Άρθρο 21 – ΕΚΤΕΠΝ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) λειτουργεί ως μονάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) κατά εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ.302/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθ. ΓΕΟ/151/1998 Κ.Υ.Α. (Β΄ 291).
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., ο σκοπός, τα καθήκοντα, τα θέματα χρηματοδότησης, ο κώδικας συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και των συνεργαζόμενων φορέων/ προγραμμάτων, καθώς και μεταξύ του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και του Υπουργείου Υγείας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 • 23 Μαΐου 2016, 11:44 | Maria Papadopoulou

  Περί της προθέσεως το «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.)» να λειτουργεί ως μονάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) προτείνω να προστεθεί και η συναρμοδιότητα του ΟΚΑΝΑ ή του ΚΕΘΕΑ ή ακόμη καλύτερα να λειτουργεί ως πρωτεύον μονάδα στο ΚΕΘΕΑ, το οποίο έχει εμπειρία και μονάδες για ασθενείς με διπλή διάγνωση (εξαρτήσεις και ψυχική υγεία).
  Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθεί στην κοινή υπουργική απόφαση και ο υπουργός παιδείας, εφόσον το ΕΠΙΨΥ αναλαμβάνει τη μονάδα, καθώς είναι ο εποπτεύων υπουργός του ΕΠΙΨΥ.

 • 20 Μαΐου 2016, 11:40 | maria papadopoulou

  Σχόλια για τα παρακάτω:
  «Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) λειτουργεί ως μονάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)» – Θα φανταζόταν κανείς να ανατίθεται στον ΟΚΑΝΑ, ο οποίος έχει τη σχετική τεχνογνωσία ή ακόμη στο ΚΕΘΕΑ το οποίο έχει ανάγκη απο χρηματοδότηση ενώ το έργο του είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό το ότι επιλέγεται το ΕΠΙΨΥ, το οποίο αναρωτιέμαι εάν έχει σχετικούς σκοπούς στο καταστατικό του ή τον ιδρυτικό του νόμο ; Γιατί τα ναρκωτικά να ανατεθούν σε φορέα για την ψυχική υγεία; Είναι γνωστό ότι τα ναρκωτικά έχουν παράπλευρες συνέπειες στο ψυχισμό ή πηγάζουν απο αυτόν αλλά δεν είναι μόνο αυτό ώστε να ανατεθεί στο ΕΠΙΨΥ, το οποίο επιτελεί βέβαια σημαντικό έργο.

  Σχόλιο «Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.»- Απλά σας καλώ να αναρωτηθείτε πως ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ και αποφασίζεται μεταξύ δύο «άσχετων – αναρμόδιων για το ΕΠΙΨΥ» Υπουργείων η σύσταση μιας μονάδας μέσα σε αυτό. Αλήθεια το Υπουργείο Παιδείας το γνωρίζει αυτό; Μήπως οι σχεδιάζοντες το νομοθέτημα αγνοούν ηθελημένα τα αυτονόητα;
  Ο ΟΚΑΝΑ ή το ΚΕΘΕΑ πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουν το ΕΚΤΕΠΝ.