Άρθρο 32 – Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό

1. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 (Α’139) αντικαθίσταται από το χρόνο θέσης της σε ισχύ ως εξής:
“β) Επικελευστής: δυο έτη πραγματικής υπηρεσίας, όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, τρία δε έτη όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.”
2. Η περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 (Α’139) αντικαθίσταται από το χρόνο θέσης της σε ισχύ ως εξής:
“α) Λιμενοφύλακας: επτά έτη πραγματικής υπηρεσίας όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, οκτώ δε έτη όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.”
3. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δε θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.

 • 31 Μαΐου 2016, 10:41 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  Από το σχόλιο του 25 Μάϊος 2016, 18:38 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Οι συνάδελφοι γυναίκες λαμβάνουν κανονικά τις προαγωγές τους κατα τους μήνες που απουσιαζουν από τις Υπηρεσίες τους λόγω εγκυμοσυνης.Το άρθρο 32 αποτελεί την αποκατάσταση αυτής της ανισσοροπίας από την στιγμή που πλέον γυναίκες – άνδρες θέλουν να αντιμετωπίζονται ως ίσοι στον εργασιακό χώρο τους.»

  Νομίζω κύριοι οτι κάπου το έχουμε χάσει….
  Η εγκυμοσύνη δεν έχει καμία σχέση με το φανταριλίκι….!!!!
  Ακόμα όμως και αν θεωρήσουμε οτι ο στρατός είναι η εγκυμοσύνη των αντρών!!!!καμία γυναίκα δεν ήρθε να διεκδικήσει προαγωγή επειδή πριν μπει στο Σώμα, έκανε παιδιά!
  Όσο για την εννιάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, αν δεν κάνω λάθος χορηγείται και στους άνδρες…κι όταν, λόγω εργασίας, την δικαιούνται και οι δύο, μπορούν να επιλέξουν ποιος από το ζευγάρι θα την πάρει…!
  Χορηγείται δε ως ενίσχυση στην οικογένεια και όχι στην γυναίκα….Φαντάζομαι οτι και οι άνδρες συνάδελφοι που οι γυναίκες τους έκαναν χρήση αυτής της άδειας, καρπώθηκαν τα οφέλη για την οικογένειά τους….!!!!Φυσικά μιλάω για τους άνδρες που συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή των τέκνων τους και δεν είναι «τουρίστες»
  Όσο για την άδεια κύησης, που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της εγκυμοσύνης, σε επίπεδο υγείας της γυναίκας, ίσως θα πρέπει αν δούμε με άλλο μάτι και τις αναρρωτικές…!
  ΕΛΕΟΣ!!!

 • 31 Μαΐου 2016, 07:32 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  άρθρο 2 ΠΔ 81/12
  2. Η αρχαιότητα που αποκτούν οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιμενοφύλακες κατά την έξοδό τους από την οικεία παραγωγική σχολή, οι οποίοι ονομάζονται Κελευστές και Λιμενοφύλακες αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκτός αν επέλθουν μεταβολές λόγω:
  α) Απώλειας αρχαιότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  β) Μη συμπλήρωσης από υπαιτιότητά τους, των τυπι− κών προς προαγωγή προσόντων.
  γ) Κρίσης τους ως παραμενόντων στον ίδιο βαθμό.
  δ) Προαγωγής αθλητών στο βαθμό του Σημαιοφό− ρου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  ε) Προαγωγής Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώ− τατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.ΤΕ.Ε.), ή Τεχνο− λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή είναι κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ ́ τάξεως, μετά από ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, σύμ− φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  στ) Προαγωγής επ’ ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης.

  Oι διατάξεις του σχεδίου νόμου του άρθρου 32 εκτός από αντισυνταγματικές σύμφωνα με τα παραπάνω συν της στρατιωτικής δομής και οργάνωσης του σώματος είναι και διχαστικές αφού αφορούν μέρος του συνόλου και όχι το όλον. Πρέπει άμεσα να αφαιρεθούν.

