Άρθρο 91 Διαφάνεια (Άρθρο 91 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Όταν το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, πρόκειται να υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 89, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι οι αρχές που διέπουν τον υπολογισμό του καθαρού κόστους, καθώς και οι λεπτομέρειες της μεθοδολογίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, δημοσιοποιούνται.
Όταν θεσπίζεται μηχανισμός επιμερισμού του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 90, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι δημοσιοποιούνται οι αρχές που διέπουν τον επιμερισμό του κόστους και την αντιστάθμιση του καθαρού κόστους.
2. Η Ε.Ε.T.T., με την επιφύλαξη των ενωσιακών και εθνικών κανόνων για το εμπορικό απόρρητο, δημοσιεύει ετήσια έκθεση με την οποία παρέχονται οι λεπτομέρειες του υπολογιζόμενου κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, με προσδιορισμό της συνεισφοράς όλων των σχετικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν αγοραίου οφέλους που αποκομίζουν ενδεχομένως οι επιχειρήσεις δυνάμει των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας που καθορίζονται στα άρθρα 84 έως 87.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».