Άρθρο 37 Κοινή διαδικασία αδειοδότησης για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (Άρθρο 37 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να συνεργάζεται με διοικήσεις άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και με τη RSPG λαμβάνοντας υπόψη κάθε ενδιαφέρον που εκφράζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, καθορίζοντας από κοινού τις κοινές πτυχές μιας διαδικασίας αδειοδότησης και, κατά περίπτωση, διεξάγοντας επίσης από κοινού τη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.
Κατά τον σχεδιασμό της κοινής διαδικασίας αδειοδότησης με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α) οι επιμέρους εθνικές διαδικασίες αδειοδότησης κινούνται και εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με από κοινού συμφωνημένο πρόγραμμα,
β) προβλέπονται, κατά περίπτωση, κοινές προϋποθέσεις και διαδικασίες για την επιλογή και τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών,
γ) προβλέπονται, κατά περίπτωση, κοινές ή συγκρίσιμες προϋποθέσεις που θα συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, θα παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα εκχώρησης παρόμοιων τμημάτων ραδιοφάσματος,
δ) η διαδικασία είναι ανοικτή ανά πάσα στιγμή σε άλλα κράτη μέλη μέχρις ότου διεξαχθεί η κοινή διαδικασία αδειοδότησης.
Όταν, παρά το ενδιαφέρον που εκφράζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, δεν γίνονται από κοινού ενέργειες με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τους φορείς των άλλων κρατών μελών μεριμνά για την ενημέρωση των εν λόγω συμμετεχόντων στην αγορά και την επεξήγηση της απόφασής τους.
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ζητάει γνώμη από την Ε.Ε.Τ.Τ..

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».