Άρθρο 102 Υπογραφή –Διόρθωση απόφασης

Στις υποθέσεις τριμελούς σύνθεσης η απόφαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Εισηγητή. Στις υποθέσεις μονομελούς σύνθεσης η απόφαση υπογράφεται από τον Εισηγητή. Οι υπογραφές των αποφάσεων δύναται να τίθενται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπογραφής θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Σε περίπτωση που στην απόφαση έχουν παρεισφρήσει γραφικά λάθη ή το διατακτικό της απόφασης διατυπώθηκε ελλιπώς ή ανακριβώς, ή η διατύπωση είναι ασαφής και δημιουργεί αμφιβολίες, ο δικαστής που την εξέδωσε ή ο Πρόεδρος στις υποθέσεις της τριμελούς σύνθεσης προβαίνει αυτεπαγγέλτως στη διόρθωση της. Η ως άνω διαδικασία μπορεί να κινηθεί και κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου.

 • 16 Οκτωβρίου 2019, 20:25 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΜΑΡΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΊΚΑΙΟ ΑΣΥΛΟΥ

  Ο χρόνος διαβούλευσης των 6 ημερών είναι ανεπαρκής.
  Επισημαίνω ελάχιστα σημεία με μια γρήγορη αναγνωση.

  Το Τρίτο μέρος και ειδικότερα το άρθρο που αναφέρονται στην παρουσία και την λειτουργία των ΜΚΟ ειναι κακογραμμένα, ασαφή και στερούνται επαφής με την πραγματικότητα στο πεδίο. Δεν θέτουν όρια λειτουργίας στις ΜΚΟ πέραν γενικοτήτων και δεν συντάσσονται με την παρουσία των ΜΚΟ σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.
  Επίσης το άρθρο που αναφέρεται στην πρωτη χώρα ασύλου ειναι ακατανόητο στα Ελληνικά.Δεν βγάζει νόημα.
  Το άρθρο που αναφέρεται στην ασφαλή χώρα καταγωγής είναι επίσης αόριστο,προχειρογραμμένο και έωλο. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης της χώρας καταγωγής πέραν αοριστιών και γενικολογιών που δεν στηριζονται ούτε σε στατιστικά στοιχεία,ούτε σε εκθεσεις, ούτε σε συμπεράσματα που προκύπτουν απο πχ Διεθνείς δικαστικές αποφάσεις, κοκ. Δεν γινεται σαφής ο τροπος και η μέθοδος της αξιολογησης των χωρών.

  Περιμενα,οπως και όλοι οι Έλληνες ότι μεσα στο νομοσχέδιο θα αναφέρονταν ονομαστικά όλες οι ασφαλείς χώρες καταγωγής ουτωσώστε να ξεκινήσουν και να επιταχυνθούν οι απελάσεις. Προκύπτει αβίαστα ότι δεν ειναι αυτή η προθεση της Κυβέρνησης αλλα και ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί και θα περάσουν εβδομάδες, ίσως και μήνες έως ότου προσδιοριστούν οι ασφαλείς χώρες καταγωγής.

  Θα ακολουθήσουν και άλλα σχόλια.