Άρθρο 85 (Άρθρο 35 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Πρώτη χώρα ασύλου

Μία χώρα θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για τον αιτούντα με την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκ νέου δεκτός στη χώρα αυτή, εάν τους έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας από αυτή και απολαμβάνει ακόμη της σχετικής προστασίας, ή απολαμβάνει άλλης επαρκούς προστασίας στην εν λόγω χώρα, επωφελούμενος μεταξύ άλλων από την αρχή τους μη επαναπροώθησης.

 • 17 Οκτωβρίου 2019, 15:53 | Ιωάννης Πουλαράκης

  Αν δηλαδή δεν έχουν υποβάλλει αίτημα ασύλου στην Τουρκία (ή απλώς αυτό δεν έχει γίνει δεκτό) και περνούν στην Ελλάδα, θα δικαιούνται αναγνώρισης ως πρόσφυγες με πρώτη χώρα ασύλου την Ελλάδα!
  Καμία συσχέτιση επομένως μεταξύ γεωγραφικής γειτνίασης/πορείας μετανάστευσης!

  Απίστευτα πράγματα!!!

 • 16 Οκτωβρίου 2019, 13:10 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 85 ΠΡΩΤΗ ΧΩΡΑ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ :
  «Μία χώρα θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για τον αιτούντα με την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκ νέου δεκτός στη χώρα αυτή, εάν τους έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας από αυτή και απολαμβάνει ακόμη της σχετικής προστασίας, ή απολαμβάνει άλλης επαρκούς προστασίας στην εν λόγω χώρα, επωφελούμενος μεταξύ άλλων από την αρχή τους μη επαναπροώθησης.»
  ———–

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα χρειαστεί να προβείτε σε περαιτέρω έλεγχο αρχικώς των σημείων στήξεως ως προς την ορθή κατανόηση των αναφερομένων.
  Ενδεικτικά :
  α) «… στη χώρα αυτή».
  (θα μπορούσε να μπει μία τελεία στο σημείο αυτό και να βγει το κόμμα πριν το εάν )
  β)», εάν τους έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας από αυτή και απολαμβάνει ακόμη της σχετικής προστασίας,»
  (θα μπορούσε να αφαιρεθεί το κόμμα πριν το εάν και να αντικατασταθεί με το εξής :
  εάν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας από αυτή και απολαμβάνει ακόμη της σχετικής προστασίας ή εάν απολαμβάνει άλλης επαρκούς προστασίας στην εν λόγω χώρα.)
  γ) «επωφελούμενος μεταξύ άλλων από την αρχή τους μη επαναπροώθησης»
  (θα μπορούσε να αναφέρεται ορθώς της μη επαναπροώθησης σε αντικατάσταση του άρθρου τους και να αποτυπωθεί ως εξής:
  επωφελούμενος μεταξύ άλλων από την αρχή της μη επαναπροώθησης)

  αλλά και στο σύνολο της παραγράφου θα χρειαστεί να εξετάσετε εκ νέου το νόημα που εξάγεται.