Άρθρο 119 – Μετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας

H μετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2, εκτός αν οι εταίροι έχουν συμφωνήσει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 268 του ν. 4072/2012, να μην ακολουθήσει εκκαθάριση.

  • 13 Οκτωβρίου 2018, 16:21 | Ντερμανάκης Νίκος

    Παρακαλώ όπως ελεγχθεί και διορθωθεί η παραπομπή σε μη-υφιστάμενη παράγραφο άρθρου (παρ. 4 άρθρου 2) του παρόντος.