Άρθρο 4 – Πράσινο Ταμείο

1.Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων», το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 19 του ν.δ. 1262/1972 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Πράσινο Ταμείο». Η επωνυμία αυτή, για τις σχέσεις με το εξωτερικό, μεταφράζεται ως «Green Fund”. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων νοείται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το «Πράσινο Ταμείο».
2. Το Πράσινο Ταμείο απολαύει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης, το Ταμείο απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη εκτός του Φ.Π.Α.

 • 20 Ιουλίου 2010, 00:53 | eleftheriou theothoros

  Μαρούσι , 19 Ιουλίου 2010

  ΑΠΟ
  Τον Θεόδωρο Ελευθερίου
  Συνταξιούχο Δικηγόρο
  Δ/νση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 138 Β’
  151 25 Μαρούσι
  Τηλ. 210-6140651
  Kιν. 6973314343

  ΠΡΟΣ

  Την αξιότιμον , Καν Τίνα Μπιρμπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

  Κυρία Υπουργέ,

  Ελαβα γνώση, έστω και την τελευταία στιγμή, της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις».

  Το εν λόγω σχέδιο νόμου αναφέρεται και στους οικισμούς τους προυφιστάμενους του έτους 1923.

  Επειδή έχω αγοράσει οικόπεδο από το 1964 εντός του συγκροτημένου τμήματος του οικισμού Ασκελίου του Δήμου Πόρου Τροιζηνίας θα αναφερθώ στον οικισμό αυτό.
  Ειδικότερα:
  1) Η οριοθέτηση του οικισμού προυφιστάμενου του έτους 1923 «Ασκελίου» Δήμου Πόρου Τροιζηνίας έγινε με την με αριθμ. 2659/15-2-1966 έκθεση του Υπουργείου Δημοσίων ‘Εργων σύμφωνα με :
  α) τις διατάξεις των άρθρων 14 και 52 του από 7-7-1923,
  β) Την παρ. 8 της υπ΄αριθμ. 44130/10-8-1939 απόφασης του τότε Υπουργού Συγκοινωνίας,
  γ) την υπ’ αριθμ. Ε.223.4/29-7-1964 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων (Υπηρεσίας οικισμού) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών στερουμένων σχεδίου ρυμοτομίας».,
  δ) Το υπό του συντάξαντος την έκθεση μηχανικού από 10-2-1966 σκαρίφημα της περιοχής του οικισμού Ασκέλι του Δήμου Πόρου Τροιζηνίας και
  ε) Την γενομένην από τον συντάξαντα την έκθεση επί τόπου αυτοψίας στις 10-2-1966.

  Στην συνέχεια δυνάμει της υπ΄αριθμ. Ε.19687/31-8-1967 αποφάσεως του Υπουργείου Δημοσίων Εργων συστήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από: 1) τον κύριο Παναγιώτη Λευκαδίτη, επιθεωρητή Δημοσίων Εργων, προιστάμενο της Επιθεωρήσεως Πολεοδομίας Αττικής, 2) Τον κύριο Νικόλαο Σαχτούρη, Επιθεωρητή –προιστάμενο του Γραφείου

  Πολεοδομίας Πειραίως και 3) τον κύριο Παναγιώτη Σαμπάνη, Δήμαρχο Πόρου. Η επιτροπή αυτή μετέβη επί τόπου και διεπίστωσε ότι εκτός των ορίων που καθορίστηκαν με την
  παραπάνω έκθεση του Υπουργείου Δημοσίων ΄Εργων ( αρ. 2659/15-2-1966), υφίσταται μεγάλος αριθμός οικοδομών. Ετσι διεύρυνε τα όρια του εν λόγω οικισμού, τα οποία έκτοτε ισχύουν, αφού ποτέ δεν ανακλήθηκαν.

  Εφ’ όσον οι ως άνω πράξεις οριοθέτησης του οικισμού Ασκελίου Πόρου δεν έχουν ακυρωθεί ή ανακληθεί εξακολουθούν να ισχύουν, λόγω του τεκμηρίου νομιμότητας που ισχύει για τις ατομικές διοικητικές πράξεις. Αυτή είναι η άποψη και του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩς –ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( Αρ. Πρωτ. 25956/16-6-2006).

