Άρθρο 23 – Αποτύπωση ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες

1. Για τις περιοχές όπου η κατάρτιση των δασικών χαρτών βρίσκεται σε εξέλιξη, η Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας ή η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 13, αποστέλλει, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ο.τ.α. και στις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ψηφιακά αντίγραφα των υπό κατάρτιση δασικών χαρτών. Οι υπηρεσίες στις οποίες διαβιβάζονται τα αντίγραφα, επισημαίνουν με πορτοκαλί χρώμα το περίγραμμα των ορίων των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, καθώς και τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, εφόσον δεν απεικονίζονται στους χάρτες ή ελέγχουν και διορθώνουν τα όρια που υπάρχουν σε αυτούς. Αντίστοιχα, ενημερώνουν τους χάρτες με τα όρια σχεδίων πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που έχουν εκπονηθεί για τις περιοχές της αρμοδιότητάς τους και δεν έχουν εγκριθεί, εφόσον τα όρια αυτά εμπίπτουν, εν όλω ή εν μέρει, στους καταρτιζόμενους δασικούς χάρτες.
2. Αντίγραφα των προσαρτημένων σε εγκεκριμένες οριοθετήσεις οικισμών, πολεοδομικές μελέτες και σχέδια πόλεως, διαγραμμάτων, καθώς και αντίγραφα των υπό κατάρτιση δασικών χαρτών, με αποτυπωμένα τα όρια των εκπονηθέντων σχεδίων πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που δεν έχουν εγκριθεί, επιστρέφονται από τις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 θεωρημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, άλλως τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια.
3. Οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών και η διαδικασία που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να αναπληρώνεται με την αποστολή και την απεικόνιση των εγκεκριμένων ορίων οικισμών, των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και αυτών που έχουν εκπονηθεί αλλά δεν έχουν εγκριθεί, σε ψηφιακό αρχείο.
4. Οι προηγούμενες παράγραφοι δεν εφαρμόζονται, όταν τα στοιχεία οριοθέτησης ή πολεοδόμησης των οικισμών συνιστούν συμβατικό αντικείμενο των αναθέσεων μελετών για την κατάρτιση δασικών χαρτών ή έχουν ήδη παρασχεθεί στη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας. Στις περιπτώσεις αυτές, πριν από την ανάρτηση του καταρτισθέντος δασικού χάρτη, η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας οφείλει να αποστείλει αντίγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες των ο.τ.α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και στις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά περίπτωση, για έλεγχο και θεώρηση των αναγραφόμενων ορίων. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να επιστρέψουν το αντίγραφο του δασικού χάρτη ελεγμένο και θεωρημένο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.
5. Για τις νέες μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών η Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας ή η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 13, ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων ο.τ.α., και από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να της χορηγήσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών αντίγραφα, σε ψηφιακή μορφή, κάθε πράξης της Διοίκησης στην οποία αποτυπώνονται τα όρια εγκεκριμένων οικισμών, πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και τα όρια σχεδίων πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που έχουν εκπονηθεί αλλά δεν έχουν εγκριθεί στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Αντίγραφα των αρχείων που περιέρχονται από τις υπηρεσίες των ο.τ.α. και των Περιφερειών αποστέλλονται και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 • 20 Ιουλίου 2010, 01:03 | Δ k

  ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΩΣ ΔΑΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΙΣΧΥΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3127/2003 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΟΙΚΟΘΕΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΟΠΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ. Ο ΝΟΜΟΣ 3127/2003 ΑΡΘΡΟ 4, ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ Ή ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΠΕΥΘΗΝΟΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ?
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.
  ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ? ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΩΝ 500 τ.μ ΠΟΥ ΤΟ 1939 ΕΙΧΑΝ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΝΙΑΙΟΥ ΑΓΡΟΥ 6000 τ.μ , ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΝ ΩΣ ΔΑΣΟΣ. ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ , ΑΠΕΡΡΙΦΘΕΙ ΑΥΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3127 ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΕΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΕΣ.
  ΦΥΣΙΚΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΝΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950. ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΔΑΣΗ Ή ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ??? ΜΕΝΕΙ ΚΟΣΜΟΣ? ΥΠΑΧΟΥΝ ΔΕΝΤΡΑ Ή ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΗ?
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ?
  ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ! ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ..ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΜΠΟΡΕΙ ΕΔΩ ΝΑ ΑΝΑΖΗΑΤΑ ΔΑΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΤΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,ΟΤΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟ? ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ!!! ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΡΓΕ ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΕΙΣ.

 • 19 Ιουλίου 2010, 21:50 | Ιορδάνης Τζαμτζής

  Αποτελεί θετική εξέλιξη η παρ. 5 του παρόντος άρθρου αρκεί τα ψηφιακά παραδοτέα όρια να χαρακτηρίζονται από την άρτια και ακριβή απόδοσή τους ώστε να είναι πρακτικά εφαρμόσιμα, μια που τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πάρα πολλά.

 • 19 Ιουλίου 2010, 18:39 | Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί α) Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μ. Ασίας 9, ‘Ανω Ηλύσια, β) Μηχανικών – Υπομ

  Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
  α) Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μ. Ασίας 9, ‘Ανω Ηλύσια,
  β) Μηχανικών – Υπομηχανικών Ν. Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, οδός Δρίζη 1, Τ.Κ. 50100 και
  γ) Τραπεζικών Υπαλλήλων Β. Ελλάδος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Σπύρου Λούη 5, Τ.Κ. 54622 και εκπροσωπούνται νόμιμα.

  1. Είμαστε ιδιοκτήτες του Κτήματος «Κριαρίτσι» Σιθωνίας Χαλκιδικής από το έτος 1981, οπότε και το αγοράσαμε προκειμένου να αποκτήσουν τα 3.000 μέλη μας και οι οικογένειές τους μια αξιοπρεπή παραθεριστική κατοικία σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους, συμβάλλοντας στα μέτρα των δυνατοτήτων μας στον περιορισμό του φαινομένου της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης πλησίον των ακτών της Χώρας μας και την ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επισημαίνουμε, ότι η προσπάθειά μας έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικό. Με άλλες λέξεις, οι Συνεταιρισμοί μας αποσκοπούν αποκλειστικά στη διασφάλιση μιας εξοχικής κατοικίας για τα μέλη τους, χωρίς να αποβλέπουν στη δημιουργία οποιασδήποτε υπεραξίας ή κερδοσκοπίας.
  Το ως άνω κτήμα έχει έκταση 13.219 στρέμματα εκ των οποίων 5.344 στρέμματα χαρακτηρίσθηκαν χορτολιβαδική έκταση του άρθρου 3 παρ. 6β και 6γ του Ν. 998/79 με την υπ’ αριθ. 309/81 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πολυγύρου. Στην ως άνω έκταση πρέπει να προστεθεί και μία έκταση 538,313 στρεμμάτων που αποτελούν γεωργικές εκτάσεις του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79 δικής μας ιδιοκτησίας, οπότε η συνολική έκταση που δεν είναι δασική ανέρχεται σε 5882, 313 στρεμμάτων.
  2. Από την ως άνω έκταση των 5.882,313 στρεμμάτων τμήμα εμβαδού 5.775 στρεμμάτων κρίθηκε οικιστικά κατάλληλη με την υπ’ αριθμ. 46843/2719/8.6.1989 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Μετά την έγκριση της χωροθέτησης και οικιστικής καταλληλότητας της εν λόγω έκτασής μας αναθέσαμε την τοπογράφησή της, προκειμένου να εκπονηθεί η πολεοδομική μελέτη. Ακολούθως, εξεδόθη η υπ΄αριθμ. πρωτ. 2667/18-9-1991 Βεβαίωση του Δασάρχη Πολυγύρου, η οποία συνόδευε τους χάρτες με κλίμακα 1:5000 και 1:1000 και πιστοποιούσε την ορθότητα της οριογραμμής μεταξύ της αναδασωτέας και οικιστικής περιοχής.
  Έτσι, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 75664/4673/21.7.1992 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω υπ’ αριθμ. 46843/2719/8.6.1989 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
  Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ενλόγω έκτασής μας η οποία και ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 643/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο άσκησε τον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, οπότε με το από 10.9.93 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 1188/1993 τ. Δ’) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της έκτασης του Συνεταιρισμού μας για 5775 στρέμματα.
  3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 19063 (20344)/20.10.1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. χορηγήθηκε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή έργων υποδομής και εργασιών πολεοδομίας για τον οικισμό μας, τα οποία και κατασκευάστηκαν, αξίας 50.000.000 € περίπου.
  4. Το Δασαρχείο Πολυγύρου, εκ των υστέρων αναιτιολόγητα και παρά την ύπαρξη προγενέστερων βεβαιώσεων και χαρακτηρισμών, που πιστοποιούσαν την ορθότητα της οριογραμμής της Πολεοδομικής Μελέτης μεταξύ δασικής και οικιστικής περιοχής, με διάφορα έγγραφά του αμφισβητεί σήμερα την οριογραμμή μεταξύ δασικής και οικιστικής περιοχής, με συνέπεια να τίθενται υπό αμφισβήτηση 347 περίπου στρέμματα, χαρακτηρίζοντας αυτά ως δασική έκταση, ήτοι 6,4% της συνολικής εκτάσεως, επί της οποίας έχουν, επίσης, εκτελεσθεί έργα υποδομής, παρά την ύπαρξη αντιθέτων θέσεων των Υπηρεσιών του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το οποίο εμμένει στη νομιμότητα της Πολεοδομικής Μελέτης.
  5. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα αυτά με το υπό διαβούλευση Προσχέδιο Νόμου και να επιλυθεί, μεταξύ άλλων, ένα ακόμα χρονίζον πρόβλημα, προτείνουμε:

