Άρθρο 32 – Ιατροί ΕΚΑΒ

Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. και του Διοικητή της αρμόδιας Υ.Πε., να μετατάσσονται σε Νοσοκομεία της υγειονομικής περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) όπου υπηρετούν, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση.

  • 23 Μαΐου 2016, 08:58 | Εμμανουήλ Τσανικλίδης

    Η διάταξη αυτή είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αφού επιτρέπει στους ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι οποίοι είναι ιατροί του κλαδου ιατρών ΕΣΥ, την μετάταξη σε νοσοκομεία όπου υπάρχει κενή οργανική θέση.
    Θα ήταν πλέον δημοκρατικό και στα πλαίσια της ισοτιμίας μεταξύ των ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ να υπάρξει διάταξη που να ορίζει με σαφήνεια ότι όλη η νομοθεσία που διέπει τους ιατρούς ΕΣΥ να ισχύει και για τους ιατρούς του ΕΚΑΒ ( είναι ιατροί του κλαδου ιατρών ΕΣΥ- η θέση που κατέλαβαν έγινε με προκήρυξη μέσω της διαδικασίας επιλογής των ιατρών ΕΣΥ).
    Βέβαια σωστά ο νομοθέτης ορίζει ότι η διαδικασία για την οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή ιατρού ΕΚΑΒ θα διενεργείται μεταξύ του ΔΣ του ΕΚΑΒ και της εκάστοτε υγειονομικής περιφέρειας καθώς επίσης με απόφαση του υπουργού Υγείας, αφού ως γνωστόν το ΕΚΑΒ δεν ανήκει σε υγειονομική περιφέρεια.
    Αν ο νομοθέτης θέλει να διασφαλίσει περαιτέρω την λειτουργία της ιατρικής υπηρεσίας του ΕΚΑΒ από τυχόν κατά συρροή έξοδο των ιατρών στα νοσοκομεία μπορεί να θέσει ως προυπόθεση την 7-10 ετή υποχρεωτική προυπηρεσία στο ΕΚΑΒ για όσους θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης.