Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου και ειδικού  συστήματος χρηματοδότησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των πόρων για την αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Το σύστημα χρηματοδότησης περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, την διασφάλιση, εξειδίκευση, ταξινόμηση και συστηματοποίηση των πόρων που διατίθενται για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αναδιάρθρωση και οργάνωση του φορέα διαχείρισης των πόρων αυτών, ο οποίος είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με των επωνυμία «Πράσινο Ταμείο», όπως όλα τα παραπάνω ορίζονται και εξειδικεύονται στα άρθρα 2 έως  11 του νόμου αυτού.

 • Σχόλιο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ:

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  πρώτα από όλα θα θέλαμε να σχολιάσουμε τον μικρό χρόνο της διάθεσης του κειμένου για σχολιασμό, το οποίο θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον διπλάσιος.

  Σε σχέση με το πρώτο άρθρο συμφωνούμε με τις απόψεις της κυρίας Νάντσου Θ. του WWF.

 • 19 Ιουλίου 2010, 20:26 | ΠΟΛ ΕΞΩΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  Σχετικα΄με το σχέδιο Νόμου έχει εξετασθεί η εναρμόνιση του με τη Νομοθεσία της ΕΕ ή οι πολίτες θα καταφύγουν για να δικαιωθούν όπως στο παρελθόν με τα Ευρωπαικά Δικαστήρια?
  Κύρία Υπουργέ σας επισημαίνουμε ότι το όλο εγχείρημα πρέπει να είναι αποδεκτό από την Κοινωνία και να ε[ολύει λάθη επί σειράς ετών της Διοίκησης και να ενισχύει το περι δικαίου αίσθημα. Διαδικασίες που θα έχουν κενά μην τις πραγματοποιήσετε.

 • 19 Ιουλίου 2010, 19:53 | Ιορδάνης Τζαμτζής

  Θεωρώ άστοχο τον στόχο του προσχεδίου νόμου «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες Διατάξεις», όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο.
  Τίνος ακριβώς την ανάπτυξη πρόκειται να ενισχύσει η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου και ειδικού συστήματος χρηματοδότησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, από δημόσιους εθνικούς πόρους και ιδιαίτερα από πόρους που προέρχονται και από την εκμετάλλευση του περιβάλλοντος; Πρωταρχικός στόχος του παρόντος θα έπρεπε να είναι η προστασία, διαχείριση, έλεγχος, παρακολούθηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, η διασφάλιση αυτών και η κατόπιν οποιαδήποτε είδους ανάπτυξη.
  Επιπλέον θεωρώ απαραίτητη τη χρήση του όρου «Φυσικό περιβάλλον» αντί απλώς «περιβάλλον».

 • 19 Ιουλίου 2010, 19:20 | Τσιάρας Δημήτρης

  Το έρμο (πολύπαθο) Ταμείο Δασών (ΤΔ) δεν θα καταφέρει τελικά να διαθέσει τα έσοδα από τη διαχείριση των δασών στα δάση. Τα δάση προσφέρουν έσοδα από τη διαχείριση τους. Και τα δύο κόμματα εξουσίας υποσχέθηκαν τα έσοδα του ΤΔ να πάει στα δάση και να διαχειριστούν επιτέλους όλα τα κρατικά δάση και να σταματήσουν οι πίνακες υλοτομίας που, παρόλο που η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να συντάσσονται μόνο για ένα χρόνο αυτοί συνεχίζουν συντάσσονται παραβλέποντας την κανονική και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών που όλοι συμφωνούν ότι αυτό γίνεται με 10ετής δασικές διαχειριστικές μελέτες, ή μελέτες προστασίας και διαχείρισης κλπ.
  Πιστεύω ότι ο νόμος θα πρέπει να κατοχυρώσει κονδύλια για τη διαχείριση των κρατικών δασών, πολλά από τα οποία είναι και προστατευόμενες περιοχές.
  Εκτός και αν η διαχείριση των δασών δεν εμπίπτει καν στους στόχους του πράσινου ταμείου αφού στο πρώτο άρθρο του ν/σ στο σκοπό δεν αναφέρεται καθαρά στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος που είναι και η διαχείριση των δασών.

 • 19 Ιουλίου 2010, 17:28 | ΓΙΩΡΓΟΣ Ν.

  Γιατι η Εγναντια δεν εχει διοδια ?

 • Ε.Ε.Δ.Ε.Π.
  Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

  Aρ.Πρωτ. : 53
  Αθήνα : 19/07/2010

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ
  ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,
  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου που αφορά στη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, το πράσινο ταμείο, την κύρωση των δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
  1. Ενώ το Σχέδιο Νόμου βρίσκεται γενικά σε μία θετική κατεύθυνση θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα των 8 ημερών της διαβούλευσης, για ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα καθορίζει την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας μας.
  2. Στην παρ. γ του άρθρου 2, που αναφέρεται στην Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής ,δεν μπορεί το Τ.Ε.Ε. και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να έχουν από ένα εκπρόσωπο και να αντιμετωπίζονται ισοβαρώς όπως τα άλλα Επιμελητήρια που αναφέρονται π.χ. Βιοτεχνικό, Οικονομικό, κ.λ.π. και να έχουν τρεις εκπροσώπους οι Μ.Κ.Ο, δηλαδή να διαμορφώνουν με μεγάλη βαρύτητα την περιβαλλοντική πολιτική και να απουσιάζουν παντελώς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  Δε θα αναφερθούμε στο ρόλο των Μ.Κ.Ο. και κατά πόσο έχουν συμβάλει για το περιβάλλον – δια μέσω του ακτιβισμού κυρίως- η κοινωνία τους κρίνει. Όμως δε θα έπρεπε πρώτα να θεσμοθετηθούν νομοθετικά τα πλαίσια λειτουργίας τους, να αξιολογηθεί το επιστημονικό προσωπικό τους και στην συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως βασικοί διαμορφωτές της περιβαλλοντικής πολιτικής εάν αυτό συνάδει με τον σκοπό λειτουργίας τους.
  Από την στιγμή που θα έχουν τρία μέλη στην Επιτροπή θα αξιολογούν και τους φορείς που θα δικαιούνται χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των Μ.Κ.Ο. ή θα εξαιρεθούν της χρηματοδότησης;
  Εδώ υπάρχει μείζων θέμα διαφάνειας και ασυμβίβαστου .
  Επίσης το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου ρυθμίζει με 13 από 31 άρθρα του , θέματα του ευαίσθητου τομέα των δασών και παρόλα αυτά στην Επιτροπή διαμόρφωσης της Στρατηγικής και για τα δάση απουσιάζει παντελώς εκπρόσωπος από τους Δασικούς Συλλόγους ή τις Πανεπιστημιακές Σχολές.
  3. Στην παρ.4 του άρθρου 10 αναφέρεται η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό (επιστημονικό, διοικητικό, βοηθητικό) 20 ατόμων, το οποίο θεωρούμε ότι δεν επαρκεί.
  Το προσωπικό θα πρέπει να απαρτίζεται από όλες τις σχετικές με το περιβάλλον ειδικότητες αλλά επειδή θα διαχειρίζεται δημόσιες συμβάσεις της παρ.5 θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση την εμπειρία του σε αυτόν τον τομέα όπως π.χ. στην σύνταξη – επίβλεψη μελετών, στη δημιουργία και προκήρυξη διακηρύξεων, στην επίβλεψη έργων, κλπ ..
  4. Στην παρ.5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι με απόφαση της Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ταμείου εγκρίνονται κανονισμοί για την σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από το ΠΔ 60/2007.
  Το συγκεκριμένο Π.Δ. έχει πολλά και κενά και ασάφειες για τις δημόσιες συμβάσεις όπως :
  – Οι κωδικοί των δραστηριοτήτων που περιγράφονται αποτελούν απλή μετάφραση της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ και αρκετοί από αυτούς δεν ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα. Επίσης υπάρχουν αρκετές διαφωνίες και ενστάσεις στο τι χαρακτηρίζεται ως έργο, ως υπηρεσία και ως προμήθεια.
  – Στις δημόσιες συμβάσεις που χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες και προμήθειες(δηλαδή σχεδόν όλες οι δημόσιες συμβάσεις εκτός από τα έργα Πολιτικού Μηχανικού) δεν υπάρχουν σταθμισμένα και αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και η κατοχύρωση των διαγωνισμών γίνεται με κριτήριο την «συμφερότερη» και όχι την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
  Γενικά χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία και με άλλα Υπουργεία (Οικονομικών, Υποδομών) και θεωρείται «ανώριμο» για να συμβάλει στη διαφάνεια των δημοσίων συμβάσεων όπως είναι αυτή τη στιγμή.
  Μέχρι σήμερα, όπου έχει εφαρμοστεί, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες και τις προμήθειες, ειδικά στα ΝΠΙΔ και στους ΟΤΑ , έχει προκαλέσει σωρία ενστάσεων-καταγγελιών για φωτογραφικούς όρους, αδιαφάνεια, κ.α.

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΙΚ.ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

 • Σχόλιο από WWF Ελλάς: Παρά την προφανή σημασία του εγχειρήματος ίδρυσης ενός νέου «πράσινου ταμείου», το δημοσιοποιημένο σχέδιο νόμου παρουσιάζει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα και αδυναμίες. Ανάμεσα στις βασικές αδυναμίες συμπεριλαμβάνονται η έλλειψη διαφάνειας, η κακοδιαχείριση, η ανύπαρκτη συνέργεια με άλλα υπουργεία και φορείς και τα τεράστια κενά στη στρατηγική κατεύθυνση των δράσεων και την στόχευση των χρηματοδοτήσεων. Θεωρούμε επιβεβλημένη την επαναδιατύπωση του σχεδίου νόμου, έτσι ώστε σε αυτό να συμπεριληφθεί τουλάχιστον η σαφής διατύπωση του περιβαλλοντικού σκοπού της λειτουργίας του ταμείου και αναδιατύπωση των επιμέρους στόχων του, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρη και κυρίαρχη η σύνδεσή τους με τις υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές και τις αποφάσεις των υφιστάμενων καίριας σημασίας επιτροπών (Επιτροπή Φύση, Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, κοκ). Το ζητούμενο δεν είναι η ‘ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος’ (στόχος που καλύπτεται ήδη από τα διαρθρωτικά ταμεία, και σωρεία άλλων χρηματοδοτικών μέσων,) αλλά η σταθερή χρηματοδότηση ουσιαστικών δράσεων προστασίας περιβάλλοντος που αποτελούν υποχρέωση του κράτους και για τις οποίες δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι χρηματοδότησης.

 • 18 Ιουλίου 2010, 22:47 | Τ. Πέππας

  Η ρηξικέλευθη πρακτική να αποφασίζουν οι χρηματοδοτούμενοι, (περιβαλλοντικές ΜΚΟ), τους δικαιούχους των πόρων, (δλδ των χρηματοδοτούμενων ή αλλιώς εαυτών) σας διαβεβαιώ πως έχει διαφύγει από την υπόλοιπη ανθρωπότητα.

  Κυρία ΥΠΕΚΑ σας προτείνω:
  1. Να κατοχυρώσετε τα πνευματικά της δικαιώματα.
  2. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να μας δώσετε τη δυνατότητα να σας εκφράσουμε προσωπικά την εκτίμησή μας στο νομοθετικό σας έργο, με τη συμμετοχή σας στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.

 • 18 Ιουλίου 2010, 22:53 | Τ. Πέππας

  Για το αποθεματικό του Ταμείου Θήρας το οποίο προίκισε τον Ειδικό Φορέα Δασών και θα προικίσουν το Πράσινο Ταμείο, καθώς και τα ετήσια έσοδα από θηρευτικές δραστηριότητες, (άδειες θήρας, πρόστιμα που αφορούν τη θήρα) πρέπει να καθορίζεται ρητά στο σ/ν πως αφορούν και αποδίδονται για έργα διαχείρισης της θηραματοπανίδας, σύμφωνα με το σκοπό που εισπράττονται.

 • 17 Ιουλίου 2010, 10:17 | Ειρήνη Νικολάου

  Αρχικά θα ήθελα να τονίσω ότι καμία πολιτική ηγεσία μέχρι σήμερα δεν τόλμησε να θίξει θέματα τόσο σημαντικά για το περιβάλλον της χώρας. Αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται. Μπορεί να έπρεπε να είχαν γίνει αυτά τα βήματα προ δεκαετιών και να θεωρούμε δεδομένη την όλη συζήτηση, ωστόσο στην ελληνική πραγματικότητα έχουμε συνηθίσει τα λογικά και δεδομένα να μην συμβαίνουν.

