Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμος Παπαδημητρίου ευχαριστεί όλους, όσοι συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων» υποβάλλοντας σχόλια και προτάσεις. Ο σχολιασμός επί των άρθρων θα ληφθεί υπόψη κατά την τελική κατάρτιση των διατάξεων του νέου νόμου.

 

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Δήμος Παπαδημητρίου

Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων

O Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης θέτει από σήμερα, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων» και καλεί τους δραστηριοποιούμενους στο υπαίθριο εμπόριο και κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σχόλια και παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00.

 

O Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Δήμος Παπαδημητρίου