Άρθρο 45 – ΣΕΥΥΠ

Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τυχόν ποσά της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄226), που χορηγήθηκαν σε Επιθεωρητές και Βοηθούς Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), το διάστημα από Οκτώβριο 2014 έως και το Μάρτιο 2015.

  • 21 Μαΐου 2016, 18:05 | Δέσποινα Δημητρίου

    Ως γιατρός και μητέρα, νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση για όσα προβλέπονται στο άρθρο 46 για τα ατυχήματα στο νερό. Ο τομέας αυτός έχει παραμεληθεί για χρόνια με αποτέλεσμα η Ελλάδα να πρωταγωνιστεί πανευρωπαϊκά κατακτώντας θλιβερές διακρίσεις. Ευελπιστώ ότι οι εμπλεκόμενοι θα μεριμνήσουν ώστε οι λουτρικοί χώροι θα είναι στο εξής πιο ασφαλείς και οι ναυαγοσώστες περισσότερο καταρτισμένοι.
    Δέσποινα Δημητρίου, MD