, ενώ αν έχει συνέταιρο -οπότε αυτόματα πρόκειται για ΟΕ- αποκλείεται.

  Για να μην κατακλυστούν, βέβαια, οι λαϊκές αγορές από τις μεγάλες πολυεθνικές μπορούν να μπουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία ούτως ή άλλως προβλέπονται από την νομοθεσία.

  Με αυτόν τον τρόπο ωφελούνται τόσο οι μικροί παραγωγοί που μπορούν να διαθέσουν την παραγωγή τους, όσο και οι καταναλωτές που έχουν πρόσβαση σε οικονομικότερα προϊόντα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 18:15 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ

  -Το Μαντείο των Τεχνών ΚοινΣΕπ που εδρεύει στην Αθήνα με αντικείμενο υπηρεσίες καλών τεχνών,διδασκαλία τεχνών,υπηρεσίες ζωγράφου,κατασκευή χειροποίητων ειδών πρωτότυπης δημιουργίας.Ειδικότερα σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων όπως απορρέουν από τις δραστηριότητες των μελών τα οποία δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο.

  Είχαμε την ελπίδα για να μην πούμε την βεβαιότητα πως αυτή την φορά θα υπήρχε μια γενναία τομή σε σχέση με το παρελθόν,ειδικά μετά την έκδοση της εγκυκλίου,η οποία εκδόθηκε μετά από αίτημα μας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης , με θέμα την παροχή διευκρινήσεων ως πρός τους παραγωγούς οικοτεχνίας με αντικείμενο παραδοσιακά είδη,χειροτεχνήματα,έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας και την αναφορά ρητώς στην εγκύκλιο πως ,ενέχει και στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας.
  Εκ των πραγμάτων και σε πραγματικές και ρεαλιστικές συνθήκες ,οφείλουμε όλοι να δεχτούμε ότι ,οι Χειροτέχνες και οι Καλλιτέχνες όχι μόνο δεν έχουν δυνατότητα μεγάλης παραγωγής ,σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα την διάθεση και την προώθηση των χειροτεχνημάτων, συν την ανθρωπιστική-οικονομική κρίση την οποία όλοι βιώνουμε,συν την έλλειψη έως
  και σήμερα οργανωμένων καλλιτεχνικών χώρων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κατάσταση είναι άκρως προβληματική για τους δημιουργούς.
  Συνοπτικά θεωρούμε ότι
  Πρέπει να προηγηθεί ο διαχωρισμός των Χειροτεχνών απο τους επαγγελματίες(με πιστοποιήσεις απο το Εικαστικό Επιμελητήριο),έλεγχος όλων των υπαρχουσών πιστοποιήσεων,αδειών(ΕΟΜΜΕΧ,Αδειες υπαθρίου Εμπορίου)
  Καταγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο.
  Δημιουργία καλλιτεχνικών χώρων,οργανωμένων αγορών απο τους Δήμους σε συνεργασία με την Περιφέρεια.
  Δραστηριοποίηση των πιστοποιημένων Εικαστικών,Χειροτεχνών,Καλλιτεχνών σε αυτούς τους χώρους.
  Ορισμός ετήσιου τέλους από τους Δήμους,το οποίο θα είναι ενδεικτικό των υπαρχόντων τελών των παραδοσιακων ειδών που υφίστανται.
  Η έναρξη επιτηδεύματος δεν είναι μόνο δυσβάστακτη αλλά και ανεδαφική λόγω της έλλειψης οργανωμένων αγορών.
  Εναλλακτική μορφή δραστηριοποίησης είναι μέσω των Αστικών Συνεταιρισμών τους οποίους τους αναφέρει ο νόμος μόνο για αγροτική δραστηριότητα.
  Στις συζητήσεις του προσχέδιου του νόμου ήταν καίριο αίτημα μας,δεν το βλέπουμε στο νόμο,και είναι οξύμωρο δεδομένου της ψήφισης προσφάτως του Ν.4430/16 περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  Συγκεκριμένα επί των άρθρων
  Αρθρο 2
  παρ1
  . «Υπαίθριο Εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται στο ύπαιθρο, σε ανοικτό χώρο, όπως ενδεικτικά η πώληση προϊόντων σε λαϊκές αγορές, σε λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, το πλανόδιο εμπόριο κτλ. Για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επιλέγεται δημόσιος ή δημοτικός χώρος (ιδιόκτητος, μισθωμένος ή παραχωρημένος) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή.
  έκθεση και διάθεση χειροποίητων έργων πρωτότυπης δημιουργίας.
  Αρθρο 3
  παρ 3
  η καταγραφή των διακινούμενων ποσοτήτων και οι πρώτες ύλες κατά προσεγγιση που ο χειροτέχνης χρησιμοποιεί για να δημιουργει στους χώρους δραστηριοτητας
  Αρθρο 4
  παρ 1
  φυσικά πρόσωπα,συνεταιρισμοι(κοινσεπ),οργανωμένοι σύλλογοι.
  Αρθρο 6
  παρ 2
  Η χωρική άδεια παραγωγού, οι άδειες συνεταιρισμού, συλλόγων να έχουν πανελλαδική εμβέλεια.και πάντα σε συνάρτηση με τους καλλιτεχνικους χωρους που θα ορισθουν απο τους Δημους,κυρίως Αρχαιολογικου και Τουριστικου ενδιαφεροντος.
  Αρθρο 8
  Εκδοση και ανανέωση παραγωγικων αδειων. πιστοποιηση απο το Εικαστικο επιμελητηριο ετησιας ισχυος,εγκριση Περιφερειας,αδειοδοτηση απο τον Δημους ανεξαρτητου μόνιμης κατοικιας.
  Αρθρο 9
  Δεν νοείται έναρξη επαγγέλματος για τους Χειροτεχνες παραγωγους λόγω της δεδηλωμένης ανεργίας της πλειοψηφίας,δεν υφίστανται οριοθετημενοι χώροι στους Δήμους στάσιμου εμπορίου για Χειροτεχνες ,ως εκ τουτου ειναι ανευ αντικειμενου .
  Πρωτα να δημιουργηθουν οι καλλιτεχνικοι χωροι,ηλεκτρονικο μητρωο καταγραφης,πιστοποιησεις,και κατοπιν δραστηριοποιηση πιλοτικά,κατ ελαχιστον ενος ετους, ουτως ωστε να υπαρχουν τα στοιχεια απεικονισης συναλλαγών , ο παραγωγος χειροτεχνης μετά το πέρας του έτους οφειλει να επιλεξει την μορφη δραστηριοποιησης ήτοι,ατομικη εναρξη,δραστηριοποιηση μεσω συνεταιρισμου(κοινσεπ),μεσω οργανωμενων συλλογων.
  Οσο για την ασφαλιστικη καλυψη,στην πλειψηφια οι παραγωγοι χειροτεχνες που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο ,ειναι ανασφαλιστοι και καλυπτονται μεσω της κοινωνικης μεριμνας.
  αρθρο13
  ο κατοχος παραγωγικης αδειας πρεπει να δραστηριοποιειται σε αγορες οργανωμενες ή μη σε ολη την επικρατεια,
  αρθρο 39
  Δεν αναφερεται ορισμος τελους Καλλιτεχνικων αγορων,αλλη μια αποδειξη οτι η εναρξη επαγγελματος ειναι ανευ ουσιας
  αρθρο 40
  Γραφειοκρατεια ανευ λογου
  ο παραγωγος αιτειται αδειας στασιμου στον προκαθορισμενο χωρο του Δημου που ενδιαφερεται κ ο δημος απαντα αιτιολογημενα εντος 5 εργασιμων
  αρθρο 41
  Η μοριοδοτηση πρεπει να γινεται με οικονομικα,κοινωνικα και ηλικιακα κριτηρια και οχι λογω εντοπιοτητας
  αρθρο 56
  Το αρθρο ειναι η επιβραβευση και νομιμοποίηση του δοσίλογου,και λειτουργει διαιρετικα, εναντια στην αλληλεγγυη σε μια εποχη ιδιατερης ανθρωπιστικης και οικονομικής κρισης
  αρθρο 44
  Στο πλανόδιο εμπόριο εμπόριο από παραγωγούς δεν πρέπει να υπάρχει πληθυσμιακός περιορισμός.
  Ολοκλήρωνοντας επικαλούμεθα το άρθρο 16 παρ.1 του Συντάγματος1. Η τέχνη και η επιστήμη,η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες ,η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 07:45 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ

  13 Φεβρουαρίου 2017, 23:36 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ Μόνιμος ΣύνδεσμοςΕπισημάνσεις επι του πλαισίου λειτουργίας Υπαιθρίων Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΥΠΟΜΝΗΜΑ
  -Του Σωματείου »ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ» που εδρεύει στην Αθήνα με παραρτήματα εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας ,με αρ.Μητρώου 30396/2014 με έναρξη στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Α’Αθηνών 4/12/2014.Το Σωματείο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων με αρ.Μητρώου 3096.
  -Το Μαντείο των Τεχνών ΚοινΣΕπ που εδρεύει στην Αθήνα με αντικείμενο υπηρεσίες καλών τεχνών,διδασκαλία τεχνών,υπηρεσίες ζωγράφου,κατασκευή χειροποίητων ειδών πρωτότυπης δημιουργίας.Ειδικότερα σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων όπως απορρέουν από τις δραστηριότητες των μελών τα οποία δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο.
  -Ομάδα Χειροτεχνών -Καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται περιστασιακά υπαίθρια,εποχικά,εθιμοτυπικά με χειροτεχνήματα ιδίας παραγωγής και πρωτότυπης δημιουργίας.
  Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές ,μελετώντας το σχέδιο νόμου το οποίο είναι στην Διαβούλευση διαπιστώσαμε κάποιες σαφείς βελτιώσεις απο το προηγούμενο νομο 4264/14,πλην όμως υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και ασάφειες σε ότι αφορά τον κλάδο των Χειροτεχνών.
  Είχαμε την ελπίδα για να μην πούμε την βεβαιότητα πως αυτή την φορά θα υπήρχε μια γενναία τομή σε σχέση με το παρελθόν,ειδικά μετά την έκδοση της εγκυκλίου,η οποία εκδόθηκε μετά από αίτημα μας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης , με θέμα την παροχή διευκρινήσεων ως πρός τους παραγωγούς οικοτεχνίας με αντικείμενο παραδοσιακά είδη,χειροτεχνήματα,έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας και την αναφορά ρητώς στην εγκύκλιο πως ,ενέχει και στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας.
  Εκ των πραγμάτων και σε πραγματικές και ρεαλιστικές συνθήκες ,οφείλουμε όλοι να δεχτούμε ότι ,οι Χειροτέχνες και οι Καλλιτέχνες όχι μόνο δεν έχουν δυνατότητα μεγάλης παραγωγής ,σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα την διάθεση και την προώθηση των χειροτεχνημάτων, συν την ανθρωπιστική-οικονομική κρίση την οποία όλοι βιώνουμε,συν την έλλειψη έως
  και σήμερα οργανωμένων καλλιτεχνικών χώρων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κατάσταση είναι άκρως προβληματική για τους δημιουργούς.
  Συνοπτικά θεωρούμε ότι
  Πρέπει να προηγηθεί ο διαχωρισμός των Χειροτεχνών απο τους επαγγελματίες(με πιστοποιήσεις απο το Εικαστικό Επιμελητήριο),έλεγχος όλων των υπαρχουσών πιστοποιήσεων,αδειών(ΕΟΜΜΕΧ,Αδειες υπαθρίου Εμπορίου)
  Καταγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο.
  Δημιουργία καλλιτεχνικών χώρων,οργανωμένων αγορών απο τους Δήμους σε συνεργασία με την Περιφέρεια.
  Δραστηριοποίηση των πιστοποιημένων Εικαστικών,Χειροτεχνών,Καλλιτεχνών σε αυτούς τους χώρους.
  Ορισμός ετήσιου τέλους από τους Δήμους,το οποίο θα είναι ενδεικτικό των υπαρχόντων τελών των παραδοσιακων ειδών που υφίστανται.
  Η έναρξη επιτηδεύματος δεν είναι μόνο δυσβάστακτη αλλά και ανεδαφική λόγω της έλλειψης οργανωμένων αγορών.
  Εναλλακτική μορφή δραστηριοποίησης είναι μέσω των Αστικών Συνεταιρισμών τους οποίους τους αναφέρει ο νόμος μόνο για αγροτική δραστηριότητα.
  Στις συζητήσεις του προσχέδιου του νόμου ήταν καίριο αίτημα μας,δεν το βλέπουμε στο νόμο,και είναι οξύμωρο δεδομένου της ψήφισης προσφάτως του Ν.4430/16 περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  Συγκεκριμένα επί των άρθρωνΑρθρο 2
  παρ1
  . «Υπαίθριο Εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται στο ύπαιθρο, σε ανοικτό χώρο, όπως ενδεικτικά η πώληση προϊόντων σε λαϊκές αγορές, σε λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, το πλανόδιο εμπόριο κτλ. Για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επιλέγεται δημόσιος ή δημοτικός χώρος (ιδιόκτητος, μισθωμένος ή παραχωρημένος) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή.
  έκθεση και διάθεση χειροποίητων έργων πρωτότυπης δημιουργίας.
  Αρθρο 3
  παρ 3
  η καταγραφή των διακινούμενων ποσοτήτων και οι πρώτες ύλες κατά προσεγγιση που ο χειροτέχνης χρησιμοποιεί για να δημιουργει στους χώρους δραστηριοτητας
  Αρθρο 4
  παρ 1
  φυσικά πρόσωπα,συνεταιρισμοι(κοινσεπ),οργανωμένοι σύλλογοι.
  Αρθρο 6
  παρ 2
  Η χωρική άδεια παραγωγού, οι άδειες συνεταιρισμού, συλλόγων να έχουν πανελλαδική εμβέλεια.και πάντα σε συνάρτηση με τους καλλιτεχνικους χωρους που θα ορισθουν απο τους Δημους,κυρίως Αρχαιολογικου και Τουριστικου ενδιαφεροντος.
  Αρθρο 8
  Εκδοση και ανανέωση παραγωγικων αδειων. πιστοποιηση απο το Εικαστικο επιμελητηριο ετησιας ισχυος,εγκριση Περιφερειας,αδειοδοτηση απο τον Δημους ανεξαρτητου μόνιμης κατοικιας.
  Αρθρο 9
  Δεν νοείται έναρξη επαγγέλματος για τους Χειροτεχνες παραγωγους λόγω της δεδηλωμένης ανεργίας της πλειοψηφίας,δεν υφίστανται οριοθετημενοι χώροι στους Δήμους στάσιμου εμπορίου για Χειροτεχνες ,ως εκ τουτου ειναι ανευ αντικειμενου .
  Πρωτα θα δημιουργηθουν οι καλλιτεχνικοι χωροι,ηλεκτρονικο μητρωο καταγραφης,πιστοποιησεις,και κατοπιν δραστηριοιποιησης κατ ελαχιστον ενος ετους ουτως ωστε να υπαρχουν τα στοιχεια απεικονισης συναλλαγών , ο παραγωγος χειροτεχνης οφειλει να επιλεξει την μορφη δραστηριοποιησης ήτοι,ατομικη εναρξη,δραστηριοποιηση μεσω συνεταιρισμου(κοινσεπ),μεσω οργανωμενων συλλογων.
  Οσο για την ασφαλιστικη καλυψη,στην πλειψηφια οι παραγωγοι χειροτεχνες ειναι ανασφαλιστοι και καλυπτονται μεσω της κοινωνικης μεριμνας.
  αρθρο13
  ο κατοχος παραγωγικης αδειας πρεπει να δραστηριοποιειται σε αγορες οργανωμενες ή μη σε ολη την επικρατεια,
  αρθρο 39
  δεν αναφερεται ορισμος τελους καλλιτεχνικων αγορων,αλλη μια αποδειξη οτι η εναρξη επαγγελματος ειναι ανευ ουσιας
  αρθρο 40
  γραφειοκρατεια ανευ λογου
  ο παραγωγος αιτειται αδειας στασιμου στον προκαθορισμενο χωρο του Δημου που ενδιαφερεται κ ο δημος απαντα αιτιολογημενα εντος 5 εργασιμων
  αρθρο 41
  η μοριοδοτηση πρεπει να γινεται με οικονομικα,κοινωνικα και ηλικιακα κριτηρια και οχι λογω εντοπιοτητας
  αρθρο 56
  το αρθρο ειναι η επιβραβευση και νομιμοποίηση του δοσίλογου,και λειτουργει διαιρετικα εναντια στην αλληλεγγυη σε μια εποχη ιδιατερης ανθρωπιστικης και οικονομικής κρισης
  αρθρο 44
  στο πλανόδιο εμπόριο εμπόριο από παραγωγούς δεν πρέπει να υπάρχει πληθυσμιακός περιορισμός.
  Ολοκλήρωνοντας επικαλούμεθα το άρθρο 16 παρ.1 του Συντάγματος1. Η τέχνη και η επιστήμη,η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες ,η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 23:36 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ

  Επισημάνσεις επι του πλαισίου λειτουργίας Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  -Του Σωματείου »ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ» που εδρεύει στην Αθήνα με παραρτήματα εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας ,με αρ.Μητρώου 30396/2014 με έναρξη στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Α’Αθηνών 4/12/2014.Το Σωματείο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων με αρ.Μητρώου 3096.
  -Το Μαντείο των Τεχνών ΚοινΣΕπ που εδρεύει στην Αθήνα με αντικείμενο υπηρεσίες καλών τεχνών,διδασκαλία τεχνών,υπηρεσίες ζωγράφου,κατασκευή χειροποίητων ειδών πρωτότυπης δημιουργίας.Ειδικότερα σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων όπως απορρέουν από τις δραστηριότητες των μελών τα οποία δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο.
  -Ομάδα Χειροτεχνών -Καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται περιστασιακά υπαίθρια,εποχικά,εθιμοτυπικά με χειροτεχνήματα ιδίας παραγωγής και πρωτότυπης δημιουργίας.
  Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές ,μελετώντας το σχέδιο νόμου το οποίο είναι στην Διαβούλευση διαπιστώσαμε κάποιες σαφείς βελτιώσεις απο το προηγούμενο νομο 4264/14,πλην όμως υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και ασάφειες σε ότι αφορά τον κλάδο των Χειροτεχνών.
  Είχαμε την ελπίδα για να μην πούμε την βεβαιότητα πως αυτή την φορά θα υπήρχε μια γενναία τομή σε σχέση με το παρελθόν,ειδικά μετά την έκδοση της εγκυκλίου,η οποία εκδόθηκε μετά από αίτημα μας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης , με θέμα την παροχή διευκρινήσεων ως πρός τους παραγωγούς οικοτεχνίας με αντικείμενο παραδοσιακά είδη,χειροτεχνήματα,έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας και την αναφορά ρητώς στην εγκύκλιο πως ,ενέχει και στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας.
  Εκ των πραγμάτων και σε πραγματικές και ρεαλιστικές συνθήκες ,οφείλουμε όλοι να δεχτούμε ότι ,οι Χειροτέχνες και οι Καλλιτέχνες όχι μόνο δεν έχουν δυνατότητα μεγάλης παραγωγής ,σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα την διάθεση και την προώθηση των χειροτεχνημάτων, συν την ανθρωπιστική-οικονομική κρίση την οποία όλοι βιώνουμε,συν την έλλειψη έως
  και σήμερα οργανωμένων καλλιτεχνικών χώρων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κατάσταση είναι άκρως προβληματική για τους δημιουργούς.
  Συνοπτικά θεωρούμε ότι
  Πρέπει να προηγηθεί ο διαχωρισμός των Χειροτεχνών απο τους επαγγελματίες(με πιστοποιήσεις απο το Εικαστικό Επιμελητήριο),έλεγχος όλων των υπαρχουσών πιστοποιήσεων,αδειών(ΕΟΜΜΕΧ,Αδειες υπαθρίου Εμπορίου)
  Καταγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο.
  Δημιουργία καλλιτεχνικών χώρων,οργανωμένων αγορών απο τους Δήμους σε συνεργασία με την Περιφέρεια.
  Δραστηριοποίηση των πιστοποιημένων Εικαστικών,Χειροτεχνών,Καλλιτεχνών σε αυτούς τους χώρους.
  Ορισμός ετήσιου τέλους από τους Δήμους,το οποίο θα είναι ενδεικτικό των υπαρχόντων τελών των παραδοσιακων ειδών που υφίστανται.
  Η έναρξη επιτηδεύματος δεν είναι μόνο δυσβάστακτη αλλά και ανεδαφική λόγω της έλλειψης οργανωμένων αγορών.
  Εναλλακτική μορφή δραστηριοποίησης είναι μέσω των Αστικών Συνεταιρισμών τους οποίους τους αναφέρει ο νόμος μόνο για αγροτική δραστηριότητα.
  Στις συζητήσεις του προσχέδιου του νόμου ήταν καίριο αίτημα μας,δεν το βλέπουμε στο νόμο,και είναι οξύμωρο δεδομένου της ψήφισης προσφάτως του Ν.4430/16 περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  Συγκεκριμένα επί των άρθρων

  Αρθρο 2
  παρ1
  . «Υπαίθριο Εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται στο ύπαιθρο, σε ανοικτό χώρο, όπως ενδεικτικά η πώληση προϊόντων σε λαϊκές αγορές, σε λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, το πλανόδιο εμπόριο κτλ. Για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επιλέγεται δημόσιος ή δημοτικός χώρος (ιδιόκτητος, μισθωμένος ή παραχωρημένος) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή.
  έκθεση και διάθεση χειροποίητων έργων πρωτότυπης δημιουργίας.
  Αρθρο 3
  παρ 3
  η καταγραφή των διακινούμενων ποσοτήτων και οι πρώτες ύλες κατά προσεγγιση που ο χειροτέχνης χρησιμοποιεί για να δημιουργει στους χώρους δραστηριοτητας
  Αρθρο 4
  παρ 1
  φυσικά πρόσωπα,συνεταιρισμοι(κοινσεπ),οργανωμένοι σύλλογοι.
  Αρθρο 6
  παρ 2
  Η χωρική άδεια παραγωγού, οι άδειες συνεταιρισμού, συλλόγων να έχουν πανελλαδική εμβέλεια.και πάντα σε συνάρτηση με τους καλλιτεχνικους χωρους που θα ορισθουν απο τους Δημους,κυρίως Αρχαιολογικου και Τουριστικου ενδιαφεροντος.
  Αρθρο 8
  Εκδοση και ανανέωση παραγωγικων αδειων. πιστοποιηση απο το Εικαστικο επιμελητηριο ετησιας ισχυος,εγκριση Περιφερειας,αδειοδοτηση απο τον Δημους ανεξαρτητου μόνιμης κατοικιας.
  Αρθρο 9
  Δεν νοείται έναρξη επαγγέλματος για τους Χειροτεχνες παραγωγους λόγω της δεδηλωμένης ανεργίας της πλειοψηφίας,δεν υφίστανται οριοθετημενοι χώροι στους Δήμους στάσιμου εμπορίου για Χειροτεχνες ,ως εκ τουτου ειναι ανευ αντικειμενου .
  Πρωτα θα δημιουργηθουν οι καλλιτεχνικοι χωροι,ηλεκτρονικο μητρωο καταγραφης,πιστοποιησεις,και κατοπιν δραστηριοιποιησης κατ ελαχιστον ενος ετους ουτως ωστε να υπαρχουν τα στοιχεια απεικονισης συναλλαγών , ο παραγωγος χειροτεχνης οφειλει να επιλεξει την μορφη δραστηριοποιησης ήτοι,ατομικη εναρξη,δραστηριοποιηση μεσω συνεταιρισμου(κοινσεπ),μεσω οργανωμενων συλλογων.
  Οσο για την ασφαλιστικη καλυψη,στην πλειψηφια οι παραγωγοι χειροτεχνες ειναι ανασφαλιστοι και καλυπτονται μεσω της κοινωνικης μεριμνας.
  αρθρο13
  ο κατοχος παραγωγικης αδειας πρεπει να δραστηριοποιειται σε αγορες οργανωμενες ή μη σε ολη την επικρατεια,
  αρθρο 39
  δεν αναφερεται ορισμος τελους καλλιτεχνικων αγορων,αλλη μια αποδειξη οτι η εναρξη επαγγελματος ειναι ανευ ουσιας
  αρθρο 40
  γραφειοκρατεια ανευ λογου
  ο παραγωγος αιτειται αδειας στασιμου στον προκαθορισμενο χωρο του Δημου που ενδιαφερεται κ ο δημος απαντα αιτιολογημενα εντος 5 εργασιμων
  αρθρο 41
  η μοριοδοτηση πρεπει να γινεται με οικονομικα,κοινωνικα και ηλικιακα κριτηρια και οχι λογω εντοπιοτητας
  αρθρο 56
  το αρθρο ειναι η επιβραβευση και νομιμοποίηση του δοσίλογου,και λειτουργει διαιρετικα εναντια στην αλληλεγγυη σε μια εποχη ιδιατερης ανθρωπιστικης και οικονομικής κρισης
  αρθρο 44
  στο πλανόδιο εμπόριο εμπόριο από παραγωγούς δεν πρέπει να υπάρχει πληθυσμιακός περιορισμός.
  Ολοκλήρωνοντας επικαλούμεθα το άρθρο 16 παρ.1 του Συντάγματος1. Η τέχνη και η επιστήμη,η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες ,η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 14:17 | Σωματειο Χειροτεχνων-Καλλιτεχνων Αθηνα Εργανη

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ

  Του Σωματείου με την επωνυμία « ΣΩΜΑΤΕΙΟ

  ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» και διακριτικό τίτλο

  « ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Εφεστίων

  αρ. 1, και δραστηριοποιούνται στην επικράτεια και κυρίως στο

  Θησείο ( πεζόδρομος Αποστόλου Παύλου), τηλ. 6977817998,

  6972975759.

