ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΝΩΝ – Άρθρο 38 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους οίνους μέσω της παλαίωσής τους, με την καταβύθισή τους στον θαλάσσιο πυθμένα.

  • O Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, ο οποίος εκπροσωπεί από το 1949 την ιδιωτική οινοποιία και αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, χαιρετίζει την πρωτοβουλία ρύθμισης της υποθαλάσσιας παλαίωσης οίνων. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που κινείται στη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της τέχνης της οινοποιίας και την ανάγκη ρύθμισης ενός ζητήματος που αφορά ήδη πολλά οινοποιεία. Η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων και γενικότερα η ρύθμιση του ζητήματος αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό μέτρο για τον κλάδο.

    Η παλαίωση οίνων σε θαλάσσια ζώνη υπόκειται σε ειδικούς κανόνες. Προτείνουμε ωστόσο να προβλεφθεί στο παρόν νομοθέτημα η δυνατότητα ρύθμισης, μέσω κοινής υπουργικής απόφασης, της παλαίωσης οίνων σε λίμνες και ποταμούς.

  • 30 Δεκεμβρίου 2022, 21:30 | Basiliy

    Bravooooo