Άρθρο 47 – Έλεγχος Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποβάλλονται και ελέγχονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.