  Για το προτεινόμενο προς την Ελληνική Βουλή από Δεκεμβρίου

  2016, σχέδιο νόμου με τον τίτλο « ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ

  ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ από το Υπουργείο Οικονομίας

  Ανάπτυξης και Τουρισμού.

  — — — — — — — — — — — — — —

  Κύριοι Βουλευτές, το Σωματείο μας έχει μέλη αποκλειστικά

  χειροτέχνες-καλλιτέχνες, σύμφωνα με το εγκριθέν με αρ. μητρώου

  30449/2014 καταστατικό του Σωματείο μας, του βιβλίου των

  Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι

  δραστηριοποιούμαστε κυρίως στο Θησείο επί της οδού Αποστόλου

  Παύλου.

  O διακριτικός τίτλος μας ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ επιλέχθηκε κατά την

  σύσταση του Σωματείου μας, λόγω της προστασίας που θεωρείτο ότι

  απολάμβαναν από την Θεά Αθηνά, κατά την κλασσική αρχαιότητα

  οι χειροτέχνες στην ίδια περιοχή.

  Τα έργα των χειροτεχνών αποτυπώνουν το πολιτιστικό στίγμα τους

  στην εποχή μας, και δέχονται πολυποίκιλες καλλιτεχνικές

  επιδράσεις. Η πολιτεία πρέπει να ενσκύψει με διάθεση προστασίας

  στην art povera που διατίθεται όχι σε γκαλερί αλλά σε παζάρια, και

  ουσιαστικά την υπηρετούμε.

  Γι΄αυτό η παράλειψη μας από το υπό στοιχείο (δ) της εισαγωγής του

  νόμου που αναρτήθηκε αρχικά και στην συνέχεια στην διαβούλευση

  του νόμου δεν υπάρχει εννοούμε « της βιωσιμότητας» του δικού μας

  κλάδου σε συνάρτηση με τις υποπεριπτώσεις που μας αφορούν,

  αναιρεί πλήρως την ίδια την βιωσιμότητά μας.

  2

  Με την ισχύ παλαιότερων νόμων είχαμε λάβει υπαίθρια άδεια

  πωλήσεως των προϊόντων μας από τον ΕΟΜΕΧ και μετά την

  κατάργησή του, από τις περιφέρειες τις αντίστοιχες με την κατοικία

  μας, για όλη την επικράτεια.

  Τα προϊόντα μας ιδιοπαράγουμε αποκλειστικά και είναι

  καλλιτεχνήματα-χειροτεχνήματα. Ολοι είμαστε άνεργοι πολίτες, οι

  οποίοι διαθέτουμε τα προϊόντα που κατασκευάζουμε οι ίδιοι στις

  οικίες μας και απαιτείται πολύωρη και κοπιαστική εργασία με

  συνδυασμό δεξιοτήτων και καλλιτεχνικής ευαισθησίας.

  Στη συνέχεια, η διάθεση τους με υπαίθριους ασκεπείς μικρούς

  πάγκους ( σύμφωνα με κανονισμό του Σωματείου μας οι πάγκοι μας

  δεν υπερβαίνουν το μήκος των 1,20 μ.) μας υποχρεώνει σε πολύωρη

  έκθεση στις καιρικές συνθήκες σε κινδύνους για την ασφάλεια μας,

  -ειδικά για τις γυναίκες από εμάς- και επί πλέον εργαζόμαστε υπό

  σκληρές συνθήκες εργασίας, σε ασκεπείς πάγκους, εκτεθειμένοι στις

  κλιματολογικές συνθήκες υπό βροχή, ψύχος ή καύσωνα.

  Η πολύωρη κατασκευή τους και η μοναδικότητα των έργων μας,

  όπως είναι ευνόητο συνδέεται με περιορισμένο αριθμό έργων και

  το ετήσιο κέρδος που αποκομίζουμε δεν επαρκεί καν για τις

  διατροφικές μας ανάγκες , αλλά και η ανάγκη μας για δημιουργία και

  η ανθρώπινη αξιοπρέπεια μας επιβάλει να συνεχίζουμε να

  αγωνιζόμαστε.

  Επί των προτεινόμενων άρθρων αναλυτικά:

  Τα άρθρα που μας αφορούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και

  πρέπει να τροποποιηθούν προ της ψήφισης του νομοσχεδίου είναι τα

  κατωτέρω:

  Στο άρθρο 1, παρ. 11 που αφορά τις «κυριακάτικες αγορές».

  Οι κυριακάτικες αγορές είναι ανοιχτές σε όλα τα είδη, και οι όποιοι

  περιορισμοί ως προς τα πωλούμενα είδη εφαρμόζονται μόνο σε

  περιπτώσεις εξειδικευμένων αγορών, πχ Portobello road στο

  Λονδίνο που είναι αγορά παλαιοπωλών. Σε όλες τις χώρες του

  κόσμου όλων των ηπείρων δεν νοούνται τέτοιου είδους ορισμοί που

  λειτουργούν απαγορευτικά για την πλειοψηφία των εργαζόμενων στο

  υπαίθριο εμπόριο παρά μόνο για λόγους ταξινόμησης και

  3

  διαχωρισμού μεταξύ υπαίθριων καθημερινών, και αν χρειάζεται, και

  κυριακάτικων αγορών.

  Προτείνουμε :

  «Κυριακάτικες αγορές»:

  Στις κυριακάτικες αγορές δραστηριοποιούνται όλων των ειδών οι

  υπαίθριοι έμποροι (παραγωγοί, μεταποιητές και επαγγελματίες).

  Επίσης παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς

  επιτηδευματίες.

  Στο άρθρο 3 παρ. 3, που υποχρεώνει και εμάς να καταγράφουμε

  τις διακινούμενες ποσότητες.

  Ζητάμε την εξαίρεσή μας από το άρθρο αυτό και να αντικατασταθεί

  με επίδειξη τιμολογίων αγοράς πρώτων υλών.

  Πολλοί από εμάς στην πολύωρη παραμονή μας όταν δεν υπάρχει

  εμπορική κίνηση, και όταν δεν απαιτούνται μεγάλα εργαλεία όπως

  γαζωτικές μηχανές, ολοκληρώνουμε την κατασκευή τους, συνήθως

  στα τελευταία στάδια.

  Ώστε, η καταγραφή πρώτων υλών π.χ. σε διακινούμενες ποσότητες

  μπορεί να αλλάξει κάθε στιγμή. Λιγότερη πρώτη ύλη, περισσότερα

  χειροτεχνήματα και επομένως δεν είναι εφικτό να έχουμε κάθε

  στιγμή σωστούς καταλόγους. Δηλαδή έχουμε αποδείξεις αγοράς

  πρώτων υλών, οι οποίες μετατρέπονται σε ένα περαιτέρω στάδιο της

  επεξεργασίας των προϊόντων μας.

  Αν μας αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα, της κατασκευής δίπλα στους

  πάγκους μας κάποιου στάδιου των προϊόντων μας ( συνήθως τελικού)

  θα μειωθεί έτι περαιτέρω η παραγωγή των παραγόμενων

  χειροποίητων προϊόντων όπως αναλύσαμε παραπάνω.

