Άρθρο 120 Παραρτήματα

1. Στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνεται ο κατάλογος όρων που είναι δυνατό να συνοδεύουν Γενικές Άδειες, δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης.
2. Στο Παράρτημα ΙΙ προβλέπονται οι όροι πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου που μεταδίδονται σε θεατές και ακροατές.
3. Στο Παράρτημα ΙΙΙ προβλέπονται τα κριτήρια για τον καθορισμό των τελών τερματισμού φωνητικών κλήσεων χονδρικής
4. Στο Παράρτημα IV προβλέπονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση προσφορών συνεπένδυσης
5. Στο Παράρτημα V προβλέπεται το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, τις οποίες είναι ικανή να υποστηρίξει η υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 84.
6. Στο Παράρτημα VΙ παρατίθεται περιγραφή των ευκολιών και υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 88 (έλεγχος δαπανών), στο άρθρο 115 (πρόσθετες ευκολίες) και στο άρθρο 106 (Αλλαγή παρόχου και φορητότητα αριθμού)
7. Στο Παράρτημα VΙΙ προβλέπεται ο υπολογισμός του τυχόν καθαρού κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και ο καθορισμός τυχόν μηχανισμού αποζημίωσης ή επιμερισμού σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90.
8. Στο Παράρτηαμ VΙΙΙ προβλέπονται οι απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 102 (Απαιτήσεις πληροφοριών για συμβάσεις)
9. Στο Παράρτημα ΙΧ προβλέπονται οι πληροφοίες που πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 103 (Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών).
10. Στο Παράρτημα Χ προβλέπονται οι παράμετροι της ποιότητας υπηρεσίας.
11. Στο Παράρτημα ΧΙ περιγράφεται η διαλειτουργικότητα των ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτων και του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 113.
12. Όλα τα ως άνω Παραρτήματα Ι έως ΧΙ, τα οποία επισυνάπτονται στον παρόντα νόμο, προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».