 • 31 Μαΐου 2016, 07:19 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τον ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13:22. Αυτά τα άρθρα είναι πατέντες για όσους δεν διαθέτουν άλλα προσόντα για να διεκδικήσουν προαγωγές…

  Όταν πριν από χρόνια είχε γίνει πρόταση για τους πτυχιούχους Λ/Φ, η επιστημονική κατάρτιση των οποίων πολλές χρησιμοποιήθηκε απο την Υπηρεσία, και αναφέρομαι στην προαγωγή στα πέντε χρόνια για τους ΑΕΙ, στα 8 για τους ΤΕΙ και στα 10 για τους Δευτεροβάθμιας, τότε κάποιοι, και μέσα απο το συνδικαλιστικό όργανο φώναζαν ότι ήταν άδικο γιατί αφορούσε μέρος μόνο των Λ/Φ και φυσικά δεν πέρασε γιατί δεν στηρίχτηκε. Αντιθέτως βρέθηκε μια «δίκαιη» λύση για όλους. Σήμερα, αυτή η διάταξη δεν είναι άδικη; Αν δεν κάνω λάθος πάλι μέρος των στελεχών αφορά. Ας βρεθεί μια λύση που θα είναι δίκαιη για όλους….άνδρες και γυναίκες.

 • 30 Μαΐου 2016, 21:19 | Ανώνυμος

  Διαφωνω με την ανώνυμη 13:22.Η πατέντα των εκτός οργανικών δε διαταράσσει την ιεραρχια?Αυτή ή πατέντα δεν αδικεί το άλλο 50% των στελεχών εκ ΔΥΛΣ? Πουθενά αλλού σε στρατιωτικό σώμα αυτή ή εφεύρεση.Σαφεστατα το χρονικό διάστημα της στρατιωτικής θητείας θα πρέπει να αναγνωριστεί και ως πραγματική στον εισαγωγικό βαθμό για όλους τους συναδέλφους.

 • 30 Μαΐου 2016, 14:44 | DIMITRIS

  Η προυπηρεσία που αποκτήθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι πραγματική και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις υφίστανται συγκεκριμένες ειδικότητες/προυπηρεσίες που αποκτήθηκαν κατά την στρατιωτική θητεία όμοιες με αυτές του Λ.Σ-ΕΛΛ.ΑΚΤ. στο οποιο φυσικά έχει εφαρμογή ο Σ.Π.Κ. Δέον λοιπόν και δίκαιο να αναγνωρισθεί από την πολιτεία πλήρως ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας -όσο χρονικό διάστημα διήρκησε αυτή για τον καθένα – για την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου και την προβλεπόμενη υπηρεσιακή ,βαθμολογική εξέλιξη που αναφέρετε στο σχέδιο νόμου.

 • 30 Μαΐου 2016, 13:22 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  Το άρθρο 32 πρέπει να αφαιρεθεί στο σύνολό του, γιατί δημιουργεί διακριτική μεταχείριση σε βάρος του 40% του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  Η στρατιωτική θητεία δεν υπήρξε ποτέ προσόν κατάταξης αλλά προϋπόθεση, όπως προϋπόθεση είναι το καθαρό ποινικό μητρώο αλλά και η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας!!!

  Επιπλέον, μπορεί να επιβάλλεται από το νόμο η υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες, στερώντας τους ευκαιρίες, όμως ο νόμος είναι αυτός που δεν δίνει την δυνατότητα στράτευσης στις γυναίκες. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι την «τιμωρητική» διάθεση του νομοθέτη σε βάρος των γυναικών. Το να μην στρατευθούν, δεν είναι μια επιλογή που έκαναν οι γυναίκες, δεν το προβλέπει ο νόμος.

  Επιπλέον στις δικαιολογίες που έχουν ακουστεί περί συναφούς επαγγέλματος που θα πρέπει να αναγνωρίζεται, η μόνη απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι όλοι οι εισαχθέντες σε μια παραγωγική σχολή ακολουθούν την ίδια εκπαίδευση, στρατιωτική και επιστημονική προκειμένου να ανταποκριθούν στα ίδια καθήκοντα, συνεπώς η θητεία δεν έχει προσφέρει κάτι επιπλέον στην άσκηση των καθηκόντων.

  Τέλος, αν παραμείνει το άρθρο, ανατρέπεται η αρχαιότητα Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων όπως αυτή περιγράφεται σαφώς και ξεκάθαρα στο π.δ. 81/2012 Άρθρο 2 παρ. 2.

  Άρθρο 2
  Ιεραρχία και αρχαιότητα Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων 1. Η αρχαιότητα των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από το χρόνο κτήσης του βαθμού. Ως ημερομηνία κτήσης του βαθμού λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της πράξης ονομασίας ή προαγωγής στο βαθμό, ή επί αναδρομικής προαγωγής η καθοριζόμενη στην πράξη αυτή ημερομηνία. Στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
  2. Η αρχαιότητα που αποκτούν οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιμενοφύλακες κατά την έξοδό τους από την οικεία παραγωγική σχολή, οι οποίοι ονομάζονται Κελευστές και Λιμενοφύλακες αντίστοιχα, σύμφωνα με
  τις ισχύουσες διατάξεις, διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκτός αν επέλθουν μεταβολές λόγω:
  α) Απώλειας αρχαιότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  β) Μη συμπλήρωσης από υπαιτιότητά τους, των τυπικών προς προαγωγή προσόντων.
  γ) Κρίσης τους ως παραμενόντων στον ίδιο βαθμό.
  δ) Προαγωγής αθλητών στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  ε) Προαγωγής Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος
  Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου
  Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.ΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή είναι κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, μετά από ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  στ) Προαγωγής επ’ ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης.

  Ακόμα και στην περίπτωση των πτυχιούχων Λ/Φ, η εξέλιξή τους έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην επηρεάζει την ιεραρχία. Κοινώς ο επιπλέον βαθμός τους απονέμεται στο τέλος σχεδόν της καριέρας τους, χωρίς να επηρεάζει ιεραρχικά τους συναδέλφους που για δικούς τους λόγους επέλεξαν να μην ακολουθήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • 30 Μαΐου 2016, 09:22 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Συμφωνώ με τον Ιωάννη όσον αφορά τους επαγγελματίες στρατεύσιμους, όμως και σε αυτούς θα πρέπει να αναγνωρισθεί τουλάχιστον το μίνιμουμ της υποχρεωτικής θητείας που προβλέπει το Σύνταγμα. Από την άλλη δεν είναι δίκαιο να λάβουν όλοι ένα μέσο όρο χρόνου καθόσον κάποιος μπορεί να υπηρέτησε 6 μήνες ως προστάτης οικογένειας και κάποιος άλλος 23 μήνες ως έφεδρος αξιωματικός. Επιπλέον άλλες ευθύνες είχε κάποιος ως απλός στρατιώτης και άλλες ως υπαξιωματικός ή αξιωματικός. Αφού βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση καλό θα είναι όλα αυτά να υπολογιστούν με σωστό και δίκαιο τρόπο. Η Διοίκηση γνωρίζει εξ αρχής πόσο και πως ο καθένας από εμάς έχει υπηρετήσει την Πατρίδα και μπορεί αναλόγως να προσμετρήσει το χρόνο υπηρεσίας. Οι γυναίκες συνάδελφοι αδίκως διαμαρτύρονται καθόσον έχουν ειδικά ευεργετήματα από το Νόμο και κατά την εισαγωγή τους στις σχολές για την οποία δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης αφού δεν προβλέπεται κι έτσι αποκτούν πλεονέκτημα έναντι των αντρών οι οποίοι τον αντίστοιχο χρόνο υποχρεούνται να υπηρετήσουν την Πατρίδα και επιπλέον κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στο Σώμα τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης τόσο στην κατανομή των θέσεων όσο και στην κατανομή των βαρδιών, χωρίς να αναφερθώ στις άδειες λόγω εγκυμοσύνης. Στο κάτω κάτω είμαστε Στρατιωτικό Σώμα και ως εκ τούτου τα αντικείμενα είναι συναφή ιδιαιτέρως για όσους υπηρέτησαν στο Πολεμικό Ναυτικό αλλά και στα άλλα Όπλα και Σώματα…

