Άρθρο 22 – Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

 1. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν θίγεται η ισχύς Αδειών Εγκατάστασης, Επέκτασης και Λειτουργίας σταθμών και συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εκδοθεί ή συναφθεί με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.
 2. Προσφορά Σύνδεσης που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν.3851/2010 και βρίσκεται σε ισχύ κατά την 4η Ιουνίου 2010, δεσμεύει το Διαχειριστή για όλη τη διάρκεια της ισχύος της. Κατά τον χρόνο λήξης της Προσφοράς Σύνδεσης, εάν ο σταθμός τον οποίον αφορά έχει λάβει Ε.Π.Ο. (ή βεβαίωση απαλλαγής από αυτή), η Προσφορά Σύνδεσης παραμένει δεσμευτική για 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της Ε.Π.Ο (ή της βεβαίωσης απαλλαγής από αυτή). Αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση Ε.Π.Ο. για τον σταθμό (ή βεβαίωση απαλλαγής από αυτή) έως τη λήξη ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης, η Προσφορά Σύνδεσης καθίσταται μη δεσμευτική και μη οριστική. Στην τελευταία περίπτωση, μετά την έκδοση της Ε.Π.Ο. του σταθμού (ή τη βεβαίωση απαλλαγής από αυτή) εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 12 .

3.   Επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του εκδοθεισών πράξεων, οι ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης 8295/ 1995 (ΦΕΚ Β’ 385), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, εξακολουθούν να ισχύουν για τις υπόλοιπες κατηγορίες σταθμών του ν. 2244/1994.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3851/2010.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 17:49 | Κονταράτος Αναστάσιος

  παρ 2 και 4
  Σημαντικό: για όρους σύνδεσης που έχουν λήξει πριν την έκδοση του Ν.3851/10 (4 ιουνίου 2010) και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν.3851 δεν αναφέρεται κάτι. Θα γίνει μη δεσμευτική η προσφορά έως ότου ληφθεί η ΕΠΟ όπως θα συμβεί για τις εν ισχύ προσφορές σύνδεσης που θα λήξουν μετά την 4η Ιουνίου?

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 14:53 | Ξενοφών Παπαδάκης

  Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

  σε συνέχεια της προσπάθειας για πράσινης ανάπτυξη, θεωρώ οτι δεν θα ήταν καλό να μείνουν έξω από τις εξελίξεις τα μη συνδεδεμένα νησιά.
  Θα ήταν καλό να ανοίξουν άδειες και να δωθεί ισχύς, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και στα μη συνδεδεμένα νησιά.
  Το παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η κινητικότητα στην οικονομίας αυτών των τόπων. Η μαζική δράση των φωτοβολταϊκών εταιριών δε θα ήταν συνετό να λαμβάνει χώρα μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα.
  Προσωπικά κατάγομαι από την Κρήτη, όπου και διαμένω. Ασκώ το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού πράγμα που μου επιτρέπει να γνωρίζω ότι υπάρχει πολύς κόσμος που θέλει να επενδύσει σε έργα Α.Π.Ε. Πράγμα που θα τόνωνε την τοπική οικονομία σε συνολικό επίπεδο.
  Καλό είναι να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό όλη της χώρας και να δωθούν άδειες και ισχύς και στα μη συνδεδεμένα με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο νησιά.

  Σας ευχαριστώ,

  Ξενοφών Παπαδάκης

 • 2 Σεπτεμβρίου 2010, 14:37 | Αθανασιου Γιώργος

  κατ’ αρχήν συγχαρητήρια για το έργο σας.
  Όπως έχει τονιστεί και από άλλους συνανθρώπους μας οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, αντικειμενικά, δεν εξυπηρετούν σε τίποτα .Καλό θα ήταν να καταργηθούν.Αν αυτό δεν είναι επιθυμητό τότε μία αίτηση ,η άδεια παραγωγής και η περιβαλλοντική μελέτη ή η απαλλαγή της ως δικαιολογητικά είναι επαρκή για να εκδοθούν αμφοτέρων πάντα εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου , πέραν του οποίου θα θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί .
  Επιπλέον καλό θα ήταν να διατηρηθεί το όριο των 5 μέτρων στα εκτός σχεδίου οικόπεδα και να απαλειφθεί ο όρος σχετικά με την τήρηση απόστασης διπλάσιας του ύψους εγκατάστασης ώστε και οι μικρές ιδιοκτησίες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν trackers, να αυξήσουν το ύψους εγκατάστασης ώστε να αποφύγουν σκιάσεις από δέντρα κτίρια κλπ τόσο γειτονικών οικοπέδων όσο και του οικοπέδου εγκατάστασης .Εξάλλου η τυχόν ενόχληση για τα διπλανά οικόπεδα είναι μηδενική σε περίπτωση εγκατάστασης σταθερών συστημάτων και ελάχιστη ως αμελητέα σε περίπτωση εγκατάστασης κινούμενων συστημάτων ενώ αντίθετα η ζημιά από την μη αξιοποίηση του χώρου της τηρούμενης απόστασης πολλαπλασίως μεγαλύτερη

 • 29 Αυγούστου 2010, 23:00 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ

  Κυρία Υπουργέ,
  σχετικά με την αδειοδότηση των Φ/Β πάρκων έως 100 KWp στην Αττική και συγκεκριμένα εντός της Ζ.Ο.Ε. Αττικής (Μεσογείων και Λαυρεωτικής), τι προτίθεστε να κάνεται δεδομένης της άρνησης των αρμόδιων πολεοδομικών γραφείων να εκδόσουν άδειες μικρής κλίμακας προφασιζόμενοι ότι η παραπάνω εγκατάσταση δεν προβλέπεται στις χρήσεις γης. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό διότι έχουν εγκλοβιστεί εκατοντάδες μικροεπενδυτές που είναι έτοιμοι με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά περιμένοντας να καλυφθεί αυτό το κενό νόμου. Είναι δυνατόν στις μεταβατικές διατάξεις να εισαχθεί παράγραφος που να επιλύει το παραπάνω πρόβλημα.
  Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας,

  με τιμή

  Πέτρος Σαντ
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 • Κα Υπουργός και Κε Γεν.Γραμματέα

  κατ αρχάς θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ουσιαστική συμβολή σας στον πολύπαθο τομέα των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα.

  Με χαρά διαπιστώνουμε ότι τηρούνται τα προαναγγελθέντα χρονοδιαγράμματα.

  Από τη πλευρά μας παρακαλούμε όπως θίξετε και το ζήτημα παλαιοτέρων διοικητικών αδειών και ειδικότερα αδειών εγκατάστασης οι οποίες ενώ μεν πληρούσαν τους τότε νομοθετικούς όρους, παρά ταύτα ακυρώθηκαν εν συνεχεία από το ΣΤΕ.

  Με εκτίμηση
  Π.Πετρόχειλος