  Μέχρι το έτος 1985 οι οικοδομικές άδειες στον εν λόγω οικισμό εκδίδονταν κανονικά, έκτοτε όμως δεν εκδίδονται οικοδομικές άδειες διότι το Δασαρχείο Πόρου απαίτησε από την Πολεοδομία να ζητάει, πρίν από την έκδοση οικ.αδειών, βεβαίωση του δασαρχείου περί μη ύπαρξης δασικής έκτασης , την οποία το δασαρχείο δεν χορηγεί ποτέ, κάτι παντελώς παράνομο και παράλογο, κατά τ΄ανωτέρω. Βέβαια παλαιότερα το Δασαρχείο Πόρου, όταν ενδιαφερόμενοι ζητούσαν άδεια κοπής μερικών δένδρων, που φύονταν στο χώρο ανέγερσης της οικοδομής συμβούλευε τους ενδιαφερόμενους γι΄αυτό το θέμα να απευθύνονται στην Πολεοδομίας γιατί λόγω οικισμού Ασκελίου εκείνη ήταν αρμόδια. Εχω στα χέρια μου τέτοια έγγραφα. Πώς θα έχουμε ανάπτυξη και βελτίωση της ζωής μας με τέτοιες νοοτροπίες ;

  Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η παρέμβαση σας επειδή, αν και μέχρι το 1985 εκδόθηκαν εκατοντάδες οικ. άδειες και το Ασκέλι είναι μία πυκνοδομημένη περιοχή, δεν εκδίδονται έκτοτε οικ. άδειες:

  Α) Παρά τον νόμο 998/79 που όρισε στο άρθρο 3 παρ. 6 εδ.ε ότι «στις διατάξεις του δεν υπάγονται οπωσδήποτε οι περιοχές που καταλαμβάνονται από οικισμούς που προυπάρχουν του έτους 1923»
  Β) Παρά τη νομολογία του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία αποκλειστικά αρμόδια για τη διαπίστωση της ύπαρξης του προ του 1923 οικισμού και των ορίων του, είναι η πολεοδομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας οικοδομής ( αποφ. ΣτΕ 1489/1984, 4614/1986, 191/1988, 3534/1988, 1742/1994, 1247/1996) και τη θεωρία των de facto, κατά το πρότυπο της Lex Barbarius Philippus.
  Γ) Παρά τη γενική αρχή του διοικ. Δικαίου σύμφωνα με την οποία κάθε διοικητική πράξη (καθορισμός των ορίων του οικισμού «Ασκέλι» Πόρου προυφισταμένου του 1923) παράγει τα έννομα αποτελέσματα της μέχρι την ανάκληση ή την ακύρωσής της, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
  Δ) Παρά τις οδηγίες του ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ ότι δεν απαιτείται προκειμένου να εκδοθεί οικ. άδεια, η προσκόμιση έγκρισης από το αρμόδιο Δασαρχείο, Σχετ. Εγγρ.: 1) ΥΠ.ΠΕΧΩΔΕ-Δ/ΝΣΗ Γ4 Νο.53779/11141/1.12.53,44331/8157/11.7.85, 58520/11145/17.9.85, 78850/15453/21.11.86 2) ΥΠ.ΠΕΧΩΔΕ-Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Νο.34530/17.10.91, 35893/17.12.91 3)ΥΠ.ΠΕΧΩΔΕ- Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ. ΣΧΕΔ. Νο. 1683/Φ.Π/91/30.10.91 4) ΝΟΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ-Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Νο. 391393/ΟΙΚ/72/22.1.86.
  Ε) Παρά τη διαταγή του Υπ. Γεωργίας Νο.ο/α 87234/7539/3.9.97 (παράγ. 9 αυτής) «Οι εκτάσεις που περικλείονται στα ρυμοτ. σχέδια ευρίσκονται εκτός του πλαισίου δασοπροστασίας ως υπαγόμενες στο αρθρ. 3 παρ. 6 εδ.ε του ν. 998/79».
  Στ) Παρά το ότι και για το Υπουργείο Οικονομικών στις αντικειμενικές τιμές του Δήμου Πόρου, ο οικισμός ΑΣΚΕΛΙ «είναι προυφιστάμενος του 1923».

  Αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου ομόφωνα έχει αποφασίσει ότι είναι σύννομος ο καθορισμός των ορίων του οικισμού, απόφαση δημ. Συμβ. Αρ. 240/2004).

