Άρθρο 5 – Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

1.   Η Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας διενεργεί έλεγχο ταύτισης των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με τα στοιχεία της Άδειας Παραγωγής. Ο έλεγχος ταύτισης αφορά τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, την ονομαστική ηλεκτρική ισχύ του σταθμού, την πρόβλεψη αυτοπαραγωγής (σε περίπτωση άδειας αυτοπαραγωγού) και το πρόσωπο του αιτούντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η Άδεια Παραγωγής, ζητείται εγγράφως από τον αιτούντα η παροχή διευκρινίσεων μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου ή η τροποποίηση των στοιχείων του φακέλου, αν αυτή απαιτείται.

2. Κατά την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι συνδέονται με το Σύστημα, το Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τηρούνται υποχρεωτικά και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης για τη σύνδεση σταθμών.

3.   Κατά τη διαδικασία έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού, ελέγχεται η απόσταση κάθε ανεμογεννήτριας του σταθμού από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια σταθμού του ίδιου ή άλλου παραγωγού, η οποία καθορίζεται με ανέκκλητη συμφωνία των παραγωγών για την οποία ενημερώνεται η Ρ.Α.Ε. και οι αδειοδοτούσες Αρχές. Αν δεν υπάρξει τέτοια συμφωνία, η απόσταση δεν πρέπει να είναι μικρότερη του επταπλασίου της διαμέτρου της μεγαλύτερης πτερωτής. Κατά τον έλεγχο αυτό λαμβάνονται υπόψη μόνο οι σταθμοί για τους οποίους έχει χορηγηθεί Άδεια Εγκατάστασης.

4.   Η Άδεια Εγκατάστασης χορηγείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

5.   Αν η άδεια δεν εκδοθεί μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας υποχρεούται να εκδώσει διαπιστωτική πράξη με ειδική αιτιολογία για την αδυναμία έκδοσής της. Η πράξη αυτή με ολόκληρο τον σχετικό φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος αποφασίζει για την έκδοση ή μη της Άδειας Εγκατάστασης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 23:32 | Ανδρέας Αποστολόπουλος

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κ.Πέτρο Σαντ.
  Εδώ στο νομό Ηλείας να δείτε τι γίνεται κ. Πέτρο Σαντ.
  Επιτρέπεται καύση απορριμμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε ΖΟΕ , αλλά ένα μικρό φωτοβολταϊκό απαγορεύεται .
  Ας είναι καλά οι πάσης φύσεως γεωπόνοι που θεωρούν πως τα φ/β μολύνουν τη γη περισσότερο από τα σκουπίδια .

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 21:01 | ENEL GREEN POWER

  Το συνολικό χρονικό διάστημα των 45 εργασίμων ημερών που απαιτείται για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης είναι ιδιαίτερα μεγάλο και θεωρούμε εύλογο να συντομευθεί σημαντικά.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 17:54 | Ξενιός Αντώνιος

  παρ3
  Η συμφωνία μεταξύ των παραγωγών για απόσταση Α/Γ μιρκότερη του 7d μεταξύ γειτονικών αιολικών πάρκων θα μπορούσε να γίνεται στο στάδιο άδειας παραγωγής.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 16:35 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Στα πλαισια επιταχυνσης των διαδικασιων και του ορισμου χρονου στον οποιο θα πρεπει να εκδιδονται ή οχι οι τυχον αποφασεις ή εγκρισεις σε ολα τα κλιμακια της δημοσιας διοικησης ειναι απαραιτητο να ορισθει συγκεκριμενος χρονος εις τον οποιο ο εκαστοτε Γενικος Γραμματεας της Περιφερειας θα εκδιδει την διαπιστωτικη πραξη της παρ. 5 του εν λογω αρθρου.

  Μετα τιμης,
  Για την ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
  Λεωνιδας Βελεντζας

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 12:25 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο εδάφιο 5 αναφέρεται :
  «5. Αν η άδεια δεν εκδοθεί μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας υποχρεούται να εκδώσει διαπιστωτική πράξη …….»

  Δεν αναφέρεται μέσα σε πόσες εργάσιμες ημέρες πρέπει να γίνει αυτή η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Προτείνουμε να αναφερθεί ρητά «μέσα σε 5 εργάσιμες». Αλλιώς ανοίγει παραθυράκι, να εκδίδεται όποτε θελήσει ο Γ.Γ. της Περιφέρειας, δηλαδή ενδεχομένως και ΠΟΤΕ.

  Επίσης παρακάτω αναφέρεται : » ….με ειδική αιτιολογία για την αδυναμία έκδοσής της. Η πράξη αυτή με ολόκληρο τον σχετικό φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος αποφασίζει …….»

