Άρθρο 80 Επιχειρήσεις μόνον χονδρικής (Άρθρο 80 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιχείρηση απούσα από όλες τις αγορές λιανικής για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά σε μία ή περισσότερες αγορές χονδρικής σύμφωνα με το άρθρο 67, εξετάζει κατά πόσον η επιχείρηση αυτή διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) όλες οι εταιρείες και επιχειρηματικές μονάδες εντός της επιχείρησης, όλες οι εταιρείες που ελέγχονται από τον ίδιο τελικό δικαιούχο, αλλά δεν ανήκουν κατ’ ανάγκη εξ ολοκλήρου σε αυτόν, και κάθε μέτοχος ικανός να ασκεί έλεγχο επί της επιχείρησης, ασκούν δραστηριότητες, τρέχουσες και προγραμματισμένες για το μέλλον, μόνο σε αγορές χονδρικής για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, ως εκ τούτου, δεν ασκούν δραστηριότητες σε καμία αγορά λιανικής για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται σε τελικούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) η επιχείρηση δεν υποχρεούται να ασχοληθεί με ενιαία και διακριτή επιχείρηση που λειτουργεί σε επόμενο στάδιο και δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε αγορά λιανικής για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται σε τελικούς χρήστες, λόγω αποκλειστικής συμφωνίας ή συμφωνίας που εκ των πραγμάτων ισοδυναμεί με αποκλειστική συμφωνία.
2. Αν η Ε.Ε.Τ.Τ. συμπεραίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, μπορεί να επιβάλει στην εν λόγω επιχείρηση μόνο τις υποχρεώσεις των άρθρων 70 και 73 ή υποχρέωση που αφορά τον καθορισμό θεμιτού και εύλογου τιμήματος μόνον όταν αυτό δικαιολογείται με βάση ανάλυση της αγοράς που περιλαμβάνει και αξιολόγηση των προοπτικών της πιθανής συμπεριφοράς της επιχείρησης που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επανεξετάζει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην επιχείρηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο ανά πάσα στιγμή, αν συμπεραίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της παρ. 1 εφαρμόζει, κατά περίπτωση, τα άρθρα 67 έως 74. Οι επιχειρήσεις ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την Ε.Ε.Τ.Τ. για τυχόν αλλαγή των περιστάσεων που σχετίζονται με τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επανεξετάζει επίσης τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην επιχείρηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο αν, με βάση αποδεικτικά στοιχεία των όρων και των προϋποθέσεων που προσφέρονται από την επιχείρηση στους επόμενου σταδίου πελάτες της, η αρχή συμπεραίνει ότι έχουν ανακύψει ή ενδέχεται να ανακύψουν προβλήματα ανταγωνισμού σε βάρος των τελικών χρηστών για τα οποία απαιτείται η επιβολή μίας ή περισσότερων από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 69, 71, 72 ή 74 ή η τροποποίηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2.
5. Η επιβολή υποχρεώσεων και η επανεξέτασή τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 23, 32 και 33.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».