Δημόσια Διαβούλευση «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α)»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής απόφασης με αντικείμενο τη «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α)».

Η υπουργική αυτή απόφαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της αδειοδότησης των μεγαλύτερων έργων Α.Π.Ε. και  Σ.Η.Θ.Υ.Α, εκείνων δηλαδή που δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής. Οι νέες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις του νόμου 3851/2010, τον οποίο ψηφήσαμε στις αρχές Ιουνίου του 2010,  στοχεύοντας στην επιτάχυνση της διείσδυσης των πράσινων τεχνολογιών στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας. Λόγω της ρυθμιστικής του σπουδαιότητας, βγάζουμε σήμερα το σχέδιο απόφασης σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την απόλυτη λειτουργικότητα του, χάρη και στη δική σας συνεισφορά.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Τίνα Mπιρμπίλη

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής