Άρθρο 03 – Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων

1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές διατροφικά προϊόντα, ανάλογα με το είδος τους, θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, και ειδικότερα στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Υ.Α. Α2-718/31-07-2014, ΦΕΚ Β’ 2090) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα νωπά oπωροκηπευτικά εφαρμόζεται ο Καν.(ΕΕ) αριθμ.543/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ) 499/2014. Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β` 1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο «Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές τροφίμων σε λαϊκές αγορές» του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
2. Όλα τα προς πώληση στο Υπαίθριο Εμπόριο είδη θα διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., θα πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και σε καμία περίπτωση δε θα συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή θα διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001 ΦΕΚ Α’ 265), του άρθρου 107 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240).
3. Κάθε παραγωγός πωλητής Υπαιθρίου Εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής καθώς και τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά προϊόν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, αριθμημένες και θεωρημένες από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις καθώς και τα Δελτία Αποστολής θα τηρούνται από τους πωλητές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

 

Αδειοδοτούσα αρχή: 
Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: 
Αρ. Αδείας Δικαιούχου: 
ΑΦΜ Δικαιούχου: 
Αρ. Ταμειακής Μηχανής: 
ααΠΡΟΪΟΝ (ανά ποικιλία π.χ. μήλα στάρκιν ή πορτοκάλια βαλέντσια κλπ)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΚΙΛΟ,ΤΕΜΑΧΙΟ,Κ.Λ.Π)

 

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ την …………………………..
    
    
Υπογραφή – Σφραγίδα

4. Κάθε πωλητής Υπαίθριου Εμπορίου, δύναται να διαθέτει τα προς πώληση προϊόντα σε ειδικά διασκευασμένα προς τούτο οχήματα επαγγελματικής χρήσης με μήκος έως 8m, όπου υπάρχει δυνατότητα ενιαίας ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της Υ.Α. 5299/406/2012 (ΦΕΚ Β’ 2840).

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:46 | Κουκιάς Μιχάλης

  Υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται στα ημερήσια σύνολα της ταμειακής μηχανής οι συνολικές ποσότητες ανά είδος που πωλήθηκαν από τον παραγωγό σε μια ημέρα Λαϊκής ? Εάν ναι θα πρέπει αντίγραφα αυτών να είναι συνημμένα σε κάθε σελίδα του βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων και να συμφωνούν μεταξύ τους ως προς τις ποσότητες

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:04 | Κουκιάς Μιχάλης

  Άρθρο 3 παράγραφος 3
  Προβλέπεται η καταγραφή των διακινούμενων ποσοτήτων από τον παραγωγό. Θεωρούμε ότι πρέπει να αναφέρεται σαφώς η υποχρέωση του παραγωγού να διατηρεί βιβλίο διακινούμενων ποσοτήτων με αριθμημένες σελίδες , κάθε σελίδα του οποίου να είναι θεωρημένη από την αρχή αδειοδότησης. Το βιβλίο θα παραδίδεται από την αρχή στον παραγωγό κατά την έκδοση της άδειας μαζί με την άδεια και θα αντικαθίσταται με νέο όταν συμπληρωθούν όλες οι σελίδες. Το βιβλίο θα ενημερώνεται στο τέλος κάθε ημέρας που ο παραγωγός θα δραστηριοποιείται στην Λαϊκή. Ο παραγωγός θα είναι υποχρεωμένος να έχει συνεχώς και ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο το βιβλίο , θα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της άδειας και θα πρέπει να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε έλεγχο είτε από τους φορείς ελέγχου στις Λαϊκές Αγορές είτε από την Τριμελή Επιτροπή. Η μη επίδειξη του βιβλίου στην Τριμελή Επιτροπή πρέπει να είναι λόγος απορριπτικής έκθεσης της Επιτροπής και πρέπει αναφέρεται σαφώς στο άρθρο 54 που αφορά τις κυρώσεις.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:41 | Παύλος

  Διεύρυνση της παραγραφου 4. Στην Επαρχία τα οχήματα των επαγγελματιών πωλητών λαικών αγορών θεωρούνται κατα καποιο τροπο ειδικα διασκευασμενα είτε διοτι αποτελουν προεκταση του παγκου διοτι διαθετουν ραφια που αποθηκήκευονται τα πωλούμενα προιοντα(τα νουμερα για τα ειδη ενδησης και υποδησης κτλ) είτε αποτελουν ως βοηθητικο στηριξης της τεντας(σκεκαστρο) για τα προιοντα του πάγκου.Ως εκ τουτου να δοθει η δυνατοτητα για τους επαγγελματιες πωλητες η προσοψη του παγκου να ειναι ιση με το μηκος του οχηματος και οχι ανωτερη των 9 μετρων.

