ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 15 (Άρθρο 15 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Σοβαρή βλάβη

Η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε:
α) θανατική ποινή ή εκτέλεση ή
β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του ή
γ) σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

  • 21 Οκτωβρίου 2019, 00:27 | Μαρία

    Δεν υπάρχει διευκρίνηση και είναι ασαφές το τι εννοείται… εκεί που γράφει : «τιμωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του» στο αν η τιμωρία στη χώρα του μπορεί να είναι βαριά φυλάκιση για παράδειγμα ποινικούς λόγους…. και για αυτό μπορεί και να εγκατέλειψε τη χώρα του.