Άρθρο 88 Έλεγχος δαπανών (Άρθρο 88 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει ότι κατά την παροχή ευκολιών και υπηρεσιών πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 84, οι πάροχοι υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις έτσι ώστε ο τελικός χρήστης να μην είναι υποχρεωμένος να πληρώνει για ευκολίες ή υπηρεσίες που δεν είναι απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για τη ζητούμενη υπηρεσία.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει ότι οι πάροχοι υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 84, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 85 προσφέρουν τις ειδικές ευκολίες και υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα VΙ, Μέρος Α, κατά περίπτωση, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει ότι οι εν λόγω πάροχοι θέτουν σε εφαρμογή σύστημα ώστε να αποφεύγεται τυχόν αδικαιολόγητη αποσύνδεση των υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών ή της υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο όσον αφορά τους καταναλωτές όπως αναφέρεται στο άρθρο 85, συμπεριλαμβανομένου κατάλληλου μηχανισμού για τον έλεγχο του διαρκούς ενδιαφέροντος για τη χρήση της υπηρεσίας.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. το πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου δύναται να επεκταθεί σε τελικούς χρήστες που είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις,μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να μην επιβάλει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 στο σύνολο ή σε μέρος της ελληνικής επικράτειας, εάν κρίνει ότι η ευκολία είναι ευρέως διαθέσιμη.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».