Άρθρο 62 Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες (Άρθρο 62 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1.Οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα II, Μέρος I εφαρμόζονται όσον αφορά την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που μεταδίδονται σε θεατές και ακροατές στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει και ελέγχει εάν οι όροι πρόσβασης συνάδουν με τις αρχές του ως άνω Παραρτήματος II.
2. Όταν, ως επακόλουθο ανάλυσης της αγοράς που διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν κατέχουν σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά, δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους όρους όσον αφορά τις εν λόγω επιχειρήσεις εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 23 και 32, μόνο εφόσον:
α) η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και στα κανάλια και τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 δεν επηρεάζεται δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση και
β) οι προοπτικές αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις ακόλουθες αγορές δεν θα επηρεάζονταν δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση:
βα) λιανικών υπηρεσιών ψηφιακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και
ββ) συστημάτων υπό όρους πρόσβασης και άλλων συναφών ευκολιών.
Στα μέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση όρων, παρέχεται κατάλληλη χρονική περίοδος προειδοποίησης.
3. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν περιορίζουν τη δυνατότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να επιβάλει υποχρεώσεις σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης των ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων (ΗΟΠ) και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης.
4. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων στην παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επανεξετάζει τους τεθέντες όρους, διεξάγοντας ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 για να αποφασίσει εάν θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».