Άρθρο 17 – Παρατηρητήριο τιμών στην αγορά υγρών καυσίμων «e-katanalotis»

1. Στο παρατηρητήριο τιμών «e-katanalotis» της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), περιλαμβάνονται στοιχεία τιμών λιανικών τιμών των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης («LPG»), του πετρελαίου θέρμανσης και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου («CNG») που διατίθενται στους καταναλωτές από τα πρατήρια καυσίμων.
2. Τα στοιχεία των πρατηρίων καυσίμων, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η επωνυμία, η διεύθυνσή τους, καθώς και οι λιανικές τιμές στις οποίες πωλούν τα καύσιμα στους καταναλωτές, μπορούν να αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα δημόσια μητρώα και βάσεις δεδομένων και ιδίως το πληροφοριακό σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων («fuelprices.gr») του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών για όλα τα παραστατικά πώλησης και διακίνησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης («LPG»), του πετρελαίου θέρμανσης και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου («CNG»).

  • 12 Ιανουαρίου 2023, 08:34 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

    Εδώ και χρόνια λειτουργεί το ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ, του οποίου οι πληροφορίες (τιμές καυσίμων ανά πρατηριούχο), διατίθενται -μέσω της ιστοσελίδας – ελεύθερα προς όλους. Κάθε τρίτος έχει πρόσβαση στη μέση τιμή πώλησης κάθε είδους καυσίμου ανά νομό και ημέρα. Κατά συνέπεια, η θεώρηση των τιμολογίων καυσίμων από τις Υπηρεσίες Εμπορίου, θεωρείται πλέον παρωχημένη και γραφειοκρατική (αρ.43 του Π.Δ. υπ΄αριθ. 173/6/10-4-90 (ΦΕΚ Α΄ 62)). Οι Οικονομικές Υπηρεσίες των ΝΠΔΔ , μπορούν να κάνουν έλεγχο της κανονικότητας της τιμής για κάθε τιμολόγιο, συμβουλευόμενες απλά τη διεύθυνση ιστού fuelprices.gr και να εκδίδουν τις αντίστοιχες επιταγές μόνο σε όσα τιμολόγια τηρούν τις προϋποθέσεις.