Άρθρο 19 – Ισχύς Άδειας Λειτουργίας

1.   Η Άδεια Λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα. Ειδικά για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη.

2.   Η διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος της Άδειας Παραγωγής και προκειμένου για υδροηλεκτρικούς σταθμούς το χρόνο ισχύος της Ενιαίας Άδειας Χρήσης Νερού.

3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της Άδειας Λειτουργίας δεν απαλλάσσεται ο δικαιούχος από την υποχρέωση της έκδοσης ή ανανέωσης της ισχύος άλλων αδειών που απαιτούνται από σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4.   Αν μεταβιβασθεί ο σταθμός, ο νέος δικαιούχος υποκαθίσταται, έναντι του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου του. Στην περίπτωση αυτή, στο νέο φορέα μεταβιβάζεται και η Άδεια Παραγωγής, μετά από απόφαση της Ρ.Α.Ε.. Μετά τη μεταβίβαση τροποποιείται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, και η Άδεια Λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου.

5.   Για την ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια Αρχή που εκδίδει την πράξη τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της άδειας.

6.   Για την ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας απαιτείται η υποβολή Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας και βρίσκεται σε ισχύ.

7.   Αν ανακληθεί η Άδεια Παραγωγής, ανακαλείται και η Άδεια Λειτουργίας με πράξη της Αρχής που την εξέδωσε.

8.   Μετά την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει αμελλητί στην Αυτοτελή Υπηρεσία για τις Α.Π.Ε. και τον αρμόδιο Διαχειριστή αντίγραφο της άδειας. Σε περίπτωση ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει σχετικά την Αυτοτελή Υπηρεσία για τις Α.Π.Ε. και τον αρμόδιο Διαχειριστή.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 21:53 | ENEL GREEN POWER

  Ο χρόνος ισχύος της άδειας χρήσης νερού ενος μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (ΜΥΗΕ) συνδέεται με το χρόνο ισχύος της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (10 έτη) ενώ εκ του Νόμου ορίζεται ότι η σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας του παραγωγού με τον ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ ισχύει για 20 έτη. Θεωρούμε ότι το Σχέδιο πρέπει να προβλέπει διάρκεια 20 ετών και για τις άδειες λειτουργίας των ΜΥΗΕ όπως ισχύει και για τις λοιπές ΑΠΕ.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 13:19 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Αξιοτιμη κυρια Υπουργος ΠΕΚΑ,

  Βασικο επιχειρημα προς τα χρηματοπιστωτικα ιδρυματα για την χρηματοδοτηση και αναπτυξη επιχειρηματικης δραστηριοτητας γυρω απο το χωρο των ΑΠΕ αποτελει αναμφισβητητα η διαρκεια της συμβασεως αγοραπωλησιας με το ΔΕΣΜΗΕ και ο χαρακτηρας που αυτη εμπεριεχει ως εγγυημενη αγορα της παραγομενης ενεργειας για εικοσι (20) χρονια.

  Πραγματι συμφωνα με το αρθρο 12 παρ.2 του Ν.3468/2006 αναφερεται οτι:

  » 2. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει
  για δέκα (10) έτη και μπορεί να παρατείνεται για δέκα
  (10), επιπλέον, έτη, μονομερώς, με έγγραφη δήλωση του
  παραγωγού, εφόσον αυτή υποβάλλεται τρεις (3), τουλά−
  χιστον, μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής σύμβασης. Η
  σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
  από Υβριδικούς Σταθμούς ισχύει για είκοσι (20) έτη και
  μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της
  άδειας αυτής, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών,
  εφόσον ισχύει η σχετική άδεια παραγωγής.»

  Ενω μετα την τροποποιηση του Ν. 3468/2006 και την εκδοση του Ν. 3851/2010 συγκεκριμενα το αρθρο 5 παρ.1 αναφερεται οτι
  Άρθρο 5

  »1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
  αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που
  παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για
  είκοσι (20) έτη και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα
  με τους όρους της άδειας αυτής, μετά από έγγραφη
  συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική άδεια
  παραγωγής. Ειδικά η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής
  ενέργειας που παράγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς
  ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη και
  μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
  προηγούμενο εδάφιο.» »

  Η εικοσαετης διαρκεια των συμβασεων αγοραπωλησιας με το ΔΕΣΜΗΕ ολων των παραγωγων ΑΠΕ και ο εγγυημενος χαρακτηρας της αγορας της ηλελκτρικης ενεργειας ειναι λοιπον το βασικο εργαλειο και πρωταρχικο πλεονεκτημα οπου στηριζεται ολη η οικονομικη δραστηριοτητα γυρω απο το χωρο των ΑΠΕ και την πρασινη αναπτυξη.Ειναι το »διαβατηριο» του καθε υποψηφιου επενδυτη για την στηριξη της επιχειρηματικης του δραστηριοτητας απο τα πιστωτικα ιδρυματα και λοιπους αλλους χρηματοδοτικους φορεις.