 • 30 Μαΐου 2016, 00:00 | ΠΕΤΡΟΣ

  Να χρησιμοποιηθεί το αρχικό κείμενο του σχετικου άρθρου από την προηγούμενη διαβούλευση προσθέτοντας τη λέξη έφεδροι
  1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ως εφεδροι υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ως εφεδροι υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στο βαθμό του Κελευστή.
  ΑΝΑΛΥΣΗ:
  α) Δεν πρέπει να υπολογίζεται ως στρατιωτική θητεία η υπηρεσιακή κατάσταση (επαγγελματίες) στην οποία βρίσκονταν οι Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ., καθότι τα συγκεκριμένα στελέχη υπηρετούσαν με εξαρτημένη εργασιακή σχέση στο Στρατό (γενική έννοια) και με αίτησή τους αποχώρησαν από την Υπηρεσία τους, διεκδικώντας μία θέση στο Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή. Δεν είναι δυνατόν να προάγονται βαθμολογικά συνυπολογίζοντας την πρότερη εργασιακή τους κατάσταση από την οποία αποχώρησαν οικιοθελώς, διακόπτοντας αυτοβούλως αυτή τη σχέση.
  β)Εφόσον για τους εφέδρους ήταν προαπαιτούμενο των τυπικών προσόντων τους για την εισαγωγή τους στις Σχολές του Σώματος η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, επαναλαμβάνω η υποχρεωτικη και όχι η εθελοντική, φυσικά και πρέπει να υπολογίζεται ως χρόνος προαγωγής στο Σώμα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα να αναγνωρίζεται η στρατιωτική θητεία ως συντάξιμη και να πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και να μην υπολογίζεται στην προαγωγή.
  γ)ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι όσος και ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας που ο κάθε ένας υπηρέτησε στο στρατό ως έφεδρος καθώς κάποιοι έχουν υπηρετήσει για περισσότερο από ένα χρόνο στις Ένοπλες Δυνάμεις, π.χ. 21 Πολεμικό Ναυτικό άμεση σχέση με Λ.Σ.(Σημαιοφόροι ΣΕΑ, ΔΕΑ κλπ.) και Υπαξιωματικοί διαφόρων προελεύσεων, με αντίστοιχη επιπλέον θητεία. Είναι πραγματικά άδικο κάποιος που υπηρέτησε 6 μήνες (π.χ. προστάτης) να λάβει 6 μήνες δώρο και κάποιος που υπηρέτησε 21 ως στρατεύσιμος να του αναγνωρίζονται μόνο 12.
  δ) Επειδή όσοι ήταν επαγγελματίες (Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ.) ομοίως πλήρωσαν ασφαλιστικές εισφορές, το δίκαιο είναι να αναγνωριστεί και γι’ αυτούς ίδιο χρονικό διάστημα με τους υπόλοιπους εφέδρους κατά την στρατιωτική τους θητεία, ανάλογα το σώμα που υπηρέτησαν.
  ε) Όσον αφορά τις γυναίκες τους Σώματος, νομίζω ότι η νόμιμη απουσία τους κατά τους μήνες της εγκυμοσύνης και μετά, προσμετρούνται κανονικά στους μήνες προαγωγής τους καθώς και στους μήνες ασφάλισής τους. Δεν είναι δυνατόν να μην υπολογίζεται η στρατιωτική θητεία για τους άντρες που έχουν υπηρετήσει ως έφεδροι υποχρεωτικά σαν επιπλέον χρόνος προαγωγής!