  (α) στο άρθρο 23 του εν λόγω Προσχεδίου να προστεθεί παράγραφος 6, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
  «6. Κατά την κατάρτιση των Δασικών Χαρτών η Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας ή η Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 13 αποτυπώνουν τα εγκεκριμένα όρια των οικισμών, τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, σύμφωνα με τα χορηγηθέντα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., και από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κτηματικής Αλλαγής.»,

  (β) στο άρθρο 24 παράγραφος 1, περίπτωση i και παράγραφος 6 του εν λόγω Προσχεδίου, να προστεθούν και οι οικισμοί που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της 16.8.1985 (ΦΕΚ Δ΄/416) για την “Πολεοδόμηση Περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και σχετικές ρυθμίσεις”, τροποποιούμενα ως ακολούθως:
  «1. Τα όρια των περιοχών που χαρακτηρίζονται στον υπό ανάρτηση δασικό χάρτη ως δασικές και συγχρόνως περιλαμβάνονται
  i. εντός οικισμών οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ/των της 19.7-25.7.1979 (Δ΄ 401), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138), της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄ 181) ή της 16.8.-30.8.1985 (Δ΄ 416) αλλά σύμφωνα με άλλες διατάξεις, ή ……» και
  «6. Μέχρι την ανάρτηση και την κύρωση του αντίστοιχου δασικού χάρτη, η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών ή αδειών επέκτασης σε εκτάσεις κείμενες εκτός σχεδίου ή εντός οικισμών οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί κατά τις διατάξεις των π.δ/των της 19.7-25.7.1979 (Δ΄ 401), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138), της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄ 181) ή της 16.8.-30.8.1985 (Δ΄ 416) ή έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις, ή ……» και

  (γ) στην παράγραφο 6 του άρθρου 25 του εν λόγω Προσχεδίου, με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 18 του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998, να προστεθεί στην περίπτωση β΄ αριθμός iii, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
  «iii. Οι πράξεις της Διοίκησης με τις οποίες έχουν εγκριθεί τα όρια των οικισμών, τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, κατά των οποίων δεν εκκρεμεί ένδικο βοήθημα ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκησή του.».

 • 18 Ιουλίου 2010, 16:14 | ΠΟΛ ΕΞΩΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  Ο Οικισμός Πράσινου Λόφου Αρτέμιδος διαθέτει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά όπως άψογη ρυμοτομία, δίκτυο παροχών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ), κοινόχρηστους χώρους, δίκτυο δημοτικού φωτισμού και για αυτόν υπάρχουν δύο ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συβουλίου που οριοθετούν την περιοχή.
  Οι ιδικτήτες έχουν νόμιμα συμβόλαια η αλληλουχία των οποίων ξεκινά από το 1873. Επιπλέον έχουν μεταγραφεί ΝΟΜΙΜΑ στο Υποθηκοφυλακίο Σπάτων.
  Επιπλέον ο οικισμός δημιουργήθηκε (βάσει εγγράφων) το 1968. Ενα μεγάλο μέρος αυτού είναι Οικοδομικός Συνεταιρισμός ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από την Πολιτεία (Υπουργείο Γεωργίας). Εχοντας αυτά τα πραγματικά χαρακτηριστικά πρέπει αντικειμενικά να αναγνωρίζεται ως οικισμός. Ωστόσο αυτή η περίπτωση δεν αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.
  Θεωρούμε ότι οικισμοί, όπως ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, όπου αποδεδειγμένα πληρούν τις παραπάνω προυποθέσεις πρέπει να περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο.

 • 16 Ιουλίου 2010, 10:32 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ

  Η πλειοφηφία των ρυμοτομικών σχεδίων ή των σχεδίων πόλεως δεν έχουν την προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη της δασικής υπηρεσίας έχουν συμπεριλάβει παράνομα δασικές ακόμα και αναδασωτέες εκτάσεις και επομένως θα είναι υπό αίρεση η πλειοψηφία των σχεδίων που θα περαστούν από τις πολεοδομικές υπηρεσίες σύμφωνα με την διαδικασία αυτή.
  Με ποιά διαδικασία θα ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό??

 • 13 Ιουλίου 2010, 22:12 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ Θ.

  Όρια Οικισμού που αναφέρονται σε αποφάση Δημοτικού Συμβουλίου θεωρείται πράξη Διοίκησης?
  Επιπλέον οικισμοί που διαθέτουν ρυμοτομία, δίκτυα παροχών κοινής ωφελείας, δημοτικό φωτισμό, ελεύθερους χώρους πληρουν τις προυποθέσεις και πρέπει να αποτυπωθούν τα όρια τους στους δασικούς χάρτες.