Άρθρο 18 – Δημιουργία δικτύων

Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για τη δημιουργία δικτύων Κέντρων Αναφοράς.

  • 23 Μαΐου 2016, 12:29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

    Και πάλι επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια και η διαδικασία αφορούν στη δημιουργία κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και όχι κέντρων αναφοράς

    Γενικό σχόλιο για την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση:
    Το Υπουργείο Υγείας Θα έπρεπε να έχει ενημερώσει την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων για την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση, δεδομένου ότι είμαστε ο πλέον ενημερωμένος φορέας σχετικά με τα θέματα των Σπανίων Παθήσεων.