  Και η χρονικη διαρκεια της συμβασεως αγοραπωλησιας με το ΔΕΣΜΗΕ ειναι αρρηκτα συνδεδεμενη με την ισχυ της αδειας λειτουργιας του εκαστοτε εργου ΑΠΕ,δεδομενου οτι η ενεργοποιηση της συμβασεως αγοραπωλησιας πραγματοποιειται ταυτοχρονα με την εκδοση της αντιστοιχης αδειας λειτουργιας.

  Διαφαινεται ευκολα εκ των ανωτερω η σημασια της χρονικης ισχυος της αδειας λειτουργιας και πως εξ αυτης της ισχυος στηριζεται ολο το οικοδομημα της χρηματοοικονομικης δραστηριοτητας και της πρασινης επιχειρηματικοτητας ως μοχλος αναπτυξης και προοδου.

  Πως ειναι λοιπον δυνατον ολη αυτη η δυναμικη που πηγαζει απο τους υφισταμενους Νομους να περιοριζεται και να τιθεται υπο αιρεση για την περιπτωση των μικρων υδροηλεκτρικων εργων? Προς τι αυτη η αδικη και συναμα ανιση μεταχειριση?

  Οι διαταξεις του Ν. 3851/2010 ειναι απολυτα σαφεις:

  Αρθρο 3, παρ. 2 περ.12 :

  »12. Η άδεια λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρι−
  κής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι
  (20) τουλάχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι
  ίσο χρονικό διάστημα. Ειδικά για τους ηλιοθερμικούς
  σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής η ελάχιστη διάρκεια
  ισχύος της άδειας λειτουργίας ορίζεται σε είκοσι πέ−
  ντε (25) έτη. Κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της
  άδειας λειτουργίας δεν απαλλάσσεται ο δικαιούχος
  από την υποχρέωση της έκδοσης ή ανανέωσης της
  ισχύος άλλων αδειών που απαιτούνται από σχετικές
  διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας…»

  Στην περιπτωση των μικρων υδροηλεκτρικων εργων η εκδοση της αδειας λειτουργιας προυποθετει την εκδοση σχετικης αδειας χρησης νερου.Συμφωνα με την υφισταμενη νομοθεσια οι αδειες χρησης νερου εχουν δεκαετη διαρκεια με δυνατοτητα ανανεωσης και οι οποιες συνδεονται με τις σχετικες αποφασεις Εγκρισης Περιβαλλοντικων Ορων.

  Γιατι λοιπον να μην ισχυσει η γενικοτερη διαταξη του Νομου οπου περιεχει ολες τις περιπτωσεις και να τεθει τροχοπεδι στην αναπτυξη των ΜΥΗΕ ο περιορισμος της ισχυος χρονικης ισχυος της αδειας λειτουργιας σε δεκα χρονια, οσα ισχυει δηλαδη η αδεια χρησης νερου?Μηπως υπαρχει η βουληση της πολιτειας οι αδειες χρησης νερου να γινουν εικοσαετεις?Αν ναι καλως, διαφορετικα δεν υπαρχει λογος να εισερχομεθα σε τετοιες διακρισεις μεταξυ των διαφορων τεχνολογιων ΑΠΕ !Αρκετα ειναι τα πλεον τα θεματα που καλουνται να αντιμετωπισουν οι υποψηφιοι παραγωγοι ενεργειας απο ΜΥΗΕ απο τα κενα της ιφυσταμενης νομοθεσιας αλλα και απο τις κατα καιρους επιστημονικοφανεις Υπουργικες Αποφασεις που προωθουνται απο κυκλους που δεν θελουν την αναπτυξη του πολιτιμου υδραυλικου δυναμικου της χωρας μας.

  Αν θελουμε μια ισοτιμη μεταχειρηση των τεχνολογιων ΑΠΕ και παραλληλη αναπτυξη τους στον Ελλαδικο χωρο, μελημα της Πολιτειας αλλα και του Νομοθετη πρεπει να ειναι η επιλυση ιφυσταμενων προβληματων και οχι η δημιουργια νεων.

  Καταληκτικα, συμφωνωντας με τις αποψεις του Ελληνικου Συνδεσμου ΜΥΗΕ, προτείνουμε για τα ΜΥΗΕ να ισχύει ότι για όλες τις άλλες ΑΠΕ.
  Συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 19 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Η διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο ισχύος της άδειας παραγωγής».

  Μετα τιμης,
  Για την ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
  Λεωνιδας Βελεντζας

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 13:08 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Εδώ διακρίνω μία σοβαρότατη ανακολουθία, μάλλον λόγω του δαιδαλώδους της νομοθεσίας για τα έργα ΑΠΕ.

  Ο Νόμος ορίζει ότι ο χρόνος που είναι σε ισχύ η άδεια χρήσης νερού συνδυάζεται με το χρόνο που είναι σε ισχύ η ΕΠΟ, ήτοι 10 έτη.

  Πώς τότε, (Άρθρο 19, παράγρ 2 της υπό Δημόσια Διαβούλευση Υ.Α.) εδώ προβλέπεται ότι : «2. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος της Άδειας Παραγωγής και προκειμένου για υδροηλεκτρικούς σταθμούς το χρόνο ισχύος της Ενιαίας Άδειας Χρήσης Νερού.»??

