Άρθρο 43 – Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

1. Η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα ρυθμίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τις διατάξεις του Ν. 1351/1983, όπως ισχύει. Με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση της διατάξεως αυτής. Με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για τις Σχολές του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε αυτούς.
2. Με το Προεδρικό Διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 • 31 Μαΐου 2016, 13:53 | Μάριος Βαλλάτος

  Να είναι οι συγκεκριμένες σχολές του λιμενικού τετραετής φοίτησης και να πάψουν να μπαίνουν σε αυτές τις σχολές φοιτητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα και μάλιστα να παρέχουν οι συγκεκριμένες σχολές πτυχία ισότιμα με αυτά των ΑΕΙ και οι βάσεις να είναι στα ίδια επίπεδα με αυτές των στρατιωτικών σχολών, των αστυνομικών σχολών και της πυροσβεστικής ακαδημίας. Να χαρακτηριστούν αυτές οι σχολές ως Ανώτατα Λιμενικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Λ.Ε.Ι).

 • 31 Μαΐου 2016, 13:10 | Κιριμκίρογλου Γιώργος

  Συγχαρητήρια για την πρόβλεψη της επιλογής μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Είναι κάτι που θα έπρεπε να ισχύει εδώ και πολλά έτη. Εξασφαλίζεται ο εναρμονισμός με τις κεντρικές διαδικασίες επιλογής μέσω μηχανογραφικών δηλώσεων του υπουργείου παιδείας. Επαυξάνεται επίσης η αδιαβλητότητα της διαδικασίας.

  Υπόψη το άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999/ΦΕΚ 121 (Περί Διακεκριμένων Αθλητών), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Νόμου 3708/2008 και στην συνέχεια με το άρθρο 38 του Νόμου 4115/2013_ΦΕΚ Α΄/ 30 ΙΑΝ 2013.

  Ο παραπάνω νόμος καθορίζει τις νίκες/διακρίσεις προκειμένου να χαρακτηρισθεί κάποιος υποψήφιος πανελληνίων εξετάσεων ως «διακεκριμένος αθλητής» και στην συνέχεια να διεκδικήσει θέση σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε ποσοστό 3% ως διακεκριμένος αθλητής, με την προϋπόθεση ότι τα μόρια που συγκεντρώνει από τα γραπτά των πανελληνίων σύν (+) την πριμοδότηση που λαμβάνει ανάλογα με την νίκη που έχει πετύχει, είναι τουλάχιστον το 90% της βάσης της σχολής.

  Εάν η σχολή δεν ονοματίζεται ως ΑΕΙ ή ΤΕΙ, τότε το υπουργείο παιδείας στην εγκύκλιο που εκδίδει κάθε Αύγουστο και με την οποία καλεί του διακεκριμένους αθλητές να υποβάλουν μηχανογραφικό έντυπο, αρνείται να συμπεριλάβει τις στρατιωτικές/αστυνομικές σχολές και μελλοντικά και τις σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

  Η δικαιολογία που προβάλει το υπουργείο παιδείας είναι ότι ο Νόμος 2725/1999 αναφέρεται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και όχι σε ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ (αυτή η σύντμηση/ορολογία πρωτοεμφανίσθηκε στην Ελληνική νομοθεσία το 2003 στον Ν3187_2003_ΦΕΚ 233_Περί ΑΣΕΙ, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά τον Ν2725/1999. Προφανώς ΚΑΙ ΔΕΝ θα μπορούσε ο Ν2725/1999/ΦΕΚ 121 να αναγράφει την ορολογία ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ) ή ακαδημίες.

  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αδικούνται υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι από την γενική γραμματεία αθλητισμού (τηλέφωνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 213-1316427, 213-1316402) ως «διακεκριμένοι αθλητές» και οι οποίοι θα επιθυμούν να εισαχθούν στις σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

  Υπόψη επίσης οι ορισμοί του Νόμου 4009/2011 (Δομή των ΑΕΙ), ώστε στον υπό ψήφιση παρόντα νόμο να γίνει η απαραίτητη πρόβλεψη και εναρμόνιση και οι Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ να θεωρούνται ομότιμες και ισότιμες με τα ΑΕΙ/Πανεπιστήμια και αντίστοιχα οι σχολές Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, με τα ΤΕΙ/Τεχνολογικά Ιδρύματα.

 • 31 Μαΐου 2016, 04:44 | Κιριμκίρογλου Γιώργος

  Συγχαρητήρια για την πρόβλεψη της επιλογής μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Είναι κάτι που θα έπρεπε να ισχύει εδώ και πολλά έτη. Εξασφαλίζεται ο εναρμονιμός με τις κεντρικές διαδικαδίες επιλογής μέσω μηχανογραφικών δηλώσεων του υπουργείου παιδείας. Επαυφάξενεται επίσης η αδιαβλητότητα της διαδικασίας.

  Υπόψη το άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999/ΦΕΚ 121 (Περί Διακεκριμένων Αθλητών), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Νόμου 3708/2008 και στην συνέχεια με το άρθρο 38 του Νόμου 4115/2013_ΦΕΚ Α΄/ 30 ΙΑΝ 2013.

