Άρθρο 52 – Μέλη

1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
2. Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι οδοντοτεχνίτες που είναι απόφοιτοι: α) των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε., β) των Τμημάτων Oδοντικής Tεχνολογίας των Σχολών Επιστημών Υγείας – Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι, γ) των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη της ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία, δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη σύμφωνα με το ν. 1666/1986 (Α’200). Όλοι οι υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ οδοντοτεχνίτες υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
3. Όσοι κατά τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.
4. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου γίνονται πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της οδοντοτεχνικής ως και οδοντοτεχνίτες που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα μέλη ορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.), που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

  • 20 Μαΐου 2016, 00:32 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ

    Ως μέλη του Συλλόγου θεωρούνται ολοι οι οδοντοτεχνίτες που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, είτε αυτή προκύπτει απο τα ΤΕΙ απευθείας, είτε απο το Υπουργείο Υγείας (βάση γραπτών και πρακτικών εξετάσεων και μετά απο τριετή ή εξαετή πρακτική άσκηση ή διδικτικό έργο).
    Το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των οδοντοτεχνιτών ανεξαρτήτως του φορέα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμείνει στάσιμο, αλλά χρειάζεται και επιβάλεται συνεχής επιμόρφωση (θεωρητική, πρακτική, τεχνολογία), γεγονός που όταν συντελεστεί μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματίες που θα προάγουν την επιστήμη τους καθώς και την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας.
    Συνεπώς η σύσταση του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών θα λειτουργήσει ώς καταλύτης για την επίτευξη όλων όσων προαναφέρθηκαν, με αποτέλεσμα την μέγιστη ανάπτυξη του επαγγέλματος, ασχέτως του φορέα έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

  • 17 Μαΐου 2016, 20:07 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΗΣ

    ακομα μια πρωτοτυπια και παρανομια: μελη ισοτιμα, οι πτυχιουχοι ΑΕΙ και οι αποφοιτοι Α/θμιας και Β/θμιας εκπαιδευσης…..!!!! σε ποιο αλλα ΝΠΔΔ που αναφερεται σε επιστημη και μαλιστα υγειας συμβαινει κατι τετοιο, σε κανενα φυσικα!!! η μεγιστη ειρωνια, στο αμεσως επομενο ΝΠΔΔ αυτο των εργοθεραπευτων, μελη εγγραφονται μονο οι πτυχιουχοι ΑΕΙ ελλαδας η εξωτερικου!!! ΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ και οι χειροπρακτικοι, οι πλανοδιοι ιατροι,οι εμπειρικοι ιατροι…. ας ονομαστουν και αυτοι επιστημονικα υπευθυνοι σε ιατρεια, κλινικες νοσοκομεια!!!