Άρθρο 57 – Πληροφοριακό Σύστημα

Για την ορθή παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση των στοιχείων αυτών, των διενεργούμενων ελέγχων και την επιβολή και είσπραξη των προστίμων τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Η ηλεκτρονική βάση που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (στο εξής «Πληροφοριακό Σύστημα).
1. Μητρώο Αδειών
Κάθε ισχύουσα, έως τη δημοσίευση του νέου νόμου, άδεια πωλητή υπαιθρίου εμπορίου και κάθε νέα άδεια που εκδίδεται επιβάλλεται να έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣΠΑ.
Για το λόγο αυτό όλα τα φυσικά πρόσωπα αδειούχοι υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) θα πρέπει να προσέρχονται στους δήμους μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να απογραφούν και να τους αποδοθεί νέο έντυπο άδειας. Για αδειούχους λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αδειούχοι προσέρχονται στις οικείες Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών.
2. Μητρώο Ελέγχων – Προστίμων
Όλες οι Εκθέσεις Ελέγχου καθώς και τα επιβληθέντα πρόστιμα θα πρέπει να καταχωρίζονται αμελλητί από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Ειδικότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα στοιχεία που θα τηρούνται υποχρεωτικά και την εν γένει λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, τα στοιχεία που θα πρέπει να φέρουν οι αδειούχοι, το πρόγραμμα απογραφής και οι σχετικές προθεσμίες ανά περιφέρεια θα αποσαφηνίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικές εγκυκλίους και δελτία τύπου. Μετά το πέρας των τασσόμενων προθεσμιών οι άδειες που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, δεν θα ισχύουν μέχρι την ηλεκτρονική καταγραφή τους. Εκπρόθεσμη καταγραφή συνεπάγεται πρόστιμο ύψους 100 Ευρώ, ενώ η εμπορική δραστηριοποίηση των πωλητών, των οποίων οι άδειες δεν έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, μετά το πέρας των εν λόγω προθεσμιών θα θεωρείται ως δραστηριοποίηση ελλείψει αδείας με τις συνεπαγόμενες κυρώσεις.
3. Μητρώο Λαϊκών Αγορών
Όλοι οι φορείς λειτουργίας θα πρέπει να καταχωρίσουν τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν υπό την ευθύνη τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 • Να συμπεριληφθεί επίσης και:
  Μητρώο Αγορών χωρίς Μεσάζοντες
  Όλοι οι φορείς λειτουργίας θα πρέπει να καταχωρίσουν τις Αγορές χωρίς Μεσάζοντες που λειτουργούν υπό την ευθύνη τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 09:24 | Φ.Σ. Ρέθυμνο

  Να υπάρξει ρητή αναφορά για τις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι κάτοχος αδείας η οποία έχει χορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις, δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση της άδεια. Δεν μπορεί να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση των πωλητών που είναι νομοταγείς και εκείνων που δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για σειρά ετών λόγω αδυναμίας των υπηρεσιων (π.χ. πωλητές χωρίς έναρξη στη Δ.Ο.Υ., δεν προσκόμισαν ποτέ δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών τους και η τύχη των αδειών τους αγνοείται κλπ).

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 08:44 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στον δήμο τον δικό μας μετα βίας βγαίνει η μισθοδοσία και οι πληρωμες ενταλμάτων εχουν φυγει και συνταξιοδοτηθει οι μισοι υπάλληλοι και αυτοι που εχουν μινοι εχουν απο 7 διαφορετικα αντεικιμενα Πως θα γινει σωστα ολη αυτη η διαδιακασια χωρις προσωπικό ,χωρις σεμινάρια ,να πληρωνουν στους Δημους και ο Δήμος να δινει ποσοστο στην Περιφέρεια…σε παρα πολλους Δήμους δεν υπαρχουν γεωπόνοι η κατασταση ειναι δραματικη δεν ξερω ποιος μικρος Δημος στην περιφερεια μπορει να εφαρμόσει τον Νομο και με τι προσωπικό

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 13:57 | ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΣΣΗ

  Στην παρ. 4 θεωρώ ότι πρέπει να εξαιρεθούν από την αναστολή οι άδειες πλανοδίου, που έχουν ήδη προκηρυχθεί για το 2017, έχουν προεγκριθεί οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και εκκρεμεί η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την οριστική χορήγηση των αδειών.