  Ο παραπάνω νόμος καθορίζει τις νίκες/διακρίσεις προκειμένου να χαρακτηρισθεί κάποιος υποψήφιος πανελληνίων εξετάσεων ως «δικεκριμένος αθλητής» και στην συνέχεια να διεκδικήσει θέση σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε ποσοστό 3% ως διακεκριμένος αθλητής, με την προυπόθεση ότι τα μόρια που συγκεντρώνει από τα γραπτά των πανελληνίων σύν (+) την πριμοδότηση που λαμβάνει ανάλογα με την νίκη που έχει πετύχει, είναι τουλάχιστον το 90% της βάσης της σχολής.

  Εάν η σχολή δεν ονοματίζεται ως ΑΕΙ ή ΤΕΙ, τότε το υπουργείο παιδείας στην εγκύκλιο που εκδίδει κάθε Αύγουστο και με την οποία καλεί του διακεκριμένους αθλητές να υποβάλουν μηχανογραφικό έντυπο, αρνείται να συμπεριλάβει τις στρατιωτικές/αστυνομικές σχολές και μελλοντικά και τις σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

  Η δικαιολογία που προβάλει το υπουργείο παιδείας είναι ότι ο Νόμος 2725/1999 αναφέρεται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και όχι σε ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ (αυτή η σύντμηση/ορολογία πρωτοεμφανίσθηκε στην Ελληνική νομοθεσία το 2003 στον Ν3187_2003_ΦΕΚ 233_Περί ΑΣΕΙ, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά τον Ν2725/1999. Προφανώς ΚΑΙ ΔΕΝ θα μπορούσε ο Ν2725/1999/ΦΕΚ 121 να αναγράφει την ορολογία ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ) ή ακαδημίες.

  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αδικούνται υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι από την γενική γραμματεία αθλητισμού (τηλέφωνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 213-1316427, 213-1316402) ως «διακεκριμένοι αθλητές» και οι οποίοι θα επιθυμούν να εισαχθούν στις σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

  Υπόψη επίσης οι ορισμοί του Nόμου 4009/2011 (Δομή των ΑΕΙ), ώστε στον υπό ψήφιση παρόντα νόμο να γίνει η απαραίτητη πρόβλεψη και εναρμόνιση και οι Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ να θεωρούνται ομότιμες και ισότιμες με τα ΑΕΙ/Πανεπιστήμια και αντίστοιχα οι σχολές Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, με τα ΤΕΙ/Τεχνολογικά Ιδρύματα.

 • 26 Μαΐου 2016, 16:42 | Δημήτριος Ι. Βαφειάδης

  Είναι μια καλή ευκαιρία για την ίδρυση επιτέλους της Ακαδημίας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και την εισαγωγή φοιτητών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Η πρότασή μου αφορά την τετραετή φοίτησή κλιμακωτά, δηλαδή την εισδοχή δοκίμων στην Ακαδημία οι οποίοι μετά από ένα έτος επιτυχούς φοίτησης θα εξέρχονται ως Λιμενοφύλακες. Ένα μέρος εξ αυτών, θα προάγονται εφ’ όσον το επιθυμούν στο δεύτερο έτος από το οποίο θα αποφοιτούν ως Υπαξιωματικοί (κατά προτίμηση Αρχικελευστές κατά το πρότυπο της ΕΛ.ΑΣ.) ενώ ένα μέρος από αυτούς θα προάγονται εφ’ όσον το επιθυμούν στο τρίτο και το τέταρτο έτος από το οποίο θα αποφοιτούν ως Αξιωματικοί. Κατά τη θερινή δε περίοδο όσοι έχουν προκριθεί για το επόμενο έτος σπουδών θα υπηρετούν για ένα μήνα σε λιμενική αρχή της επιλογής τους για απόκτηση εμπειρίας. Η αναλογία αυτών που θα προκρίνονται μέσα από τη διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων εντός της Ακαδημίας θα μπορούσε να είναι λ.χ. από τους 400 που θα εισέρχονται στο πρώτο έτος θα προκρίνονται οι 100 για το δεύτερο έτος και από αυτούς οι 50 για το τρίτο και τέταρτο έτος, ανάλογα με τις ανάγκες του Σώματος. Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η εκπαίδευση των στελεχών, ο κάθε βαθμοφόρος εκτιμά καλύτερα την κάθε θέση αφού δα μπορεί να διέλθει όλες τις κλίμακες της εκπαίδευσης αξιοκρατικά ενώ εμπλουτίζεται η γνώση περισσότερο καθόσον θα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης θα υπάρχει αναβαθμισμένο αντικείμενο σπουδών κ.ο.κ.
  Ίσως είναι μια πρωτοποριακή ιδέα για την εκπαίδευση η οποία αν δουλευτεί κατάλληλα μπορεί να αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα.
  Σχετικά με το κτιριακό ζήτημα για τη στέγαση της Ακαδημίας, εφόσον η θρυλούμενη ίδρυση της ακαδημίας στη Θράκη καθίσταται αδύνατη στη συγκυρία που υφίσταται, μια εναλλακτική θα μπορούσε να είναι το κτιριακό συγκρότημα μιας ανενεργής ΑΕΝ οπουδήποτε στην χώρα η οποία με την κατάλληλη διαμόρφωση και με την υφιστάμενη υποδομή να στεγάσει αυτό το εγχείρημα.

 • 25 Μαΐου 2016, 23:58 | NIKOLAOS

  ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Λ.Σ. ΜΟΝΟ ΩΣ Λ/Φ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 4ΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ. ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ Υ/Ξ ΚΑΙ Α/Ξ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΕ ΜΟΝΟ Λ/Φ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.