  Επειδή όμως, ο νομοθέτης έρχεται να καλύψει κενά στη νομοθεσία ή να δημιουργήσει κάτι καθαρό από την αρχή, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις διατυπώσεις, ώστε να μην αποτελέσει και αυτό το νομοσχέδιο συνέχεια των προηγούμενων «κακώς κείμενων». Με την πρόθεση, λοιπόν, να συμβάλω θετικά και παρά την απογοήτευσή μου που δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή στην χρηματοδότηση της δασοπονίας που έχει «κακοπάθει» από το 1997, με την μεταφορά των ΔΥ στις Περιφέρειες χωρίς την πρόβλεψη της συνέχισης της χρηματοδότησης των έργων τους από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, λαμβάνω μέρος σε αυτή τη διαβούλευση.

  Επί του άρθρου 1, ο σκοπός είναι «η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και ειδικού χρηματοδοτικού πλαισίου για το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του μέσω της αποτελεσματικής και διαφανούς διαχείρισης των πόρων που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος».
  Ο νόμος θα μπορούσε να μην περιέχει τον σκοπό, αλλά αφού περιγράφεται τότε θα πρέπει να διατυπώνεται με σαφήνεια η πρόθεση που είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Επειδή το Πράσινο Ταμείο αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο προστασίας και όχι εργαλείο ενίσχυσης της ανάπτυξης της χώρας.
  Επίσης, δεδομένης της υφιστάμενης δασικής νομοθεσίας, η διαχείριση των δασών και εν γένει η δασική πολιτική χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα Δασών ο οποίος εντάσσεται στο Πράσινο Ταμείο, οπότε το άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί παρακάτω ως εξής:
  «… των πόρων που διατίθενται για την προστασία, παρακολούθηση, αναβάθμιση, αποκατάσταση και διαχείριση του περιβάλλοντος και την αναδιάρθρωση….»

 • Άρθρο 1

  Θετικό, ολοκληρωμένο και προς τη σωστή κατεύθυνση το πολυαναμενόμενο τμήμα του παρόντος προς διαβούλευση νομοσχεδίου, για το «Πράσινο Ταμείο».

  Ευχόμαστε και θέλουμε να ελπίζουμε ότι η δημιουργία ενός εθνικού χρηματοδοτικού εργαλείου για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, δραστηριότητες και προγράμματα να μην έχει την τύχη του ανενεργού Ταμείου ΕΤΕΡΠΣ που έρχεται να υποκαταστήσει.

 • 14 Ιουλίου 2010, 22:16 | Σοφοκλής Κοσκινάς

  Για χρόνια τα έσοδα του «ανταποδοτικού» Ταμείου Θήρας έμειναν αδιάθετα. Μετέπειτα πέρασαν στον Ειδικό Φορέα Δασών και τώρα θα περάσουν- ως προίκα – στο Πράσινο Ταμείο.
  Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να είχε παραχθεί τεράστιο έργο. Με μια πρόχειρη εκτίμηση το αδιάθετο κεφάλαιο πρέπει να ανέρχεται σε περισσότερα από 120.000.000 ευρώ.
  Επιπλέον των αποθεματικών, σε ετήσια βάση το Πράσινο Ταμείο, μέσω του «Ειδικού Φορέα Δασών» θα εισπράττει από τους κυνηγούς (μόνο από τα έσοδα αδειών θήρας) γύρω στα 5.500.000 ευρώ.
  Το σχέδιο νόμου δεν αναφέρει το ποσοστό ή το ύψος της χρηματοδότησης που προβλέπεται να «επιστρέφεται» για το σκοπό που εισπράττεται, δηλαδή για έργα βελτίωσης των ενδιαιτημάτων και διατήρησης της θηραματοπανίδας.
  Δεν βρίσκω τον λόγο να οριστεί συμμετοχή εκπροσώπων ΜΚΟ στη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου ή σε επιτροπές αποφάσεων.
  Από τη στιγμή που κάποια ΜΚΟ επιδιώξει ή αποδεχτεί αυτόν τον ρόλο, αυτόματα θα πρέπει να εξαιρείται από χρηματοδοτήσεις από το Πράσινο Ταμείο. Το ίδιο θα πρέπει να εξαιρούνται και άλλες «αδερφές» τους οργανώσεις στις οποίες είναι μέλη, ή ιδρυτικό «συστατικό».
  Οι αποφασίζοντες μπορούν να είναι παράλληλα και χρηματολήπτες;