 • 28 Μαΐου 2016, 18:53 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

  Συμφωνώ στις προαναφερόμενες γνώμες (σχόλια) συναδέλφων απλά θα ήθελα να επισημάνω έως συμπλήρωση στη ροή τις συζήτησης ,ότι Το προσωπικό του ΛΣ.ΕΛ.ΑΚΤ. φέρει την ιδιότητα του Στρατιωτικού (Ν.3922/2011 αρθρ.4 ,&.1).Η θέση του στρατιωτικού η όποια τελείται σε ότι αφορά τη σχέση του με την υπηρεσία ονομάζεται ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΔ 37/2012 αρθρ 1 & 1-2) τα είδη των καταστάσεων είναι δυο: η Ενεργεία και η Εφεδρεία, το προσωπικό του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ .Διέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τους Αξιωματικούς ,ανθυπασπιστές ,υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού προς τους οποίους εξομοιώνεται σε ότι αφορά την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Ν.3079/2002 αρθρ.129).
  Συνεπώς τα πέντε(05) χρόνια υπηρεσίας προσμετρούνται ως 5 χρόνια υπηρεσίας σε κατάσταση ενεργείας στο Λιμενικό σώμα.
  Τα 5 χρόνια υπηρεσίας στις Ε.Δ. αναγνωρίζονται ήδη αναφορικά με την προαγωγή στον μισθολογικό βαθμό (μισθολογικές προαγωγές) καθώς και για την προαγωγή στην επομένη κατηγορία χρονοεπιδόματος ενώ τα έτη αυτά αναγνωρίζονται και συνταξιοδοτικά ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
  Προς το πάρων όμως βάση την ετυμολογία του άρθρου 32 του παρόν Ν/Σ , θεωρώ και επαναλαμβάνω σχόλιο –γνώμη συναδέλφων :

  Για να μην επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών το Άρθρο 32 του παρόντος νόμου παρά μόνο μιας πρέπει να είναι όπως παρακάτω.:
  1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ,έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στον επόμενο η επόμενους βαθμούς όπου προβλέπεται ανάλογα τα έτη , όπως προκύπτουν με το άθροισμα των ετών συμπλήρωσης πραγματικής υπηρεσίας.

 • 27 Μαΐου 2016, 20:35 | Ιωάννης

  Παραθέτω τις κάτωθι προσωπικές απόψεις:
  α) Δεν πρέπει να υπολογίζεται ως στρατιωτική θητεία η υπηρεσιακή κατάσταση (επαγγελματίες) στην οποία βρίσκονταν οι Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ., καθότι τα συγκεκριμένα στελέχη υπηρετούσαν με εξαρτημένη εργασιακή σχέση στο Στρατό (γενική έννοια) και με αίτησή τους αποχώρησαν από την Υπηρεσία τους, διεκδικώντας μία θέση στο Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή. Δεν είναι δυνατόν να προάγονται βαθμολογικά συνυπολογίζοντας την πρότερη εργασιακή τους κατάσταση από την οποία αποχώρησαν οικιοθελώς, διακόπτοντας αυτοβούλως αυτή τη σχέση.
  β)Εφόσον για τους εφέδρους ήταν προαπαιτούμενο των τυπικών προσόντων τους για την εισαγωγή τους στις Σχολές του Σώματος η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, επαναλαμβάνω η υποχρεωτικη και όχι η εθελοντική, φυσικά και πρέπει να υπολογίζεται ως χρόνος προαγωγής στο Σώμα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα να αναγνωρίζεται η στρατιωτική θητεία ως συντάξιμη και να πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και να μην υπολογίζεται στην προαγωγή.
  γ) Επειδή όσοι ήταν επαγγελματίες (Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ.) ομοίως πλήρωσαν ασφαλιστικές εισφορές, το δίκαιο είναι να αναγνωριστεί και γι’ αυτούς ίδιο χρονικό διάστημα με τους υπόλοιπους εφέδρους κατά την στρατιωτική τους θητεία.
  δ) Ο χρόνος υπολογισμού θα πρέπει να τεθεί ως πλαφόν και να υπολογίζεται ίσα προς όλους (ανεξάρτητα πόσο θα είναι αυτός ο χρόνος π.χ. 12 – 18 μήνες κ.λ.π.), αλλά όσοι έχουν υπηρετήσει λιγότερο εννοείται να προάγονται με τους αναλογικούς μήνες θητείας τους (π.χ. έφεδρος που υπηρέτησε 6 μήνες, με πλαφόν υπολογισμού τους 12 μήνες, να λαμβάνει πραγματικό χρόνο προαγωγής τους 6 μήνες που υπηρέτησε ως έφεδρος και όχι να λαμβάνει και 6 μήνες «δώρο», που ποτέ δεν τους υπηρέτησε).
  ε) Θα πρέπει να διευκρινιστεί επ’ ακριβώς η βαθμολογική εξέλικη μέχρι τον βαθμό απόλυσης τόσο για τους προερχόμενους εκ της ΣΔΥΛΣ, όσο και των εκ της σχολής Λ/Φ.
  στ) Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι θα γίνεται με τους υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις, που πιθανότατα έχουν και 6μηνα συντήρησης (αλεξιπτωτιστές – βατραχάνθρωποι) τα οποία λογίζονται ως «διπλά» χρόνια κατά τη θητεία τους. Π.χ. θα λαμβάνουν μόνο το πλαφόν των μηνών που θα προταθεί?
  ζ) Όσον αφορά τις γυναίκες τους Σώματος, νομίζω ότι η νόμιμη απουσία τους κατά τους μήνες της εγκυμοσύνης και μετά, προσμετρούνται κανονικά στους μήνες προαγωγής τους καθώς και στους μήνες ασφάλισής τους. Ομοίως προσμετρούνται και αναγνωρίζονται στη βαθμολογική τους εξέλιξη τα πτυχία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Δεν είναι δυνατόν όταν λαμβάνονται υπόψιν τα ανωτέρω, να μην υπολογίζεται η στρατιωτική θητεία για τους άντρες που έχουν υπηρετήσει ως έφεδροι υποχρεωτικά σαν επιπλέον χρόνος προαγωγής!

