Άρθρο 19 – Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις των άρθρων 9-18 του παρόντος Νόμου καταργείται.

  • 16 Μαΐου 2016, 11:10 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Καλημέρα σας οι ιατρικές πράξεις που ονομάζονται φυσικοθεραπείες και είναι στο ΠΔ 157/1991 μαζι με όλες τις ιατρικές πράξεις , μετα από «φωτογραφικούς « νόμους και διατάξεις έχουν εκχωρηθεί να εκτελούνται και από φυσικοθεραπευτές . Μετα από αυτό οι ιατροί που είναι οι κα θύλην αρμόδιοι : Οι ιατροί Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑπ) δεν έχουν κατωχειρωθεί με νόμο ότι τις εκτελούν . Προτείνουμε στο Ν.3329 αρθρο 33 να αντικατασταθεί ως εξής «….πραξεις που ονομάζονται φυσικοθεραπείες ,όπως προβλέπονται από το ΠΔ 157/1991 εκτελούνται από Ιατρούς Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης και από φυσικοθεραπευτές πτυχιούχους ΑΤΕΙ όπου η κείμενη νομοθεσία προβλέπει..»
    Από τη Εταιρεία ΦΙΑΠ , εκ μέρους της επαγγελματικής επιτροπής
    Σταυρος Δημητρακόπουλος