  Ώστε πρέπει να εξαιρεθούν οι χειροτέχνες- μικροκατασκευαστές

  γιατί κατά την διάρκεια του χρόνου που εργάζονται έξω μπορούν και

  έχουν μαζί τους εργαλεία και υλικά για να συναρμολογούν κατά τον

  χρόνο παραμονής τους πχ. κοσμήματα και η συμπλήρωση τέτοιων

  καταλόγων για εμάς δεν είναι εφικτή, ανά πάσα στιγμή ώστε να γίνει

  ακριβής έλεγχος. Εξάλλου, ο προτεινόμενος νόμος εξαιρεί και τους

  μικροπωλητές από αυτήν την υποχρέωση.

  4

  Αρθρο 5.

  Στο άρθρ. 5 παρ. γ απαιτείται η άδεια να αναγράφει και τον

  ασφαλιστικό φορέα μας. Αν ληφθεί υπόψη η οικονομική μας

  στενότητα, με τον προτεινόμενο νόμο δυστυχώς αποτρέπεται η

  βιωσιμότητα μας και για τον λόγο αυτό πρέπει να εξαιρεθούμε

  από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και επομένως την

  υποχρέωση καταγραφής του ασφαλιστικού φορέα στην εκδοθείσα

  άδεια. Να αναγραφεί στο άρθρο αυτό σαφώς η εξαίρεση μας.

  Άρθρα 6 και 8.

  Αρμόδια αρχή ο δήμος μόνιμης κατοικίας.

  Σύμφωνα με το άρθρο 6 και 8 της παρούσας πρότασης νόμου,

  αρμόδια αρχή έκδοσης αδειών παραγωγού είναι ο δήμος της

  μόνιμης κατοικίας του παραγωγού και η δραστηριότητά του

  περιορίζεται στα γεωγραφικά όρια του δήμου που έχει εκδώσει την

  άδεια.

  Η άνιση πληθυσμιακή έκταση των δήμων και η διαφορά εμπορικής

  κίνησης, δημιουργεί κατά τεκμήριο επιπτώσεις οικονομικής

  ανισότητας ανάμεσα στους οικοτέχνες-παραγωγούς κ.ο.κ.

  Για αυτόν τον λόγο πρέπει να ισχύει η άδεια παραγωγού για όλη

  την επικράτεια, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, να εκδίδεται από την

  περιφέρεια και ο χειροτέχνης να έχει την δυνατότητα να αιτείται

  άμεσα (ο ίδιος) θέση στον κάθε δήμο που επιθυμεί να εργαστεί, με

  αντίτιμο το δημοτικό τέλος, όπως συμβαίνει σε όλες τις αντίστοιχες

  δημοτικές αγορές της Ευρώπης. 

  Αρθρ. 9.3.

  Πολλοί από εμάς κατέχουμε ήδη βεβαίωση του ΕΟΜΕΧ ως

  αρμοδίου με προηγούμενο νόμο φορέα, και έχει ελεγχθεί από

  αρμόδια επιτροπή του, όλη η διαδικασία ιδιοπαραγωγής του

  πρωτότυπου προϊόντος μας και εξέδωσαν ειδική πιστοποίηση

  χειροτέχνου, για τα συγκεκριμένα χειροτεχνήματα έναντι

  χρηματικού παραβόλου. Για την αποφυγή περαιτέρω

  γραφειοκρατικής διαδικασίας προτείνουμε να εξαιρεθούμε, όσοι

  5

  κατέχουμε ήδη άδειες της υποχρέωσης αυτής. Να προστεθεί

  δηλαδή στο άρθρο 9, παρ. 3 α η πρόταση «πλην όσων κατέχουν

  ήδη πιστοποίηση του ΕΟΜΕΧ.»

  Αρθρο 38.  1 και 2

  Υπαίθριες και Κυριακάτικες αγορές.

  Δεν προβλέπεται σε αυτές η συμμετοχή χειροτεχνών.

   

  Η παράδοση υπαίθριων αγορών ( παζάρια) σε όλον τον κόσμο από

  την αρχαία εποχή και κυρίως το Μεσαίωνα με την άμεση επαφή του

  μικρέμπορου με τον πελάτη, έχει ρυθμιστεί σε κάποιες χώρες

  κυρίως ευρωπαϊκές εδώ και δεκαετίες, ακόμη και εκατονταετίες.

  Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ανταγωνισμός του χειροτέχνη-

  παραγωγού με το στεγασμένο εμπόριο.

  Η ποσότητα και η ποικιλία εμπορεύματος και τιμών ενός

  στεγασμένου καταστήματος είναι ασύμβατη με τα δικά μας

  προϊόντα.

  Και κυρίως για εμάς τους ίδιους, η απασχόλησή μας είναι διέξοδος

  στο πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει την χώρα μας. Η

  συντριπτική πλειοψηφία μας είναι πρώην άνεργοι πολίτες. Ο

  εξοβελισμός μας από την υπαίθρια αγορά θα μας οδηγήσει σε

  απελπιστική κατάσταση, διότι δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε

  ούτε στις στοιχειώσεις ανάγκες μας.

  Προτείνουμε την δυνατότητα ίδρυσης υπαίθριων αγορών όχι μια

  ανά δήμο, αλλά μια ανά 50.000 κατοίκους ανεξαρτήτως δημοτικών

  ορίων, μετά από ερώτημα των ενδιαφερομένων Δήμων στην

  περιφέρεια , λόγω της πληθυσμιακής ανομοιομορφίας των Δήμων .

  Αρθρ. 39 παρ. 4.

  Η απόσταση 100 μέτρων μεταξύ μας, που καθιερώνεται από την

  παράγραφο αυτή, είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια μας, κυρίως για

  τις γυναίκες, αλλά αποκλείει και την συνεργασία και αλληλοβοήθεια

  μεταξύ μας σε κατά τεκμήριο δυσχερείς συνθήκες επιβίωσής μας επί

  ώρες στον «δρόμο».

  6

  Αρθρ. 39 παρ. 8

  Η απεμπόλησή μας με την ρύθμιση αυτή από τις διάφορες

  πολιτιστικές και ψυχαγωγικές διοργανώσεις κυρίως φεστιβάλ και

  συναυλίες με παραχώρηση από τους οικείους Δήμους άδειας σε

  καντίνες για διάθεση τροφίμων και ποτών, είναι αντισυνταγματική

  καθιερώνει διακρίσεις σε βάρος μας αλλά είναι το είδος των

  προϊόντων μας είναι τέτοιο που διατίθεται κυρίως στην νεολαία

  που παρακολουθεί ψυχαγωγικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

  Επομένως, πρέπει να περιλαμβάνει ρητά και τους χειροτέχνες-

  καλλιτέχνες η εξαίρεση της παρ. 8 του άρθρου 39.

  Αρθρ. 41 . Σύστημα Μοριοδότησης

  Πρέπει να διευκρινισθεί από το υπουργείο αν μας αφορά η

  συγκεκριμένη μοριοδότηση, ειδικά στην πρόβλεψη : « Δυο μόρια

  ανά πωλούμενο προϊόν».

  Και το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής:

  Διαθέτουμε π.χ. 20 ζευγάρια σκουλαρίκια τα οποία είναι ανά τρία

  από αυτά όμοια ή σχεδόν όμοια, πως θα γίνεται η μοριοδότηση; .

  Διαθέτουμε 10 με διαφορετικό θέμα ζωγραφικούς πίνακες ,

  αποτέλεσμα πολυήμερης εργασίας. Θα είναι ένα προϊόν;

  Κάποιους επομένως θα αδικεί και κάποιους θα βοηθά.

  Αρθρ. 50. Φορείς ελέγχου.

  Συμφωνούμε για τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται αλλά εμείς

  αντιμετωπίζουμε ανταγωνισμό από εμπόρους που διαθέτουν

  εισαγόμενα εμπορεύματα (κυρίως κινέζικα) και όχι χειροποίητα

  προϊόντα.

  Ο έλεγχος πρέπει να εστιαστεί στο ζήτημα αν πρόκειται για

  ιδιοπαραγωγή χειροτεχνημάτων η απλή μεταπώληση και κάποιοι

  διαθέτουν άδεια χειροτέχνη-παραγωγού.

  Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από αρμοδίους που μπορούν να

  ελέγξουν ότι πρόκειται για ιδιοπαραγωγή χειροτεχνήματος και

  οπωσδήποτε απαιτεί ειδικές γνώσεις.

  7

  Επομένως πρέπει να γίνεται από ειδική επιτροπή ή του Υπουργείου

  Πολιτισμού ή του Εικαστικού Επιμελητηρίου.

  Η ανάθεσή του ελέγχου σε δημοτικούς αστυνομικούς οι οποίοι

  αγνοούν το αντικείμενο, δεν επαρκεί. Μπορεί να ελέγχουν την

  ύπαρξη άδειας ή τους μήκους των πάγκων για τους οποίους δίδεται η

  άδεια, αλλά το ζήτημα αν είναι πράγματι χειροτεχνήματα αυτά που

  εκθέτονται δεν μπορεί να το λύσουν.

  Αρθρ. 56. Κανόνες επιεικείας.

  Η καταγγελία τους ενός από τον άλλο προκειμένου να απαλλαγεί

  από πρόστιμα είναι απαράδεκτος όρος, ατελέσφορος, και δεν

  συνάδει με την κουλτούρα των Ελλήνων.

  Εν κατακλείδι είναι ευχής έργο να προστατευθεί το υπαίθριο

  εμπόριο από επιτήδειους, κυρίως αυτούς που το λυμαίνονται

  εκμεταλλευόμενοι άλλους, αλλά η πολιτεία πρέπει να όσον αφορά

  εμάς τους πραγματικούς χειροτέχνες- παραγωγούς να τείνει

  χείρα προστασίας και όχι να μας εξαφανίσει, με ρυθμίσεις άδικες

  και εξουθενωτικές.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 07:00 | Μαριαννα

  δικαιούχος πρέπει να είναι και ένας σύλλογος,και κοινσεπ
  Πρέπει να δοθούν δικαιώματα για παραπάνω από 20 μέλη ανά άδεια στους συνεταιρισμούς.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 02:28 | maria

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ

  Των Χειροτεχνών-καλλιτεχνών, που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια και κυρίως στην Αθήνα.

  Για το προτεινόμενο προς την Ελληνική Βουλή από Δεκεμβρίου 2016, σχέδιο νόμου με τον τίτλο « ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

  Κύριοι Βουλευτές, είμαστε χειροτέχνες-καλλιτέχνες, οι οποίοι έως πρόσφατα είχαμε λάβει πιστοποίηση χειροτέχνη από τον ΕΟΜΕΧ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και άδεια υπαίθριου εμπορίου με ισχύ έως τη συνταξιοδότησή μας και για όλη την επικράτεια, από τις αρμόδιες Νομαρχίες
  Τα τελευταία χρόνια σταμάτησαν οι χορηγήσεις και οι ανανεώσεις των αδειών αυτών, με αποτέλεσμα να βρεθούμε εκτεθειμένοι και αυτό σε καιρούς κρίσης.
  Μελετήσαμε το προσχέδιο του νόμου ο οποίος αφορά στο υπαίθριο εμπόριο και μας συμπεριλαμβάνει αποσπασματικά και όχι ξεκάθαρα.
  Γι αυτό ζητάμε κάποιες διευκρινήσεις και αλλαγές.

  Εκ των πραγμάτων οι καλλιτέχνες και χειροτέχνες δεν έχουν τη δυνατότητα μεγάλης παραγωγής και επακόλουθα μεγάλων πωλήσεων.
  Επιπροσθέτως, η διάθεση και προώθηση των παραγόμενων προϊόντων σε υπαίθριους χώρους, μειώνει λόγω καιρικών συνθηκών (βροχή, ψύχος, καύσωνας, αέρας) τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες μπορούμε να διαθέσουμε τα προϊόντα μας..
  Συμπερασματικά οι καλλιτέχνες και χειροτέχνες του υπαίθριου εμπορίου δεν έχουν τη δυνατότητα μεγάλου εισοδήματος, τέτοιου που να τους εξασφαλίζει μια ανεκτή επιβίωση, πόσο μάλλον δε, την φορολόγηση και την υποχρεωτική ασφάλιση.

  Γι αυτό ζητάμε:

  Α) Τον σαφή διαχωρισμό των καλλιτεχνών και χειροτεχνών που παράγουν και πουλούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους, από την εξίσωση και εξομοίωση με τους παραγωγούς τροφής και τους πωλητές λαϊκών αγορών, που δεν παράγουν οι ίδιοι και το προϊόν δεν είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

  Β) Την απαλλαγή από την υποχρεωτική έναρξη επαγγέλματος, την χρήση ταμειακής μηχανής και την υποχρεωτική ασφάλιση.
  Προτείνουμε, ειδικά για τους καλλιτέχνες και χειροτέχνες, να ισχύει το προηγούμενο καθεστώς κατά το οποίο πληρωνόταν στην εκάστοτε αρχή χορήγησης της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, το ορισμένο αντίτιμο.

  Γ) Οι προηγούμενες προτάσεις μας, συναρτώνται με την βιωσιμότητα του δικού μας κλάδου, η οποία δεν προβλέπεται στην εισαγωγή υπό στοιχείο (δ) την οποία είχε αρχικά η πρόταση του νόμου και πρέπει ο νομοθέτης να την λάβει υπόψιν του με τις τελικές ρυθμίσεις.

  Δ) Στο άρθρο 1, παρ. 11 που αφορά τις «κυριακάτικες αγορές».
  Η συγκεκριμένη θεώρηση έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα του υπαίθριου εμπορίου όπως έχει διαμορφωθεί παγκόσμια. Οι κυριακάτικες αγορές είναι ανοιχτές σε όλα τα είδη, και οι όποιοι περιορισμοί ως προς τα πωλούμενα είδη εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις εξειδικευμένων αγορών.
  Επίσης η διατύπωση ’’οι κυριακάτικες υπαίθριες αγορές που λειτουργούν εθιμικά’’ είναι ανασταλτική έως και απαγορευτική για την δημιουργία καινούργιων κυριακάτικων αγορών
  Προτείνεται η εξής διατύπωση:
  «Κυριακάτικες αγορές»:
  Στις Κυριακάτικες υπαίθριες αγορές οι οποίες λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον δραστηριοποιούνται όλων των ειδών οι υπαίθριοι έμποροι και παραγωγοί.

  Ε) Στο άρθρο 3 παρ. 3, που υποχρεώνει τους πωλητές υπαίθριου εμπορίου να καταγράφουν τις διακινούμενες ποσότητες.
  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να γίνει εξαίρεση των χειροτεχνών-καλλιτεχνών για τους εξής λόγους:
  Πολλοί από εμάς δίπλα στους πάγκους μας όταν δεν υπάρχει εμπορική κίνηση, κατασκευάζουμε ή ολοκληρώνουμε τα προϊόντα μας.
  Η καταγραφή πρώτων υλών π.χ. σε διακινούμενες ποσότητες μπορεί να αλλάξει κάθε στιγμή. Δεν είναι εφικτό να έχουμε κάθε στιγμή σωστούς καταλόγους. Δηλαδή έχουμε αποδείξεις αγοράς πρώτων υλών , οι οποίες μετατρέπονται σε ένα περαιτέρω στάδιο της επεξεργασίας των προϊόντων μας.
  Αν μας αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα, της κατασκευής δίπλα στους πάγκους μας κάποιου σταδίου των προϊόντων μας, θα μειωθεί έτι περαιτέρω η παραγωγή των ολίγων ούτως η άλλως παραγόμενων χειροποίητων προϊόντων όπως αναλύσαμε παραπάνω.
  Δεν είναι λογικό και δυνατόν να καταγράφεται αριθμός χαντρών, μήκος κορδονιών, βάρος κόλλας που χρησιμοποιήθηκε, αριθμός κουμπωμάτων κλπ. κλπ. πριν την αναχώρηση και κάτι αντίστοιχο να γίνεται πριν την επιστροφή, όταν αυτή μπορεί να επισπευσθεί λόγω βροχής πχ. Εξάλλου δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση με το υπάρχον καθεστώς για τους μικροπωλητές των πανηγυριών, που και για αυτούς ισχύουν τα περί καιρού.

  Στ) Αρθρο 5.
  Στο άρθρ. 5 παρ. γ απαιτείται η άδεια να αναγράφει και τον ασφαλιστικό φορέα μας, προϋπόθεση η οποία δεν υπήρχε πριν. Αν ληφθεί υπόψη η οικονομική μας στενότητα το ποσόν των ασφαλιστικών εισφορών ( οι οποίες ακόμη και στην κατώτερη κλίμακά τους ανέρχονται σε ένα ποσόν το οποίο δεν δυνάμεθα να καταβάλουμε) το οποίο με τον προτεινόμενο νόμο θα υποχρεωνόμαστε να καταβάλουμε δεν επιτρέπει την βιωσιμότητα μας και για τον λόγο αυτό πρέπει να εξαιρεθούμε από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και επομένως την υποχρέωση καταγραφής του ασφαλιστικού φορέα στην εκδοθείσα άδεια.

