Άρθρο 24 – Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το Παράρτημα.

Κατεβάστε το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (5337) για να διαβάσετε το Παράρτημα

  • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 15:30 | Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ.

    Γενικό σχόλιο επί του σχεδίου της ΥΑ :
    Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα χρονισμού και αλληλοεξάρτησης μεταξύ της έναρξης ισχύος και διάρκειας των αδειών παραγωγής , εγκατάστασης,σύμβασης πώλησης , και άδειας λειτουργίας .