 • 27 Μαΐου 2016, 14:35 | Thalassinos

  Για όσους είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης και για λόγους ισονομίας, όπως αναφέρει και ο Αναστάσιος, ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι όσος και ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας που ο κάθε ένας υπηρέτησε στο στρατό (έφεδρος, ΕΠΥ, ΟΠΥ, κλπ), ανεξαρτήτως της σχολής (Λ/Φ, ΣΔΥΛΣ) με την οποία κατετάγη στο Λιμενικό Σώμα .
  Είναι πραγματικά άδικο κάποιος που υπηρέτησε 6 μήνες (π.χ. προστάτης) να λάβει 6 μήνες δώρο και κάποιος που υπηρέτησε 60 μήνες (ΕΠΥ, ΟΠΥ) να χάσει 48 μήνες που είχε υπηρετήσει στον Ε.Σ.

 • 26 Μαΐου 2016, 22:28 | Θαλασσινός Μ

  Θα πρέπει να μετρηθούν ό λ ο ι οι μήνες που υπηρέτησε κάποιος στις ένοπλες δυνάμεις ανεξαρτήτως σχολής, (Λ/Φ, ΣΔΥΛΣ, ΣΝΔ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΞ) και να προσμετρηθούν. Είναι άδικο κάποιος που υπηρέτησε 6 μήνες να να έχει μπόνους και μα του προσμετρηθουν 6 μήνες ακόμη κ κάποιος που υπηρέτησε 60 μήνες να του αφαιρεθούν οι 48 μήνες.

 • 26 Μαΐου 2016, 21:40 | κostaspapatzon

  Για να μην επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών το Άρθρο 32 του παρόντος νόμου θα πρέπει να διαμορφωθεί ώς κάτωθι:
  1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ,έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στον επόμενο η επόμενους βαθμούς όπου προβλέπεται ανάλογα τα έτη , όπως προκύπτουν με το άθροισμα των ετών συμπλήρωσης πραγματικής υπηρεσίας

 • 26 Μαΐου 2016, 16:32 | Αναστασιος

  Σαφέστατα θα πρέπει να αναφερθεί ότι αφορά όλα τα στελέχη που κατά την κατάταξη είχαν απαραίτητη προϋπόθεση την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.Επισης για λόγους ισονομίας ο ανωτέρω χρόνος θα πρέπει να είναι όσος και ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας που ο κάθε συνάδελφος υπηρέτησε στο στρατό και που στο τέλος θα καταβάλλει η έχει ήδη καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές για την αναγνώριση και ως συνταξιμου χρόνου.Τελος θα πρέπει να αναφέρεται και η αναδρομική ισχύς του από την ψήφιση του. Αυτό θα έλθει ως επιβράβευση της πολιτείας σε όλους εμάς που διαθεσαμε για την πατρίδα πολύτιμο χρόνο από την ζωή μας και με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών μας.

