Άρθρο 35 – Χορήγηση τίτλου Παθολογικής Ογκολογίας σε ιατρούς παθολόγους

Στους ιατρούς παθολόγους, οι οποίοι υπηρετούν ως Επιμελητές Ε.Σ.Υ. σε αναγνωρισμένα ογκολογικά τμήματα και έχουν συμπληρώσει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τρία (3) έτη υπηρεσίας, χορηγείται ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας, κατόπιν εξετάσεων.

 • Το ΔΣ της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και το ΔΣ της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΕΠΟΕ), συμφωνούν απόλυτα με το άρθρο 35 του παρόντος σχεδίου νόμου.

  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΔΣ θεωρούν ότι είναι χρήσιμη η προσθήκη της έννοιας της «οργανικής θέσης» στη διατύπωση του άρθρου 35. Η πρόταση της ΕΟΠΕ και της ΕΕΠΟΕ, αποσκοπεί στην αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος συγκεκριμένων γιατρών, θεωρώντας ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διατύπωση που να μην αφήνει περιθώρια για επανάληψη του φαινομένου των αέναων παρατάσεων της συγκεκριμένης διάταξης του νόμου και φυσικά να μην επιτρέπει την απόκτηση της ειδικότητας της παθολογικής ογκολογίας από το παράθυρο.
  Συγκεκριμένα, η διατύπωση της παραγράφου 29 του άρθρου 13 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α΄ 256/2-11-2001) είχε ως εξής: «Ιατροί Παθολόγοι που υπηρετούν ως Επιμελητές Ε.Σ.Υ. σε ογκολογικά τμήματα μπορούν, αφού συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της παθολογικής ογκολογίας».
  Με αλλεπάλληλες παρατάσεις, η ρύθμιση ίσχυε έως 30 Ιουνίου 2009. (Σύμφωνα με την παρ. γ1 άρθρου 29 ν. 3209/2003, η διάταξη της παρ. 29 του άρθρου 13 του ν. 2955/2001 παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2004, με το άρθρο 29 του ν. 3329/2005 η ισχύς της παραπάνω παρ. 29 παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005, με το άρθρο 27 του ν. 3730/2008 παρατάθηκε ως 30 Ιουνίου 2009).
  Στο διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της τελευταίας παράτασης της ρύθμισης, δηλαδή από 30-6-2009 έως σήμερα δημιουργείται πρόβλημα με ορισμένους (επτά -7) γιατρούς-παθολόγους που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις, ως επιμελητές ΕΣΥ, σε αναγνωρισμένα ογκολογικά τμήματα. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. (Συνεδρίαση 234, 16/12/2011), η οποία «παρέχει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας (δυνάμει του άρθρου 13, παρ. 29 του Ν.2955/2001), όσοι ιατροί Παθολόγοι υπηρετούν ως Επιμελητές ΕΣΥ σε αναγνωρισμένα Ογκολογικά Τμήματα Νοσοκομείων και έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας σε οργανική θέση του Ογκολογικού Τμήματος, μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης υπουργικής Απόφασης, η οποία θα αφορά στην προκήρυξη των οργανικών θέσεων των Ογκολογικών Τμημάτων ως Παθολογικής Ογκολογίας».
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε εναρμόνιση με την απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. (Συνεδρίαση 234, 16/12/2011), στη διατύπωση της παραγράφου 35, θεωρούμε απαραίτητη την προσθήκη της «οργανικής θέσης»: «Στους ιατρούς παθολόγους, οι οποίοι υπηρετούν ως Επιμελητές Ε.Σ.Υ. σε οργανικές θέσεις αναγνωρισμένων ογκολογικών τμημάτων και έχουν συμπληρώσει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τρία (3) έτη υπηρεσίας, χορηγείται ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας, κατόπιν εξετάσεων».

  Ο Πρόεδρος & Ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας -ΕΟΠΕ
  Ο Πρόεδρος & Ο Γενικός Γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας -ΕΕΠΟΕ

 • 23 Μαΐου 2016, 06:20 | Αικατερίνη Ντελάκη

  Οι ειδικοί παθολόγοι ιατροί του Ε.Σ.Υ., που εργάζονται σε Ογκολογικά τμήματα νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. έχουν διοριστεί πολύ πριν την καθιέρωση της Παθολογικής Ογκολογίας ως ξεχωριστής ειδικότητας της ιατρικής. Κατά συνέπειαν, εργάζονται ήδη πάνω από δέκα με δεκαέξι χρόνια στα ειδικά αυτά τμήματα, παρέχοντας τόσο κλινικό έργο όσο και εκπαίδευση νέων ογκολόγων. Οι ιατροί αυτοί έχουν ήδη τον τίτλο του διευθυντή ή επιμελητή Α του Ε.Σ.Υ. και σε αυτούς θα πρέπει να χορηγηθεί η ειδικότητα αυτοδίκαια. Η ρύθμιση αυτή αφορά λιγότερο από δέκα άτομα στην Ελλάδα που εργάζονται σε Ογκολογικά τμήματα γενικών νοσοκομείων ή σε Ογκολογικά νοσοκομεία και η πρόταση αυτή δεν επιβαρύνει τον προυπολογισμό των νοσοκομείων.

  Οι νεότεροι συνάδελφοι οι οποίοι συμπληρώνουν τώρα τριετή θητεία σε ογκολογικά τμήματα να μπορούν να δώσουν εξετάσεις μαζί με τους ειδικευόμενους ογκολογίας.

 • 23 Μαΐου 2016, 06:23 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

  Σαφέστατα η απόκτηση τίτλου κάθε ειδικότητας γίνεται με εξετάσεις.
  Στη συγκεκριμμένη περίπτωση αναφέρεστε σε παθολόγους με παρουσία στα ογκολογικά τμήματα άνω των 12 ετών. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς προβλήματα ούτε από τους Διευθυντές μας ούτε από τους ασθενείς μας.
  θεωρώ ότι μετά τόσα χρόνια είναι είναι μάλλον προσβλητικό να πρέπει να αποδείξουμε το προφανές…

 • 21 Μαΐου 2016, 19:37 | Δ. Κουναλάκης

  Γιατί κατόπιν εξετάσεων και όχι κατ απονομή όπως γίνεται στο άρθρο 27;;