  Ειδικότερα ως προς εμένα έγινε στο οικόπεδό μου αυτοψία από δύο (2) μηχανικούς της Διεύθυνσης Πολεοδομίας- Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Νομαρχίας Πειραιά (Αρ. πρωτ. 14039/Α433/08 στις 24/11/2008, που βεβαιώνουν ότι το οικόπεδό μου βρίσκεται εντός του προυφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού «Ασκέλι» του Δήμου Πόρου.

  Την ίδια βεβαίωση διατυπώνει επί του τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου μου και η Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου Πόρου (αρ. πρωτ. 5641/15-9-08).

  Ελπίζω σε σας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία.

  Με τιμή,

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 • 19 Ιουλίου 2010, 09:32 | Ιωαννίδης Α. Θεμιστοκλής

  Κυρία Υπουργέ,

  Κατά το 2007 σε υποβολή στο project IDEAS, είχα προτείνει τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων σε όλη την Ευρώπη (μία ομάδα ανά Χώρα) και τη δημιουργία «Περιβαλλοντικού Φόρου» της τάξης μεγέθους του 1 ευρώ ανά πολίτη της Ευρωπαΐκής Ένωσης. Με τα χρήματα (τα οποία θα ήταν στο διαδίκτυο, για να βλέπουν όλοι οι πολιτες) θα υποστηρίζονταν ερευνητικές ομάδες και το δίκτυό τους, ενώ λόγω του Δημόσιου χαρακτήρα, θα έπρεπε ανά Χώρα, αλλά και σε Παγκόσμιο επίπεδο, οι εφαρμοσμένες λύσεις να δίνονταν σε όλους (Κράτη, Πολίτες, Βιομηχανίες, Ιδιώτες). Στόχος ήταν η εξέταση και διερεύνηση των βέλτιστων τεχνολογιών προστασίας του περιβάλλοντος, και της ανθρώπινης ζωής, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η δημιουργία νέων χρήσιμων θέσεων εργασίας επίσης.
  Η λογική πίσω από αυτή την πρόταση ήταν ότι κοινά προβλήματα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, ενώ οι λύσεις, για κάποιο λόγο πάντοτε καθυστερούν ή δεν εξετάζονται ποτέ.
  Παρότι η πρόταση έτυχε καλής υποδοχής (έχω τα σχόλια των κριτών στη διάθεσή σας), δεν εγκρίθηκε. Θα ήταν υγειές, αν βλέπαμε βέβαια πώς επέστρεψαν στην κοινωνία και στους φορολογούμενους τα χρήματα που πήραν οι υπόλοιποι και να αναδείξουμε ότι καλό έγινε, αλλά να εξετάσουμε και τι δεν έγινε σε Πανευρωπαΐκό Επίπεδο.
  Αντί λοιπόν του Περιβαλλοντικού Φόρου του 1 ευρώ και τα ανταποδωτικά οφέλη τα οποία θα είχε η κοινωνία, έρχονται δυσανάλογα μεγάλης κλίμακας εισπρακτικού χαρακτήρα φόροι οι οποίοι πολύ φοβάμαι ότι δε θα γυρίσουν πίσω στους πολίτες στο σύνολό τους.

  Επίσης, απουσιάζει ο θεσμός της Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας (το Best Available Technology στο εξωτερικό) με αποτέλεσμα όταν κάποιος ερευνητής κάνει κάποια ανακάλυψη, είτε εφαρμόζει συνδυασμό τεχνολογιών και ανακαλύψεων από άλλους ερευνητές-ιδιώτες να μπορεί να κατευθύνει την έρευνα για συγκεκριμένα θέματα σε καλύτερες τεχνολογίες.
  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κίνητρα να είναι μόνο τα εσωτερικά του, ενώ τα αντίστοιχα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, όπως επίσης και μεγάλος αριθμός χρήσιμων θέσεων εργασίας μπορεί να χαθούν σε κάποιο συρτάρι. Νομίζω ότι είναι εποχή που θα πρέπει να αναδεικνύονται οι πραγματικά καλύτερες λύσεις, για το καλό όλων.
  Είναι καλή ιδέα το Πράσινο Ταμείο, αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά και να είναι ορατά τα αποτελέσματά του, και θα ήταν χρήσιμο να συμπεριλάβετε τον όρο Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία σε αυτό.

  Ευχαριστώ.