  Ζ) Άρθρο 6. και 8.
  Αρμόδια αρχή ο δήμος μόνιμης κατοικίας.
  Σύμφωνα με το άρθρο 6 και 8 της παρούσας πρότασης νόμου, αρμόδια αρχή έκδοσης αδειών παραγωγού είναι ο δήμος στον οποίο υπάγεται ο παραγωγός βάση της μόνιμης κατοικίας του και η δραστηριότητά του περιορίζεται στα γεωγραφικά όρια του δήμου που έχει εκδώσει την άδεια.
  Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί κοινωνική και οικονομική ανισότητα ανάμεσα στους παραγωγούς δεδομένου ότι στην επικράτεια υπάρχουν δήμοι με μεγαλύτερη οικονομική ευμάρεια, άλλοι δήμοι είναι οικονομικά ασθενέστεροι, άλλοι είναι μητροπολιτικοί, άλλοι έχουν λιγότερο πληθυσμό κ.ο.κ.
  Για αυτόν τον λόγο πρέπει να ισχύει η άδεια παραγωγού για όλη την επικράτεια (όπως και πριν), να εκδίδεται από την περιφέρεια και ο χειροτέχνης να έχει την δυνατότητα να αιτείται άμεσα (ο ίδιος) θέση στον κάθε δήμο που επιθυμεί να εργαστεί.
  Ιστορικοί, πολιτισμικοί και πρακτικοί λόγοι, επιβάλουν την δραστηριοποίηση των χειροτεχνών και καλλιτεχνών σε κεντρικά σημεία της πόλης. Σε άλλη περίπτωση, εξοβελισμού μας σε σημεία χωρίς εμπορική ή και τουριστική κίνηση, δεν εξασφαλίζεται η επιβίωσή μας, που ούτως ή άλλως είναι επισφαλής.

  Η) Αρθρ. 9.3.
  Πολλοί από εμάς κατέχουμε ήδη βεβαίωση του ΕΟΜΕΧ ως αρμοδίου τότε φορέα, εκπρόσωποι του οποίου ήλεγξαν όλη την διαδικασία ιδιοπαραγωγής του πρωτότυπου προϊόντος μας και εξέδωσαν ειδική πιστοποίηση χειροτέχνη, για τα συγκεκριμένα χειροτεχνήματα και μάλιστα με καταβολή χρηματικού παραβόλου Για την αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατικής διαδικασίας προτείνουμε να εξαιρεθούν της υποχρέωσης αυτής. Να προστεθεί δηλαδή στο άρθρο 9, παρ. 3 α η πρόταση «πλην όσων κατέχουν ήδη πιστοποίηση του ΕΟΜΕΧ.»
  Το συγκεκριμένο άρθρο, όπως διατυπώθηκε πρόσφατα μας υποχρεώνει σε έναρξη επαγγέλματος, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επομένως εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Αυτή η ρύθμιση θα έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή της δραστηριότητά μας, διότι το ολίγιστο εισόδημά μας δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί περαιτέρω. Το αίτημά μας είναι η πλήρη εξαίρεσή μας από αυτήν την υποχρέωση.

  Θ) Άρθρο 26

  Συμφωνούμε ότι πρέπει να απέχουμε από εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, καταστημάτων. Ο αποκλεισμός όμως από τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, απομονώνει τον χειροτέχνη παραγωγό από το ζωντανό πολιτισμικό γίγνεσθαι της χώρας με το οποίο είναι συνυφασμένη η λαϊκή τέχνη και δημιουργία. Το έργο του εικαστικού χειροτέχνη συνδέεται με χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος καθότι, ο χειροτέχνης λειτουργεί και βασίζει την ύπαρξή του πάνω σε παραδοσιακές και σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες οι οποίες χρίζουν αστικής, μητροπολιτικής και τουριστικής προβολής. Προτείνουμε ότι οι αποστάσεις να είναι τέτοιες ώστε να μην εμποδίζεται η είσοδος και η λειτουργία των παραπάνω.

  Ι) Άρθρο 38. 1 και 2

  Υπαίθριες και Κυριακάτικες αγορές.
  Δεν προβλέπεται σε αυτές η συμμετοχή χειροτεχνών και των Κοινωνικών συνεταιρισμών χειροτεχνών.
  Σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου ο θεσμός των Κυριακάτικων αλλά και των καθημερινών υπαίθριων αγορών έχει ρυθμιστεί εδώ και δεκαετίες και σε κάποιες χώρες εκατονταετίες, με στεγασμένους χώρους και μικρό αντίτιμο συμμετοχής σε αυτές. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθούν οι διακρίσεις και οι περιορισμοί εις βάρος του υπαίθριου εμπορίου συνολικά, αλλά και να ιδωθεί μέσα από το πρίσμα της δυνατότητας άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
  Η ποσότητα και η ποικιλία εμπορεύματος και τιμών ενός καταστήματος είναι τελείως εκτός βεληνεκούς της οποιαδήποτε υπαίθριας αγοράς. Δεν υφίσταται μεταξύ τους ανταγωνισμός αλλά αντίθετα, λειτουργούν συμπληρωματικά και συνεργατικά μεταξύ τους. Η φτωχοποιημένη χώρα μας των εκατομμυρίων ανέργων έχει ανάγκη άμεσα θέσεων εργασίας. Το υπαίθριο εμπόριο είναι διέξοδος σε εμάς ώστε να βγάζουν τα προς το ζην, έστω και στοιχειωδώς.
  Προτείνουμε την δυνατότητα ίδρυσης κυριακάτικων αγορών όχι μια ανά δήμο, αλλά μια ανά 50.000 κατοίκους ανεξαρτήτως δημοτικών ορίων. Η ίδρυση ανά δήμο δεν είναι σωστό κριτήριο επειδή οι δήμοι έχουν ανομοιόμορφα μεγέθη και πληθυσμό. Άλλη η δυναμική ενός δήμου 25.000 κατοίκων(Δήμος Περάματος), και άλλη ενός με 660.000 κατοίκους(Δήμος Αθηναίων). Επίσης προτείνεται η δημιουργία καθημερινών υπαίθριων αγορών ανά 50.000 κατοίκους, ανεξαρτήτως δημοτικών ορίων.

  Κ) Αρθρ. 39
  παρ. 8
  Η εξαίρεση μας από τις διάφορες διοργανώσεις πολιτιστικού, και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, φεστιβάλ, συναυλίες κ.λ.π. και η δυνατότητα να δίδεται η άδεια από τους οικείους δήμους μόνο σε καντίνες για διάθεση τροφίμων και ποτών, είναι αντισυνταγματική καθιερώνει διακρίσεις σε βάρος μας αλλά το κυριότερο είναι η φύση των χειροτεχνημάτων μας τέτοια που συνάδει με την επαφή μας και την διάθεση των προϊόντων μας, με τους πολίτες ( κυρίως νεολαία) που παρακολουθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  Επομένως, η εξαίρεση που καθιερώνει η παρ. 8 του άρθρου 39 πρέπει να περιλαμβάνει και εμάς , τους χειροτέχνες-καλλιτέχνες.

  Μ) Αρθρ. 41 . Σύστημα Μοριοδότησης
  Να διευκρινισθεί αν αφορά και τους χειροτέχνες , δεδομένου ότι τα δύο μόρια ανά κάθε πωλούμενο προϊόν δεδομένης της ποικιλίας και της ιδιαιτερότητας κάθε καλλιτεχνήματος, που εμφανίζουν διαφορές,
  ανάμεσα σε παρόμοια καθιστά την μοριοδότηση δυσχερή. Κάποιος που ζωγραφίζει πίνακες θα θεωρείται ότι έχει ένα είδος και κάποιος που φτιάχνει κοσμήματα (σκουλαρίκια, βραχιόλια, κ.λ.π) πολλά είδη, άρα περισσότερα μόρια; Πρέπει να διευκρινισθεί.