  Δεν αναφέρεται πότε αποστέλλεται ο φάκελος. Πρέπει να προστεθεί η λέξη «ΑΜΕΛΛΗΤΙ».

  Η εμπειρία μας, έχει δείξει πως πολλές αποστολές χρειάζονται ακόμη και 2-3 μήνες για να γίνουν, και στο 30% των περιπτώσεων οι φάκελοι φθάνουν ελλιπείς στον προορισμό του, ή χάνονται στο δρόμο, με αποτέλεσμα για να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας να τους πάμε ξανά και ξανά ιδιοχείρως, ή με κούριερ. Έτσι, καθυστερούμε μήνες για την απλούστατη δουλειά του «στέλνω χαρτιά από εδώ –> εκεί και περιμένω να φτάσουνε σε 1 ημέρα».

  Για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TOMH ΑΒΕΤΕ

  Ηλίας Κακιόπουλος, BSc(Math), MSc (Fin), MBA (Fin)

  Αγ. Λαύρας 23, ΤΚ 141 21, Ηράκλειο Αττικής,
  τηλ. 210 2837371,
  φαξ. 210 2837372,
  κιν. 6944 154 210,
  email : HLIAS1971@YAHOO.GR

 • 4 Σεπτεμβρίου 2010, 12:33 | Λάζαρος Ελευθεριάδης

  Κυρία Υπουργέ,
  συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής απόφασης της Υπουργού ΠΕΚΑ που αφορά στην διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργία σταθμών ΑΠΕ (ΜΥΗΕ), που στοχεύει στην επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Χώρας και επειδή εμείς οι επενδυτές καλούμαστε να υλοποιήσουμε τους-ύψιστης περιβαλλοντικής και Εθνικής σημασίας-στόχους που θέτει η «εν αναρτήσει» υπουργική απόφαση παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε τις παρακάτω προτάσεις μας στην υπό έκδοση υπουργική σας απόφαση.
  A. Στα ΜΥΗΕ για τα οποία πριν την έκδοση του Ν.3851/10 έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής με βάσει την ΠΠΕ (θετική γνωμοδότηση) να μη ζητείται υποβολή ΜΠΕ για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), για τους εξής λόγους:
  i) Η ΠΠΕ και η ΜΠΕ είναι μελέτες της ιδίας βαρύτητας.
  ii)Η κατάργηση της ΠΠΕ για τις νέες αιτήσεις άδειας παραγωγής και η διατήρηση της ΜΠΕ για τις εκδοθήσες άδειες παραγωγής είναι άνιση και άδικη μεταχείριση των ενδιαφερομένων λαμβάνοντας υπόψη σας τη χρονική καθυστέρηση στην οποία υποχρεώνονται οι προ του Ν. 3851/10 επενδυτές λόγω της αδιαμφισβήτητης και πολλές φορές ατελέσφορης εμπλοκής στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
  Η άρση της ανισότητας και αδικίας αυτής θα απεγκλώβιζε εκατοντάδες άδειες παραγωγής από τον κυκεώνα της γραφειοκρατίας με αποτέλεσμα να δοθεί ισχυρή επενδυτική ώθηση στα έργα της κατηγορίας αυτής ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020 αλλά και να διαμορφωθεί εκτεταμένο επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας με όλες τις ευμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Εθνική οικονομία.
  Β. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης ή προσφυγής κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου στη φάση της υλοποίησης έργων ΑΠΕ να απαιτείται η προσκόμιση παράβολου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,20% του προϋπολογισμού του αδειοδοτημένου έργου. Έτσι, πιστεύουμε, ο αριθμός των ενστάσεων θα περιοριστεί σημαντικά με αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση μιας επένδυσης με όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται και κυρίως θα αποθαρρυνθούν εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν σοβαρό λόγω ένστασης ή χρησιμοποιούν την ένσταση ως μια πλάγια οδό προς όφελος ιδίων συμφερόντων.
  Γ. Για τη σύνδεση των μονάδων της κατηγορίας αυτής με το δίκτυο και με γνώμονα μια δικαιότερη επιβάρυνση των επενδυτών, να εφαρμοστεί παρόμοιο μοντέλο με αυτό των αιολικών πάρκων της Νότιας Εύβοιας∙ δηλαδή να έχει συνάφεια με την ονομαστική ισχύ του έργου και το κόστος να μετακυλιστεί διαχρονικά στο διαχειριστή του δικτύου καθόσον το δίκτυο σύνδεσης επί της ουσίας αποτελεί στοιχείο ενεργητικού του διαχειριστή.
  Κλείνοντας θα θέλαμε να σημειώσουμε πως ο Ν.3851/10 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε να ενσωματώσετε τις παραπάνω προτάσεις (προτάσεις προερχόμενες από παράγοντες του χώρου) στην υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση. Έχουμε την πεποίθηση πως θα πράξετε οτι είναι αναγκαίο για να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στις επενδύσεις αυτής της κατηγορίας, ώστε με την υλοποίηση τους να τονωθεί η ανάπτυξη με όλες τις θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο και στην Εθνική οικονομία.

