Άρθρο 39 – Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για την παλαίωση οίνων μέσω υποθαλάσσιας πόντισης που αφορά στη διαδικασία αδειοδότησης για την υποβρύχια παλαίωσή τους, τον καθορισμό της θέσης πόντισης, καθώς και τον έλεγχο και την επισήμανση των οίνων.