Άρθρο 21 – Απαγορεύσεις σχετικά με τις επαγγελματικές άδειες

Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 23. Δεν επιτρέπεται να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια.
Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη μορφή επαγγελματικής απασχόλησης. Εισοδήματα από χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων που αναγράφονται στην άδειά του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου και εισοδήματα από μισθωτή εργασία το 30% που ισχύει για το εκάστοτε οριζόμενο ποσό για το κατώφλι της φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Δε δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου οη σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα του/της αδειούχου πωλητού. Κάθε επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε μία μόνο μορφή Υπαίθριου Εμπορίου (Λαϊκή, Στάσιμο ή Πλανόδιο Εμπόριο). Επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στις λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες, Χριστουγεννιάτικες, Πασχαλινές, Λοιπές Αγορές).

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 14:47 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  Όπως έχει αποδειχθεί από τη μέχρι και σήμερα πρακτική, πάρα πολλές φορές οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών βρίσκονται αντιμέτωποι με αυθαίρετες ερμηνείες των διατάξεων που ισχύουν για τα εισοδήματα από άλλες πηγές.
  Αναμφίβολα, οποιοσδήποτε κατέχει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών δεν μπορεί να ασκεί και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Καταγράφεται όμως επανειλημμένως το εξής: αγροτεμάχια, τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητα ενός επαγγελματία πωλητή εξαιτίας κληρονομίας να έχουν τεκμαρτό εισόδημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Η στρεμματική απόδοση των αγροτεμαχίων αυτών, δε, δεν αξιολογείται ούτε σε επίπεδο ευρύτητας, αλλά ούτε και σε επίπεδο
  πραγματικής χρήσης από τους επαγγελματίες. Αυτό, οδηγεί στη στρέβλωση να θεωρείται ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών ότι διαθέτει εισόδημα – ασχέτως του ότι αυτό είναι τεκμαρτό και άρα εικονικό – από άλλη πηγή. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να υπάρχει ουσιώδης διαχωρισμός στην ερμηνεία του «εισοδήματος από άλλη πηγή», ώστε να αποφεύγονται αλληλοαναιρούμενες ερμηνείες, οι οποίες ενδέχεται να μη συνάδουν τόσο με το πνεύμα αλλά και την ουσία του Νόμου.
  Κρίνεται, κατά συνέπεια, ότι η περίπτωση αυτή πρέπει να ρυθμιστεί σαφώς από το νομοθέτη ώστε, με βάση την κατά περίπτωση στρεμματική απόδοση, να αποφεύγεται η ανωτέρω στρέβλωση.

 • Ο κάτοχος επαγγελματικής αδείας πωλητή δεν δύναται να δραστηριοποιείται στις αγορές χωρίς μεσάζοντες

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:06 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΚΟΣ

  Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος σχεδίου νόμου «Απαγορεύσεις σχετικά με τις επαγγελματικές άδειες»

  Στην εν λόγω παράγραφο του άρθρου 21 πρέπει να προστεθεί η φράση : «όπως οι εν λόγω δραστηριότητες ρητώς αποτυπώνονται αναφέρονται περιοριστικά στην παρ.3 του άρθρου 38 του παρόντος σχέδιο νόμου » και να διαμορφωθεί το εν λόγω χωρίο ως εξής : Κάθε επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε μία μόνο μορφή υπαιθρίου Εμπορίου (Λαϊκή, Στάσιμο ή Πλανόδιο Εμπόριο). Επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στις λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες , Χριστουγεννιάτικες , Πασχαλινές , Λοιπές Αγορές ) όπως οι εν λόγω δραστηριότητες αποτυπώνεται ρητώς και περιοριστικώς στην παρ. 3 του άρθρου 38 του παρόντος σχεδίου νόμου.

  Σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 21 του παρόντος σχεδίου νόμου :»…τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους πωλητές …φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα…»

  Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών η χορήγηση τόσο φορολογικής όσο και ασφαλιστικής ενημερότητας αφού το δικαίωμα προς εργασία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα με την καθιέρωση αυτού στο άρθρου 22 παρ. 1 ως κοινωνικό δικαίωμα η νομοθέτηση δε της συγκεκριμένης διάταξης θα στερούσε την δυνατότητα συμμετοχής των υπαιθρίων πολιτών στις δημόσιες κληρώσεις αφού η γενικότερη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα επιφέρει και οικονομική δυσπραγία στους υπαιθρίους πωλητές μη δυνάμενοι να ανταποκριθούν αντικειμενικώς στις εν γένει υποχρεώσεις τους.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΙΚΑΤΖΗΔΕΣ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΘΡΙΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥΣ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:05 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑϊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

  Είναι σημαντικό να υπάρχει ενιαίο ποσοστό έως 30% εισοδημάτων επί του ετήσιου τζίρου από χονδρική πώληση, όπως το ίδιο ποσοστό ορίζεται και για τη μισθωτή εργασία, δεδομένου ότι πολλές ημέρες εργασίας χάνονται το χρόνο λόγω καιρικών συνθηκών (χιόνια, βροχές, καύσωνας) και ορθά κατά το σκεπτικό του νομοσχεδίου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης – αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 10:54 | Παύλος

  να δοθει η δυνατοτητα στους πωλητες λαικων αγορων να πουλουν τα προιοντα τους μεσω internet.
  οι συνηθειες και οι συμπεριφορα του καταναλωτη αλλαζουν.Ως αναφορα το βιομηχανικο κομματι δεχτηκε το μεγαλυτερο πληγμα, οι πελατες ειτε δεν εχουν τον χρονο ειτε το χρημα ή την διαθεση την στιγμη της λαικης να ψωνισουν τα βιομηχανικα
  προιοντα μας.
  Η αγορα αυτων των προιοντων επερχεται σε μια φαση ερευνας τιμων και ποικιλιας σχεδιων μεσα απο το internet απο τους καταναλωτες.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 09:13 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Το εδαφ. 2 του άρθρου 21 χρήζει επίσης διευκρινίσεως διότι ενώ μ΄ αυτό ορίζεται πως «οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη μορφή επαγγελματικής απασχόλησης», δεν διευκρινίζεται: α) εάν ως «εισόδημα» νοείται το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερόμενων, β) εάν οι επαγγελματίες αδειούχοι δύνανται να έχουν ακίνητη περιουσία οποιουδήποτε ύψους ή και περιοδικά εισοδήματα προερχόμενα από αυτήν, ανεξαρτήτως ποσού και γ) εάν τα αναφερόμενα ποσοστά επί του ετήσιου τζίρου τους (15% και 30%) σχετίζονται με μόνον τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (χονδρική εμπορία & μισθωτή εργασία αντίστοιχα) ή με το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους, ανεξαρτήτως πηγής.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 17:31 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  το αρθρο 21 πρεπει να συμπληρωθει ως εξης,οι συζυγοι των αδειουχων εαν εχουν επιχειρισεις να μην πωλουν ομοειδοι ειδη που αναγραφονται στην επαγγελματκικη αδεια,γιατι δημιουργειται αθεμιτος ανταγωνισμος….και πρεπει να μπει εισοδηματικο κριτιριο με ανωτατο πλαφον εισοδηματων..επισης οσοι εχουν μεγαλες περιουσιες ,πορους απο αλλες πηγες ως οικογεννειες, δεν πρεπει να κατεχουν βιοποριστικες αδειες στερωντας σε καποιους αλλους να εργαστουν που εχουν πραγματικοι αναγκη….πρεδρος νομου ηλειας..