  Με τιμή,
  Λάζαρος Ελευθεριάδης
  Αριδαία

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 13:12 | Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ.

  Σχόλιο στο άρθρο 5 παρ.3
  Προτείνουμε την αλλαγή της πρότασης ως εξής:
  Κατά την διαδικασία έκδοσης ή τροποποίησης της Αδειας …….

 • 30 Αυγούστου 2010, 19:27 | ΑΣΤΗΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  H άδεια για εκγατάσταση πρέπει να δίνεται όχι απο την κεντρική διοίκηση αλλα απο την τοπική κοινωνία ,γιατί αυτή θα έχει το πρόβλήμα.Για να δοθεί η άδεια εγκατάστασης θα πρέπει πρώτα να έχει οριστεί συγκεκριμένος χώρος ,απο το δήμο,θα πρέπει να είναι μακρυά απο οικισμούς και γενικά σε χώρους που να μην υπάρχει αλλίωση του
  περιβάλοντος που είναι εμφανές απο σπίτια και να μην προκαλείται ηχορύπανση,όποιος νομίζει οτι δεν υπάρχει ηχορύπανση απο αυτά τα θηρία,ανεμογενήτριες που σκοπεύουν να τοποθετηθούν,είναι γελασμένος,
  στην νότιο Ευβοια που διαμένω ,για διακοπές και μόνο το καλοκαίρι,έχουν τοποθετηθεί ανεμογενήτριες,μικρές,σε μεγάλη απόσταση απο το σπίτι που μένω και δεν είναι καν ορατές,όταν όμως φυσάει ο βοριάς τότε χρειάζεται να κλείνουμε τα παράθυρα για να κοιμηθούμε.
  Είναι δυνατόν ο νόμος να προβλέπει να μπαίνουν δίπλα απο σπίτια?
  θα πρέπει να φύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι,αφου πρώτα παίρνουν κάποια ελάχιστα χρήματα απο τις εταιρείες ,μετα το μετανόούν αλλα είναι πλέον πολύ αργά.Ολοι θέλουμε τις ανεμογενήτριες αλλα χαθήκανε τα ξερονήσια?χαθήκαν οι κορυφές των βουνών?και γενικά οι χώροι που να μην ενοχλούν?.Αλλα ορισμένοι θ’ελουν με το μικρότερο κόστος το μεγαλήτερο κέρδος,έλλεος………..

 • 29 Αυγούστου 2010, 10:06 | Πέτρος Σαντ

  Κυρία Υπουργέ,
  ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει στην περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα στην εντός ΖΟΕ περιοχή, δηλαδή από Λαύριο έως και Ραφήνα, είναι η μη αναφορά στις διατάξεις των ΖΟΕ περί εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων. Πώς να αναφερόταν άλλωστε όταν συντάχθηκαν οι παραπάνω διατάξεις στην Ελλάδα δεν γνωρίζαμε για τα Φ/Β συστήματα παραγωγής ενέργειας?!?!?! Παρόλα αυτά έχουν αυτή τη στιγμή «κολλήσει» πάνα από 2000 άδειες τέτοιων πάρκων τα περισσότερα των οποίων είναι έως 100 ΚW. Οι μικροεπενδυτές αυτοί έχουν ιδία κεφάλαια προς επένδυση, έχουν νόμιμους τίτλους, άδεια δασαρχείου, αρχαιολογία και όλα τα δικαιολογητικά, εκτός της άδειας μικρής κλίμακας την οποία οι αρμόδιες πολεοδομίες Μαρκοπούλου και Παλλήνης αρνούνται να εκδώσουν διότι δεν προβλέπεται στις χρήσεις γης των ΖΟΕ κάτι τέτοιο. Σεβαστείτε τους πολίτες αυτούς αλλά και όλους όσους εμπλέκονται στην παραπάνω επένδυση, μηχανικούς, εργολάβους, χωματουργούς, εργατοτεχνικό προσωπικό και δώστε επί τέλους μία λύση.
  Πέτρος Σαντ.
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.