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 11:24 | χρήστοσ

  Άρθρο 57 – Πληροφοριακό Σύστημα
  Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (στο εξής «Πληροφοριακό Σύστημα).
  Επανέρχομαι διότι όπως γνωρίζετε τους καλοκαιρινούς μήνες πολλοί πωλητές κάτοχοι αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου δραστηριοποιούνται στης περιοχές αυτές , όμως δεν είναι κάτοικοι των Δήμων αυτών και ούτε καν κάτοικοι των Περιφερειών αυτών, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύζυγος μου είναι κάτοικος Λάρισας και κατέχει άδεια στάσιμου υπαίθριου εμπόριο από τον Δήμο Δίον Ολύμπου που της χορηγήθηκε το 2012 με την Κ1 -164 275/β /2011 και με τον Ν.4264/2014 ανανεώνετε εφόρου ζωής.
  Λοιπών τη θα κάνει ο υπάλληλος όταν θα δει ότι η σύζυγος δεν είναι μόνιμος κάτοικος στον Δήμο που της χορηγήθηκε η άδεια; Και αντιθέτως ο υπάλληλος της μόνιμης διαμονής της ότι πρέπει να καταχωρίσει την άδεια στο σύστημα και να εκδώσει νέο έντυπο της άδειας από την στιγμή που ο Δήμος αυτός δεν ανήκει στο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην οποία της χορηγήθηκε η άδεια της συζύγου μου; Ποιος θα καταχωρήσει την άδεια της συζύγου στο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης; Προφανώς και ο αδειούχος πωλητής δεν έχει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (στο εξής «Πληροφοριακό Σύστημα). Από την στιγμή που όλες οι άδειες θα ανανεωθούν. Άρθρο 22 παρ, δ) Ειδικότερα, προκειμένου για επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ανανεωθεί με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, ως έναρξη της τριετίας θεωρείται η ημερομηνία ανανέωσης. Όσοι αδειούχοι δεν ανανεώσουν τις άδειές τους έως 31η Μαρτίου 2017, χάνουν το δικαίωμα δραστηριοποίησης και στις 31 Μαρτίου 2018 οι παραπάνω άδειες ανακαλούνται οριστικά αυτοδικαίως.
  Και γιατί να έχει ευθύνη ο επαγγελματίας αδειούχος πωλητής στην καταχώρηση των αδειών στο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (στο εξής «Πληροφοριακό Σύστημα), την απόλυτη ευθύνη πρέπει να την έχουν οι υπάλληλοι που χειρίζονται το «Πληροφοριακό Σύστημα). Από την στιγμή που αδειούχος πωλητής θα αιτηθεί την ανανέωση της άδειας του άρθρο 22 παρ, δ), αυτομάτως ο υπάλληλος πρέπει να καταχώριση την άδεια αυτή στο «Πληροφοριακό Σύστημα), και να εκδώσει νέο έντυπο της άδειας , από την στιγμή που δεν έχει αιτηθεί ο αδειούχος λογικό είναι ότι δεν ισχύ η άδεια του, λόγο ότι η προθεσμία ανανέωσης της άδειας προβλέπετε στο άρθρο 22 παρ, δ ) και φυσικά θα υποστεί της κυρώσεις του άρθρου 54. γιατί έχει λήξη η άδεια του.
  Θεωρώ ότι όλα τα παρακάτω είναι περιττά, και πρέπει να διαγράφουν ακόμα πρέπει να απλουστευτεί το άρθρο 57 για να μην ταλαιπωρηθούν οι υπάλληλοι και οι επαγγελματίες αδειούχοι, και ακόμα να μην υπάρχουν προστριβές αναμεταξύ υπαλλήλων και αδειούχων πωλητών.
  1. Μητρώο Αδειών
  Για το λόγο αυτό όλα τα φυσικά πρόσωπα αδειούχοι υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) θα πρέπει να προσέρχονται στους δήμους μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να απογραφούν και να τους αποδοθεί νέο έντυπο άδειας. Για αδειούχους λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αδειούχοι προσέρχονται στις οικείες Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών.
  2. Μητρώο Ελέγχων – Προστίμων
  Μετά το πέρας των τασσόμενων προθεσμιών οι άδειες που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, δεν θα ισχύουν μέχρι την ηλεκτρονική καταγραφή τους. Εκπρόθεσμη καταγραφή συνεπάγεται πρόστιμο ύψους 100 Ευρώ, ενώ η εμπορική δραστηριοποίηση των πωλητών, των οποίων οι άδειες δεν έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, μετά το πέρας των εν λόγω προθεσμιών θα θεωρείται ως δραστηριοποίηση ελλείψει αδείας με τις συνεπαγόμενες κυρώσεις.

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 14:48 | χρήστοσ

  Κάτοχοι παλιών αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που έχουν άδειες από άλλο Δήμο με ποιο τρόπο θα απογραφούν; Προτείνω τα εξής: θα πρέπει να προσέρχονται στους δήμους που τους χορηγήθηκε η άδεια προκειμένου να απογραφούν και να τους αποδοθεί νέο έντυπο άδειας.

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 12:30 | ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΣΣΗ

  Οι υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να εκδοθούν άμεσα και να είναι σαφές τι καταχωρούν οι Περιφέρειες και τι οι Δήμοι.