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 10:14 | χρήστοσ

  Άρθρο 21. Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη μορφή επαγγελματικής απασχόλησης. Εισοδήματα από χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων που αναγράφονται στην άδειά του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου και εισοδήματα από μισθωτή εργασία το 30% που ισχύει για το εκάστοτε οριζόμενο ποσό για το κατώφλι της φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Άρθρο 21 ΠΡΟΤΑΣΗ Να διαγράψετε όλα τα παραπάνω : διότι με της παραπάνω απαγόρευσης δεν θα μπορεί αδειούχος υπαίθριου εμπορίου στάσιμου η πλανόδιου να επιβιώσει , το επάγγελμα αυτό δεν είναι καθημερινό εξαρτάται από της καιρικές συνθήκες και το χειμώνα δεν υπάρχει δραστηριότητα, ακόμα ο αδειούχος καλείτε να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρόνο ακόμα να πληρώσει φόρο επιτηδεύματος για όλο το χρόνο καλείτε να πληρώσει φόρο εισοδήματος όλο το χρόνο, άσχετα αν έχει εισοδήματα με αντικειμενικά κριτήρια γιατί οι γονείς μας μεταβίβασαν ένα σπίτι 80 τ.μ, καλείτε να πληρώσει Εμφια επίσης να καταβάλει τέλους κοινοχρήστου χώρου στης υπαίθριες αγορές κλπ . Παράδειγμα, η σύζυγος όπως αναφέρω και σε άλλα σχόλια είναι κάτοικος Λάρισας και δραστηριοποιείται στον Δήμο Δύον Ολύμπου άλλος Δήμος και άλλη Περιφέρεια σήμερα εγώ άνεργος την βοηθώ στη δουλειά της γιατί δυστυχώς αυτό το επάγγελμα ξέρουμε να κάνουμε, εκτός από τους 3 μήνες που δραστηριοποιείται παραθαλάσσια, δραστηριοποιείται στην Λάρισα σε υπαίθριες αγορές και εκτός από τα προϊόντα που έχει στην άδεια με μεταβολή εργασιών πουλάει και παιδικά παιχνίδια στην Λάρισα και στους διπλανούς Δήμους αν την στερήσετε το δικαίωμα αυτό σίγουρα θα μείνει άνεργη και στην περίπτωση αυτή δεν είναι μόνο η σύζυγος μου, σήμερα η σύζυγο μου χρεωστάει στην εφορία 1.177 ευρώ , 140 ευρώ Εμφια και 670 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές το 2016 και της νέες 2017 του Εφκα και στην περίπτωση αυτή δεν είναι μόνο η σύζυγος μου . θέλετε να προσθέσετε και άλλα προβλήματα στους υπάρχουν πωλητές υπαίθριου εμπορίου ; Περιττό είναι να σας πω ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός κατά παράβαση της κοινοτικής οδηγίας όπου δεν προβλέπει περιορισμούς οικονομικούς και εδαφικούς.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 06:27 | χρήστοσ

  Άρθρο 21 Δε δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου οη σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα του/της αδειούχου πωλητού. Κάθε επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε μία μόνο μορφή Υπαίθριου Εμπορίου (Λαϊκή, Στάσιμο ή Πλανόδιο Εμπόριο). Επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στις λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες, Χριστουγεννιάτικες, Πασχαλινές, Λοιπές Αγορές). ΠΡΟΤΑΣΗ Να συμπληρώσετε, σε όλη την επικράτεια.

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 18:05 | APOSTOLOS

  Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ δικαίωµα των ελλήνων πολιτών. Ο ν.3852/2010 αρ.14 δεν επιτρέπει να συμμετέχουν στο εκλέγεσθαι άτομα που έχουν θέσεις ευθύνης και άσκηση εξουσίας(ΣτΕ 117/2004)και άτομα που μπορεί να ασκήσουν ψυχολογικό επηρεασμό στο εκλογικό σώμα(ΣτΕ452/1988).Στο παρον αρθρο στην δευτερη παράγραφο θα πρέπει να μην υπάρχει δέσμευση για τους αιρετούς(θεσμικά όργανα) γιατί ο ΑΙΡΕΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ . Αλλά σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό φαίνεται ως μισθωτός. Παρακαλώ να γίνει μία πρόβλεψη σε κάποιο άρθρο του νόμου αυτού ,έτσι ,ώστε ο επαγγελματίας και παραγωγός του υπθ.εμπορίου, να μπορεί να έχει το συνταγματικό δικαίωμα του εκλέγεσθαι,χωρίς να χάνει την άδειά του και την δουλειά του όταν είναι μισθωτός για το διάστημα που του δίνει το δικαίωμα ο νόμος και το σύνταγμα . Επίσης να συμπληρώσω ότι όλα τα επαγγέλματα της επικράτειας, ασκούνται για βιοποριστικούς λόγους .Ευχαριστώ .