  Ν) Αρθρ. 50. Φορείς ελέγχου.
  Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι υπαίθριους πάγκους κατέχουν και άτομα τα οποία δεν κάνουν ιδιοπαραγωγή οικοτεχνημάτων, αλλά μεταπώληση αντικειμένων.
  Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από αρμοδίους που μπορούν να ελέγξουν ότι πρόκειται για ιδιοπαραγωγή χειροτεχνήματος και όπως είναι φυσικό ο έλεγχος απαιτεί ειδικές γνώσεις από ειδική επιτροπή ή του Υπουργείου Πολιτισμού ή του Εικαστικού Επιμελητηρίου, ταυτόχρονα με την επίδειξη της πιστοποίησης χειροτέχνη.

  Ξ) Αρθρ. 56. Κανόνες επιεικείας.

  Δυστυχώς με αυτό το άρθρο καθιερώνεται ένας κανόνας απαράδεκτος. Η καταγγελία τους ενός από τον άλλο προκειμένου να απαλλαγεί από πρόστιμα, θα γίνει μια συνήθης πρακτική αδιέξοδη για ένα ευνομούμενο κράτος και μπορεί να επιφέρει άδικες καταγγελίες που αφορούν σε προσωπικά και όχι επαγγελματικά θέματα.

  Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε την σημασία της χειροτεχνικής ανθρώπινης παραγωγής σε αντίθεση με την τεχνολογία και την βιομηχανοποίηση που τυποποιεί και παραγκωνίζει δημιουργικές δυνατότητες του ανθρώπου, που αποτυπώνονται στο καλλιτεχνικό χειροτέχνημα. Την σημασία επίσης, της αδιαμεσολάβητης προώθησης των προϊόντων που παράγουμε, στον τελικό αποδέκτη, καθώς και την διάδοση, την προστασία και την προβολή της λαϊκής τέχνης και της σύγχρονης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

  Ακολουθούν υπογραφές:

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  GENTI HAXHIAJ
  ΡΗΝΑ ΑΡΕΤΗ
  ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
  ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΠΕΧΛΒΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
  ΚΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  ΓΚΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
  ΣΑΙΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
  ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
  ΣΠΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ
  ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
  ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ
  ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ
  ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
  ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑ ΔΡΙΤΣΑ
  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
  ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΤΑΝΝΗ
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΡΡΑΣ (Πλην των άρθρων για τις κυριακάτικες αγορές λόγω θρησκευτικής συνείδησης)
  ΑΜΟΡΙΑΝΟΥ Δ.
  ΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΛΙΒΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
  ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
  ΠΕΡΛΕΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
  ΛΥΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
  ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
  ΖΕΡΒΟΥ ΤΑΝΙΑ
  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  NORAPORN BOURAK
  ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΑΝΤΗ
  ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
  ΚΟΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
  ΜΕΣΣΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
  ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΝΤΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
  ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ
  ΒΑΛΜΑ ΚΩΝ/ΝΑ
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.

  Μέλη χειροτεχνών καλλιτεχνών Σωματείου Νεφέλη.
  ΓΚΕΖΟΥ ΜΙΛΙΚΑ
  DIMITROV IVAN
  DIMITROVA KAVYA
  ΜΙΚΕΛΙΑ ΣΥΒΡΙΔΗ
  ΓΑΒΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
  GUSTAVO ZAMUDIU APENA
  EΠΑΙΝΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
  LEIVA INES CHANDI MONTALVO
  MARCO AURELIO ZAMUDIO APENA
  EDISON AVDIU
  IRENA AVDIU
  ΛΟΥΔΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΚΙΜΙΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΓΟΥ
  ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΗΛΙΑ
  ΗΛΙΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΚΑΚΑΙΔΗ ΒΙΚΗ
  ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
  ΑΝΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ
  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗΙΣ
  ΚΥΤΤΗΚΗ ΑΝΝΑ
  ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΦΟΥΦΑΗ
  ΛΙΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΛΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  ΠΕΤΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΕΙΛΕΛΗ

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 07:04 | νικος

  στην παράγραφο 2, μετά το «οργανώσεις παραγωγών», θα πρέπει να προστεθεί και το «και μη επαγγελματίες αγρότες», για να συμπεριληφθούν και οι παραγωγοί, μη επαγγελματίες αγρότες, που ασκούν αγροτική και μελισσοκομική δραστηριότητα.

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 07:47 | νικος

  στην παράγραφο 4 πρέπει να προστεθεί το:
  Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και ασκούν αγροτική και μελισσοκομική δραστηριότητα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 16:25 | νικος

  θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και οι μη επαγγελματίες αγρότες (δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ) που ασκούν αγροτική ή μελισσοκομική δραστηριότητα και που δηλώνουν τα αγροτικά και μελισσοκομικά τους εισοδήματα και φορολογούνται για αυτά.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 15:47 | Φωτης

  θα πρεπει να αυξηθει ο κυκλος των προσωπων που θα υποβοηθουν η’ αντικαθιστουν τον πωλητη παραγωγό. θα πρότεινα γονείς ή αδελφια εφοσον συνοικουν.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 13:15 | Παναγιωτης

  Οι συνταξιουχοι αγροτες εφσον ειναι κατοχοι αγροτικης εκμεταλευσης θα πρεπει να θεωρουνται επαγγελματιες αγροτες και να μην ισχυει γι αυτους η υποσημιωση του αρθρου 2 παραγραφος 1,α,αγ του νομου 3874/2010 (Α 151) . Διοτι λογω της συνταξης δεν μπορουν να καλυψουν το 50% του συνολικου ετησιου εισοδηματος τους απο την αγροτικη τους δραστηριοτητα κι ετσι δεν μπορουν να παρουν αδεια παραγωγου πωλητη υπαιθριου εμποριου . Μεγαλη αδικια για ολόυς αυτους του συνταξιουχους.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 12:28 | Χρήστος

  Ένα παραδοσιακό προϊόν είναι και τα σαπούνια ελαιολάδου, τα εργαστήρια που παράγουν τέτοια σαπούνια θα έχουν δικαίωμα να πουλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές και γενικότερα σε υπαίθριες αγορές κλπ;
  Σημ: Τέτοια εργαστήρια και παραγωγοί υπάρχουν εκατοντάδες ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 12:33 | Νικολόπουλος Κώστας

  Δικαιούχος πρέπει να είναι και φυσικό πρόσωπο παραγωγός τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων όχι μόνο καλλιτέχνες, χειροτέχνες, οι οποίοι παράγουν είδη λαϊκής τέχνης, κοσμήματα, καλλιτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας αποκλειστικά δικής τους δημιουργίας.
  Επίσης δικαιούχος πρέπει να είναι και ένας σύλλογος.
  Πρέπει να δοθούν δικαιώματα για παραπάνω από 20 μέλη ανά άδεια στους συνεταιρισμούς.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 09:20 | χωνας

  οι ΚΟΙΝΣΕΠ ;;;;;

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 23:58 | Αγγελική

  Νομίζω ότι στους γυναικείους συνεταιρισμούς ο ανώτατος αριθμός αδειών είναι μικρός.

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 22:06 | mariana

  Εφόσον οι Παραγωγοί χειροτέχνες ειδών λαϊκής τέχνης και καλλιτεχνημάτων δύνανται να δραστηριοποιούνται μόνο στο Στάσιμο Εμπόριο και σε κάθε μορφής οργανωμένη αγορά πλην λαϊκών αγορών,θα έπρεπε να υπάρχει μνεία για οργανωμένες υπαίθριες αγορές,οι οποίες μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν.

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 14:05 | νικος

  να συμπεριληφθούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που ασκούν αγροτική δραστηριοτητα και μελισσοκομία και δηλωνονται στη φορολογική τους δήλωση γιατί μέχρι σήμερα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα που παράγουν μόνο στη χονδρική αγορά.

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 13:47 | Εφραιμίδης Γεώργιος

  Δικαίωμα θέσης στις λαικές πρέπει να έχουν και οι οικοτέχνες (μικροβιοτέχνες)
  με την προυπόθεση ίδιας παραγωγης 65% βιομηχανικών ειδών ρούχα ,παπούτσια ,εσώρουχα κλπ) πού έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και είναι άνεργοι .

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 09:13 | Ηλίας

  νομικό πρόσωπο το οποίο νόμιμα διατηρεί παραγωγική εκμετάλλευση (πχ παραγωγή οπορωκηπευτικών, εκτροφή σαλιγκαριών κλπ), δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει άδεια διάθεσης των παραγώμενων προϊόντων του δια μέσω υπαλλήλου του;