 • Η θέσπιση του δελτίου αποστολής άρει την υποχρέωση της υποχρεωτικής τιμολόγησης κάθε διακινούμενου προϊόντος, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών;
  Σε περίπτωση που λειτουργήσει συμπληρωματικά, ποιος θα θεωρεί και ποιος θα έχει την υποχρέωση της παρακολούθησης της εξάντλησης των ποσοτήτων;

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 16:34 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  πρεπει να γινει αναφορα για τα ειδικα διασκευασμενα οχηματα οτι απαγορευεται η πωληση βιομηχανικων προιοντων,η αλλων προιοντων που δεν αναφερονται στο αρθρο 3..γιατι καποιοι εκμεταλευομενοι το γεγονος της μη ρητης αναφορας στο οτι απαγορευεται η πωληση αλλων ειδων εκτος απο αυτο που προβλεπει ο νομος,παραβιασαν τον νομο,με το προσχημα [αφου δεν προβλεπεται δεν απαγορευται….]

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 18:00 | Χειροτέχνες

  Στο άρθρο 3 παρ. 3, που υποχρεώνει τους πωλητές υπαίθριου εμπορίου να καταγράφουν τις διακινούμενες ποσότητες.
  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να γίνει εξαίρεση των χειροτεχνών-καλλιτεχνών για τους εξής λόγους:
  Πολλοί από εμάς δίπλα στους πάγκους μας όταν δεν υπάρχει εμπορική κίνηση, κατασκευάζουμε ή ολοκληρώνουμε τα προϊόντα μας.
  Η καταγραφή πρώτων υλών π.χ. σε διακινούμενες ποσότητες μπορεί να αλλάξει κάθε στιγμή. Δεν είναι εφικτό να έχουμε κάθε στιγμή σωστούς καταλόγους. Δηλαδή έχουμε αποδείξεις αγοράς πρώτων υλών , οι οποίες μετατρέπονται σε ένα περαιτέρω στάδιο της επεξεργασίας των προϊόντων μας.
  Αν μας αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα, της κατασκευής δίπλα στους πάγκους μας κάποιου σταδίου των προϊόντων μας, θα μειωθεί έτι περαιτέρω η παραγωγή των ολίγων ούτως η άλλως παραγόμενων χειροποίητων προϊόντων όπως αναλύσαμε παραπάνω.
  Δεν είναι λογικό και δυνατόν να καταγράφεται αριθμός χαντρών, μήκος κορδονιών, βάρος κόλλας που χρησιμοποιήθηκε, αριθμός κουμπωμάτων κλπ. κλπ. πριν την αναχώρηση και κάτι αντίστοιχο να γίνεται πριν την επιστροφή, όταν αυτή μπορεί να επισπευσθεί λόγω βροχής πχ. Εξάλλου δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση με το υπάρχον καθεστώς για τους μικροπωλητές των πανηγυριών, που και για αυτούς ισχύουν τα περί καιρού.

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 07:35 | νικος

  Στην παράγραφο 3, το χρονικό διάστημα πρέπει να μειωθεί σε ένα ή 2 έτη για να μην είναι υποχρεωμένοι οι παραγωγοί να κρατούν τόσα πολλά χαρτιά τόσα χρόνια για όλους οργάνωσης

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 17:17 | νικος

  στην παράγραφο 4, θα πρέπει να αναγραφούν και τα αγροτικά, μελισσοκομικά και αγροτομελισσοκομικά, γιατί μπορεί να γίνονται παρερμηνείες με τον όρο επαγγελματικά οχήματα, που πιθανόν να δημιουργούν προβλήματα στους παραγωγούς.