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 22:00 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΕΛΑΜΤΙΑΣ ΥΠΑΙ8ΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΧ 5000 ΕΥΡΟ

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 17:14 | Θέμης

  Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ δικαίωµα των ελλήνων πολιτών. Ο ν.3852/2010 αρ.14 δεν επιτρέπει να συμμετέχουν στο εκλέγεσθαι άτομα που έχουν θέσεις ευθύνης και άσκηση εξουσίας(ΣτΕ 117/2004)και άτομα που μπορεί να ασκήσουν ψυχολογικό επηρεασμό στο εκλογικό σώμα(ΣτΕ452/1988).Στο παρον αρθρο στην δευτερη παράγραφο θα πρέπει να μην υπάρχει δέσμευση για τους αιρετούς(θεσμικά όργανα) γιατί ο ΑΙΡΕΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ . Αλλά σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό φαίνεται ως μισθωτός. Παρακαλώ να γίνει μία πρόβλεψη σε κάποιο άρθρο του νόμου αυτού ,έτσι ,ώστε ο επαγγελματίας και παραγωγός του υπθ.εμπορίου, να μπορεί να έχει το συνταγματικό δικαίωμα του εκέγεσθαι,χωρίς να χάνει την άδειά του και την δουλειά του όταν είναι μισθωτός για το διάστημα που του δίνει το δικαίωμα ο νόμος και το σύνταγμα . Επίσης να συμπληρώσω ότι όλα τα επαγγέλματα της επικράτειας, ασκούνται για βιοποριστικούς λόγους .Ευχαριστώ .

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 20:54 | APOSTOLOS

  Οταν ένα φυσικο πρόσωπο συμμετέχει στις εκλογές και εκλεγχθεί πρόεδρος τοπικής ή δημοτικής ενότητας ή πρόεδρος δημ συμβουλίου , δήμαρχος, κλπ. ,με τα καινούρια δεδομένα τα χρήματα που παίρνει δεν είναι αποζημίωση αλλά αντιμισθία.(με την διάταξη της παρ.1 του ν.4111/13 καταργείται η υποχρέωση των δημάρχων ανεξαρτήτως πληθυσμού να αναστέλλουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα που τέθηκε κατά την έναρξη του ν.3852/2010. Ασυμβίβαστο διατηρείται, περι των διατάξεων του κωδ. περι δικηγόρων.Δεδομένου ότι έχει καταργηθεί το επαγγελματικό ασυμβίβαστο δημάρχων κατά μείζονα λόγο δεν δύναται να εφαρμόζεται στους υπόλοιπους αιρετούς)
  Ο αιρετός όμως κύριοι δεν είναι επάγγελμα γιατί σήμερα είναι και αύριο δεν είναι.(εκλέγεται και είναι τιμή )
  Από την άλλη δεν καλύπτει ο δήμος τα χρήματα της ασφάλειάς του και την επιβαρίνεται ο ίδιος.(μεσος όρος ΤΕΒΕ 4,500 ευρώ)το χρόνο (ΟΓΑ 1800 ευρώ).
  Ο παραγωγός ή ο επαγγελματίας υπ. εμπορ. δεν του δίνεται, το δικαίωμα να εκλεχθεί?
  Χάνει την άδεια του και την δουλειά του ?Αλλος ένας άνεργος?