  Αυτό αντιβαίνει τη δυνατότητα να υπογράφεται σύμβαση 20ετίας με τους ΔΕΜΗΕ/ΔΕΗ για την πώληση της παραγώμενης Η.Ε.

  Επίσης δημιουργεί αντίθεση με τα – υπό του N. 3851/10, Άρθρο 8, παράγρ. 12 προβλεπόμενα -, ότι «η άδεια λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ η Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα.»

  Τέλος δημιουργεί ΑΠΕ 2 ταχυτήτων, όπου τα ΜΥΗΕ έχουν Άδεια Λειτουργίας για 10 έτη και τα άλλα ΑΠΕ για 20 έτη.

  Προτείνουμε, το Άρθρο 19, παράγρ. 2 να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Η λήξη της Άδειας Λειτουργίας ορίζεται στα 20 έτη ή τουλάχιστον μέχρι το χρόνο ισχύος της υφισταμένης Άδειας Παραγωγής.».

  Για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TOMH ΑΒΕΤΕ

  Ηλίας Κακιόπουλος, BSc(Math), MSc (Fin), MBA (Fin)

  Αγ. Λαύρας 23, ΤΚ 141 21, Ηράκλειο Αττικής,
  τηλ. 210 2837371,
  φαξ. 210 2837372,
  κιν. 6944 154 210,
  email : HLIAS1971@YAHOO.GR

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 09:01 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  14) Άρθρο 19, παρ. 4: Να διατυπωθεί ορθότερα ως εξής : «Σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού απαιτείται τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής, μετά από απόφαση της Ρ.Α.Ε.. Στη συνέχεια τροποποιείται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, και η Άδεια Λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου. Ο νέος δικαιούχος υποκαθίσταται, έναντι του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου του».
  15) Άρθρο 19, παρ. 5: Να προστεθεί φράση στο τέλος της παραγράφου ως εξής: «Σε περίπτωση που δεν αντικαθίσταται ο εν λειτουργία εξοπλισμός, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τροποποίηση των όρων σύνδεσης».

 • 31 Αυγούστου 2010, 23:18 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΥΗΕ

  1. O Nόμος 3851/10 στο άρθρο 8 παρ.12 ορίζει σαφώς ότι « η άδεια λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ η Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα. Ειδικά για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας ορίζεται σε είκοσι πέντε ( 25) έτη. Κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της άδειας λειτουργίας δεν απαλλάσσεται ο δικαιούχος από την υποχρέωση της έκδοσης η ανανέωσης της ισχύος άλλων αδειών που απαιτούνται από σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».
  Στο άρθρο 19 παρ. 2 της υπό διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης προτείνεται ότι «…και προκειμένου για υδροηλεκτρικούς σταθμούς τον χρόνο ισχύος της Ενιαίας άδειας χρήσης νερού»
  Πώς μπορεί μια κανονιστική απόφαση να ρυθμίζει διαφορετικά από τον Νόμο;

  2. Η νομοθεσία ορίζει ότι ο χρόνος ισχύος της άδειας χρήσης νερού συνδέεται με το χρόνο ισχύος της ΕΠΟ ( Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) που είναι 10 έτη.
  Ο Νόμος 3851/10 ( άρθρο 5 παρ. 1 ) επίσης ορίζει ότι η σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας του παραγωγού με τον ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ ισχύει σύμφωνα με τον Νόμο για είκοσι ( 20 ) έτη. Πώς μπορεί να υπογραφεί άδεια αγοραπωλησίας για ΜΥΗΕ για είκοσι ( 20 ) έτη όταν η άδεια λειτουργίας ( που δεν μπορεί κατά το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης να ισχύει πάνω από τον χρόνο ισχύος της άδειας χρήσης νερού) ισχύει για δέκα ( 10 ) έτη; Για να συνέβαινε αυτό θα απαιτούντο ριζικές αλλαγές στον Νόμο.
  Πέραν του καθοριστικού γεγονότος ότι μια κανονιστική απόφαση δεν μπορεί να τροποποιήσει τον Νόμο, η έγκαιρη ανανέωση της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων και άδειας χρήσης νερού είναι βασικές υποχρεώσεις του δικαιούχου της άδειας λειτουργίας, γιατί πρέπει λοιπόν να αλλάξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας για τα ΜΥΗΕ;
  3. Αν είναι έτσι θα έπρεπε σε όλες τις ΑΠΕ η ισχύς της άδειας λειτουργίας να είναι 10 έτη, όσο ο χρόνος ισχύος της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
  Γιατί πρέπει η ρύθμιση αυτή να γίνει για τα ΜΥΗΕ ενώ οι άλλες ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τις οποίες απαιτείται άδειας χρήσης νερού δεν επηρεάζονται; Υπάρχει σκέψη για μονομερή αρνητική αντιμετώπιση των ΜΥΗΕ έναντι των άλλων ΑΠΕ;
  Προτείνεται για τα ΜΥΗΕ να ισχύει ότι για όλες τις άλλες ΑΠΕ.
  Συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 19 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Η διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο ισχύος της άδειας παραγωγής».