Άρθρο 52 – Υποχρεώσεις ελεγχομένου

Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο αδιαμαρτύρητα οπουδήποτε και αν αυτός διενεργείται (στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς, στο χώρο παραγωγής κλπ)
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
γ. να παραλαμβάνουν τα οποιαδήποτε έγγραφα του ελέγχου (έκθεση ελέγχου, απόφαση επιβολής προστίμου κλπ), είτε αποδέχονται τα ευρήματα του ελέγχου είτε όχι.

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:06 | Κουκιάς Μιχάλης

    Άρθρο 52 παράγραφος β
    Τι γίνεται στην περίπτωση μεταναστών ή ΡΟΜΑ; Πως θα εξασφαλιστεί το Ελληνικό Δημόσιο στο ζήτημα της δυνατότητας βεβαίωσης των χρηματικών προστίμων; Να ξεκαθαριστεί το θέμα των κατασχέσεων στην περίπτωση αυτή.