Άρθρο 12 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθεμίας από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.