Άρθρο 10 – Αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών

1.   Εντός ορίων οικισμού και εφόσον είναι δυνατή η εγκατάσταση αιολικού σταθμού με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν θα πρέπει η ελάχιστη απόσταση του πλησιέστερου κινητού σημείου ανεμογεννήτριας να είναι από :

α)   τα όρια του γειτονικού οικοπέδου τουλάχιστον ίση με το ύψος του πύργου της ανεμογεννήτριας,

β)   το έδαφος τουλάχιστον 5 μέτρα,

γ)   κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας, μια ακτίνα πτερυγίου και πάντως όχι μικρότερη από 3 μέτρα, και από

δ)   επαρχιακή οδό, ή ανωτέρας κατηγορίας δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο, τουλάχιστον ίση με το ύψος του πύργου της ανεμογεννήτριας,

2.   Εκτός ορίων οικισμού και εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου η απόσταση του πλησιέστερου κινητού σημείου ανεμογεννήτριας πρέπει να είναι από:

α)   τα όρια του γειτονικού οικοπέδου τουλάχιστον ίση με το μήκος της ακτίνας πτερυγίων,

β)   το έδαφος τουλάχιστον 5 μέτρα,

γ)   το κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας, τουλάχιστον το μήκος του πτερυγίου και πάντως όχι μικρότερη από 3 μέτρα και

δ)   από επαρχιακή οδό, ή ανωτέρας κατηγορίας δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο, τουλάχιστον ίση με το ύψος του πύργου της ανεμογεννήτριας,

3.   Εκτός ορίων οικισμού και εκτός ζώνης οικιστικού ελέγχου (γεωργική γη), πρέπει η απόσταση του πλησιέστερου κινητού σημείου της να είναι από:

α)   τα όρια γειτονικού οικοπέδου τουλάχιστον ίση με μισό μήκος ακτίνας των πτερυγίων,

β)   το έδαφος τουλάχιστον 5 μέτρα,

γ)   κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας, τουλάχιστον το μήκος του πτερυγίου και πάντως όχι μικρότερη από 3 μέτρα και

δ)   από επαρχιακή οδό ή ανωτέρας κατηγορίας δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο, τουλάχιστον ίση με το ύψος του πύργου της ανεμογεννήτριας,

4.   Σε βιομηχανικές περιοχές και βιομηχανικά πάρκα πρέπει η απόσταση του πλησιέστερου κινητού σημείου ανεμογεννήτριας να είναι από:

α)   τα όρια γειτονικού οικοπέδου, τουλάχιστον ίση με το μήκος μίας ακτίνας πτερυγίων,

β)   το έδαφος, τουλάχιστον 8 μέτρα και

γ)   από κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας, τουλάχιστον 5 μέτρα.

5.   Το ύψος του πύργου των ανεμογεννητριών νοείται από την ανώτερη επιφάνεια του σκυροδέματος των βάσεων μέχρι τον άξονα της ατράκτου και το μήκος των πτερυγίων από τον άξονα της ατράκτου μέχρι το άκρο τους.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 09:57 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  4) Άρθρο 10: Να προστεθεί νέα παράγραφος ως εξής:
  «6. Στην περίπτωση που οι αποστάσεις από τα όρια γειτονικού οικοπέδου των περιπτώσεων α) των παραγράφων 1 ως 4 ανωτέρω, δεν ικανοποιούνται, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει δικαίωμα χρήσης των όμορων οικοπέδων ή τμημάτων αυτών τα οποία βρίσκονται εντός των ανωτέρω αποστάσεων».
  Η διευκρίνιση αυτή είναι σε συνέπεια με το έγγραφο του ΥΠΑΝ με α.π. Δ6/Φ17/10276/15.10.2008.

 • 30 Αυγούστου 2010, 20:44 | ΑΣΤΗΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Ειναι δυνατόν να ορίζονται τέτοιες αποστάσεις?και μάλιστα απο σπίτια? εγώ λέω αν σπάσει κάποιο πτερύγιο, που απο ότι λένε θα είναι
  και μεγάλο ,τι θα γίνει?Τον θόρυβο απο την πτέρυγα ποιός θα τον αντέξει?έλλεος……….να οριστεί να είναι τέτοια η απόσταση που να μην υπάρχει ηχορύπανση ,με μελέτη και όχι με τα λόγια.Με τις γραμμές υψηλής τάσης που είναι υπέργειες και μάλιστα καρκυνογόνες ,βάσει μελετών,τι γίνετε? Υπάρχουν χώροι και μάλιστα πάμπολοι(ξερονήσια-βουνά)που μπορεί να χρησιμοποιηθούν χωρις να ενοχλούν κανένα.Οι εταιρείες ας βγάλουν τα κέρδη τους λίγο αργότερα,οχι απο την πρώτη μέρα και μετά να τα πληρώνουμε όλοι οι άλλοι στα φάρμακα.Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα πρέπει να έχουν κίνητρα να παραμένουν στον τόπο τους και όχι να φεύγουν αφου πάρουν λίγα χρήματα.Οι γείτονες απο τις ανεμογενήτριες που δεν τις θέλουν ,για λόγους αισθητικούς και υγείας , στο σπίτι τους δίπλα τι φταίνε?
  Πρέπει να το ξαναδείτε το θέμα ,λύσεις υπάρχουν.
  Ολοι τις θέλουμε τις ΑΠΕ αλλά με όρους,να οριστούν συγκεκριμένοι χώροι μακρυά απο στίτια ,να μην ενοχλούν απο θέμα αισθητικής και ηχορύπανσης.