Άρθρο 30 – Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών-Στελέχωση αυτών-Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος.

1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζεται με αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα του φορέα λειτουργίας.
2. Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία πρωτογενών προϊόντων και προϊόντων οικοτεχνίας εν σχέσει προς τα βιομηχανικά είναι 9 προς 1. Οι αρμόδιες αρχές λειτουργίας μεριμνούν, ώστε η αναλογία αυτή να μη διαταράσσεται. Σε περίπτωση που σε λαϊκή αγορά η αναλογία έχει ανατραπεί δεν επιτρέπεται οι κενούμενες θέσεις βιομηχανικών προϊόντων να δίδονται σε πωλητές βιομηχανικών, παρά μόνο σε κατηγορίες πρωτογενών προϊόντων με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών για προμήθεια των ελλειπόντων ειδών. Ομοίως δεν προκηρύσσονται νέες άδειες με αντικείμενο εκμετάλλευσης βιομηχανικά είδη, έως ότου επανέλθει η αναλογία 9 προς 1.

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:08 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑϊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

    Ο θεσμός της λαϊκής αγοράς όπως έχει πλέον παγιωθεί αναφέρεται και αφορά όχι μόνο τα προϊόντα γης και θάλασσας (οπωροκηπευτικά και ψάρια), αλλά και τα βιοτεχνικά προϊόντα (είδη ένδυσης και υπόδησης) που, αναμφίβολα, χάρη στις χαμηλές τιμές που τα χαρακτηρίζουν, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση αγοραστών που καλύπτουν έτσι βασικές, καθημερινές τους ανάγκες. Η πώληση βιοτεχνικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές αποτελεί πραγματική ανάσα κυρίως για χαμηλόμισθους, συνταξιούχους, καθώς και για τους χιλιάδες πλέον ανέργους. Λάβετε υπόψη σας ότι η υφιστάμενη κατάσταση έχει διαμορφωθεί δυνάμει αποφάσεων των τέως Νομαρχιών στο μεγαλύτερο μέρος κυρίως της Ελληνικής Περιφέρειας σε αναλογία 60 : 40. Κατά τα ανωτέρω, κρίνουμε αναγκαία η υπάρχουσα αναλογία 60 : 40 να αλλάξει προς όφελος των αδειών ειδών διατροφής (γης και θαλάσσης) σε αναλογία 80 : 20, με στόχο να αποφευχθεί και η διαρκής ανάγκη για ανακατανομή των θέσεων με την παρείσφρηση παραγωγών στις θέσεις πωλητών βιοτεχνικών ειδών. Τονίζουμε ότι στην ανωτέρω πρόταση είναι απολύτως σύμφωνοι και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν θέλουν σταδιακά να “εκπαραθυρώσουν” τους πωλητές των βιοτεχνικών προιόντων και να βρεθούν μόνοι τους στις λαϊκές αγορές, γνωρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε μείωση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος και εξαφάνιση της λαϊκής στο σύνολό της. Η λαϊκή αγορά δεν πρέπει να «φτωχύνει» από προϊόντα, αντιθέτως τα προσφερόμενα είδη ένδυσης υπόδησης μπορούν να δώσουν κίνητρο στους καταναλωτές να επισκεφτούν τη λαϊκή αγορά και να προμηθευτούν όλα τα αναγκαία είδη που χρειάζεται μια λαϊκή οικογένεια. Άλλωστε εάν η εφαρμογή του Νόμου μετά το αναγκαίο χρονικό διάστημα δείξει ότι χρειάζεται περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση, θα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για επαναδιατύπωση της διάταξης και ορισμό νέας αναλογίας.

  • 14 Φεβρουαρίου 2017, 12:20 | ΓΕΩΡΓΙΑ

    Στο άρθρο 30 αναφέρει ότι η αναλογία πρωτογενών προϊόντων και προϊόντων οικοτεχνίας εν σχέσει προς τα βιομηχανικά είναι 9 προς 1. Σε περίπτωση που σε λαϊκή αγορά η αναλογία έχει ανατραπεί δεν επιτρέπεται οι κενούμενες θέσεις βιομηχανικών προϊόντων να δίνονται σε πωλητές βιομηχανικών. Στο άρθρο 20 αναφέρει ότι δεν θα προκηρύσσονται νέες επαγγελματικές άδειες πωλητή λαϊκών αγορών εφόσον εντός των ορίων της οικείας περιφέρειας υφίστανται αδειούχοι Επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε ημέρες εβδομαδιαίως. Όπως γνωρίζετε στις περισσότερες λαϊκές αγορές αν όχι σε όλες η αναλογία 9 προς 1 δεν ισχύει. Άρα οι κενές θέσεις στις υφιστάμενες λαϊκές αγορές δεν θα μπορούν να δίνονται σε πωλητές βιομηχανικών προϊόντων. Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί λοιπόν η πενθήμερη εργασία εβδομαδιαίως στους επαγγελματίες; Ίσως θα πρέπει να αλλάξετε την αναλογία 9 προς 1 ή να αποδεσμεύσετε την προκήρυξη θέσεων από την πενθήμερη εργασία στους επαγγελματίες.