Άρθρο 68 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ» (Π.Σ.Ε.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας.
2. Έδρα του Π.Σ.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Ο Σύλλογος έχει Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Ο Π.Σ.Ε. δεν χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έχει δική του περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια.

 • 23 Μαΐου 2016, 13:14 | Αλωπουδης Αποστολος

  Να ενταχθουν οι βοηθοι εργοθεραπευτες προς μελη στο συλλογο.

 • 23 Μαΐου 2016, 10:01 | Ιννα Μινασίδου

  Οι βοηθοί εργοθεραπευτές πρέπει να εγγραφούν στα μέλη του συλλόγου!!!

 • 23 Μαΐου 2016, 09:14 | Βασίλης Παπαζαχαρίας

  Να ενταχθούν και οι βοηθοί Εργοθεραπείας ως μέλη.Έχουμε κι’ εμείς δικαίωμα!

 • 23 Μαΐου 2016, 09:47 | ΚΑΛΠΑΤΣΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

  Ας προβλεφθεί παρακαλώ να εντάσσονται σαν μελη του συλλόγου των εργοθεραπευτων και οι βοηθοί εργοθεραπείας.

 • 23 Μαΐου 2016, 09:54 | Μαρθα Κυριακίδου

  Επιτρεψτε να ενταχθούν ως μέλη και οι ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ !