Άρθρο 115 Παροχή πρόσθετων ευκολιών (Άρθρο 115 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 88, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από όλους τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών να καθιστούν διαθέσιμο ατελώς το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων ευκολιών που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ του Μέρους Β, με την επιφύλαξη της τεχνικής σκοπιμότητας, καθώς και το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων ευκολιών που παρατίθενται στο Παράρτημα VΙ του Μέρους Α.
2. Κατά την εφαρμογή της παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον το κρίνει αναγκαίο μπορεί να επεκταθεί πέραν του καταλόγου των πρόσθετων ευκολιών στο Παράρτημα VI, Μέρη Α και Β, προκειμένου να διασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.
3. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις ανωτέρω ευκολίες, δύναται να μην επιβάλει τις υποχρεώσεις της παρ. 1 στο σύνολο ή σε μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».