Άρθρο 47 – Χορήγηση άδειας Πλανοδίου Εμπορίου σε Επαγγελματίες Πωλητές.

1. Οι επαγγελματικές άδειες για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα κατόπιν συμμετοχής σε προκήρυξη. Προκειμένου για τη χορήγηση αδειών Πλανοδίου Εμπορίου η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η προκήρυξη αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκδίδεται η σχετική προκήρυξη, στην οποία καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και η κατανομή στις Ομάδες του άρθρου 25 «Θετικές Δράσεις», ο τόπος και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πέραν αυτών που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και από τα οποία τεκμαίρεται ότι ο αιτών είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες, η αρμόδια επιτροπή ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τις διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση.
3. Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία εκτιμά η Περιφέρεια την ανάγκη έκδοσης αδειών Πλανοδίου Εμπορίου είναι ο αριθμός των ήδη χορηγηθεισών αδειών Πλανοδίου Εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών.
4. Η Περιφέρεια συντάσσει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων διατηρούν δικαίωμα ένστασης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας.
5. Κατά των πινάκων επιλεγέντων χωρεί ένσταση ενώπιον του Περιφερειάρχη.
6. Αρμόδια αρχή για την έκδοση των παραπάνω αδειών στους δικαιούχους είναι ο δήμος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια αποστέλλει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στους δήμους μόνιμης κατοικίας των αδειούχων προκειμένου για την έκδοση της άδειας, την εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια.

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:13 | Μικροπωλητής

    Σε όλες τις περιπτώσεις εκδόσεων αδειών υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής οι νυν έχοντες έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ ως λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές να τους δίνεται και σε αυτούς ένα ποσοστό των εν λόγω αδειών

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 08:55 | Φ.Σ. Ρέθυμνο

    Η προκήρυξη να είναι ενιαία από την εκάστοτε Περιφέρεια και συγκεκριμένα από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης για τους λόγους που αναφέρω στο σχόλιο του άρθρου 45.

  • 8 Φεβρουαρίου 2017, 22:15 | Βαιος

    Για ποιο λογο θα πρεπει να υπαρξει προκηρυξη για συγκεκριμενο αριθμο αδειων και να μην μπορει ο οποιοσδηποτε μπορει να ειναι ελευθερος επαγγελματιας να ασκει και αυτη τη δραστηριοτητα οπως συμβαινει με ολα τα ελευθερα επαγγελματα. Μιλαμε για ανοιγμα των αγορων και οχι κλειστα επαγγελματα. Αυτονοητο βεβαια θα επρεπε να ειναι το οτι οπως μπορεις να κανεις εναρξη επιχειρησης σε ολη την Ελλαδα και για οποιοδηποτε αντικειμενο το ιδιο θα επρεπε να ισχυει και για το πλανοδιο εμποριο. Καμια λογικη στη μοριοδοτηση διοτι για αλλη μια φορα φερνουμε σε αντιθεση κοινωνικες ομαδες χωρις αιτια.