Άρθρο 21 – Αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α που εντάσσονται στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (Fast Track) του ν. 3775/2009, όπως ισχύει

1.   Τα έργα Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α τα οποία σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄), όπως ισχύει, εντάσσονται στην εκεί θεσπιζόμενη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (Διαδικασία), διέπονται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου που αφορούν τη διαδικασία αυτή.

2. Έργα Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε φάση αδειοδότησης τους μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενταχθούν στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης. Μόλις τα έργα ενταχθούν στην Διαδικασία, η αδειοδοτική τους εξέλιξη συνεχίζεται από το σημείο που βρισκόταν πριν την ένταξη τους, απολαμβάνοντας στη συνέχεια όλες τις πρόνοιες επιτάχυνσης και προτεραιοποίησης που προβλέπει ο νόμος 3775/2009.

  • 1 Σεπτεμβρίου 2010, 09:45 | τ. Καραγεώργης

    Άρθρο 1- Παρ. 2
    Η χορήγηση αδειών χρήσης νερού γίνεται αποκλειστικά από τις Διευθυνσεις Υδάτων των Περιφερειών που συστάθηκαν από το 2005 (Κ.Υ.Α. 47630/16-11-2005 (ΦΕΚ 1688 Β / 1-12-2005) «Διάρθρωση Διευθύνσεων Υδάτων Περιφέρειας».)

    Άρθρο 4-Παρ. ζ
    Ως πότε επιτέλους θα γίνονται αυτές οι παράλογες κρατήσεις που έχουν θεσπιστεί με αναχρονιστικούς νόμους πριν 60-70 χρόνια υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ κλπ? Είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη να μας κοροϊδεύει για κλειστά επαγγέλματα και αθέμιτο ανταγωνισμό και εμείς να επιμένουμε στα ίδια? Είναι δυνατόν ο επενδυτής να πληρώνει (γιατί το κόστος μεταφέρεται) οργανισμούς που επιχορηγούνται από τον δημόσιο προϋπολογισμό? Είναι δυνατόν από μια επένδυση π.χ. στο Ορμένιο Έβρου να χρηματοδοτείται το ΕΜΠ?