Άρθρο 96 Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά και γραμμή υποστήριξης για παιδιά (Άρθρο 96 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Οι τελικοί χρήστες έχουν ατελώς πρόσβαση σε υπηρεσία που εξασφαλίζει τη λειτουργία ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για την καταγγελία περιπτώσεων που αφορούν αγνοούμενα παιδιά. Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή διατίθεται στον αριθμό «116000».
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της καθορίζει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στον αριθμό «116000» στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες σε αυτές τις υπηρεσίες όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη βασίζονται στη συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 39.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η αρχή ή η επιχείρηση στην οποία έχει εκχωρηθεί ο αριθμός «116000» διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής.
4. Κατά την εκχώρηση των αριθμών «116000» και, όταν ενδείκνυται, «116111», η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι οι αρχές ή επιχειρήσεις, στις οποίες αυτοί εκχωρούνται, ενημερώνουν καταλλήλως τους τελικούς χρήστες για την ύπαρξη και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους αριθμούς αυτούς.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».