 • 26 Μαΐου 2016, 15:46 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Το Άρθρο 32 του παρόντος νόμου , για να μην επιδέχεται διαφόρων αδικιών ,πρέπει να εξετασθεί όπως παρακάτω :

  1. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΩΣ Λ/Φ- ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ .
  2. ΤΟ ΔΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ 6 (π.χ : προστάτης) ΕΩΣ 23 (Π.Χ : Δ.Ε.Α.),ΜΗΝΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 55 ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ(Π.Χ.: Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ.), Η ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ(Ε.Μ.Θ.)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
  3. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ.,Ε.Μ.Θ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  4. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ,έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ., ΕΠ.ΟΠ.,Ε.Μ.Θ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στον επόμενο η επόμενους βαθμούς όπου προβλέπεται ανάλογα τα έτη , όπως προκύπτουν με το άθροισμα τον ετών συμπλήρωσης πραγματικής υπηρεσίας .
  5. Για την αναγνώριση δε βαθμολογικά της πενταετίας ως Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ.,Ε.Μ.Θ. στις Ε.Δ στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Να ληφθεί υπόψη ότι η πενταετία αποτελούσε προσόν μοριοδότησης για την εισαγωγή στην Σχολή Λ/Φ και ήδη υπολογίζεται μισθολογικά. Δεν προκύπτει επιπλέον καμιά οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις

 • 26 Μαΐου 2016, 10:22 | Αντώνης Ορελης

  ΣύνδεσμοςΓια να μην επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών το Άρθρο 32 του παρόντος νόμου παρά μόνο μιας πρέπει να είναι όπως παρακάτω.:
  1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ,έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στον επόμενο η επόμενους βαθμούς όπου προβλέπεται ανάλογα τα έτη , όπως προκύπτουν με το άθροισμα των ετών συμπλήρωσης πραγματικής υπηρεσίας.

 • 26 Μαΐου 2016, 10:51 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ75

  Μου φαίνεται μεσοβέζικη και άδικη λύση γιατί η στρατιωτική θητεία είναι από 6-9 μήνες(π.χ προστάτης) εώς και 23 μήνες(ΔΕΑ),ενδεχομένως και 27 .Άρα κάποιος με ένα 6μηνο κερδίζει πλήρες έτος ενώ κάποιος με 23 μήνες χάνει 11 μήνες ,ενώ με 27 ακόμη περισσότερους . Προτείνω πλήρης αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν.4361/2016 .(ΦΕΚ Α΄10)

 • 26 Μαΐου 2016, 09:54 | Demetrios

  Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τους προηγούμενους. Η όποια ευεργετική διάταξη θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αφορά ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ όλα τα στελέχη τα οποία υπείχαν υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας κατά την εισδοχή τους στις παραγωγικές σχολές ΔΥΛΣ & Λ/Φ. Να τονίσω δε το άδικον του μέτρου της αναγνώρισης ενός μόνο χρόνου στρατιωτικής θητείας και σε συγκεκριμένους βαθμούς, καθόσον οι περισσότεροι έχουν υπηρετήσει για περισσότερο από ένα χρόνο στις Ένοπλες Δυνάμεις, πολλοί δε εξ αυτών ως Αξιωματικοί (Σημαιοφόροι ΣΕΑ, ΔΕΑ κλπ.) και Υπαξιωματικοί διαφόρων προελεύσεων, με αντίστοιχη επιπλέον θητεία. Όλα αυτά δε μπορεί να μπουν έτσι απλά σε ένα «τσουβάλι» ίσα για να χρυσώσουμε το χάπι και να μην κακοκαρδίσουμε τις αγαπητές και εκλεκτές θήλυ συναδέλφους, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι ωφελημένες από την εισδοχή τους στις σχολές αφού δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης, αλλά και άλλα ευεργετήματα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, όπως σε ζητήματα κυήσεως ή του κύκλου της έμμηνου ρήσης και δικαίως!

 • 25 Μαΐου 2016, 23:32 | NIKOLAOS

  Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ (ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ. ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ;

 • 25 Μαΐου 2016, 18:03 | Ροδίτης Διονύσιος

  Συμφωνώ με όσα είπε ο Κος Καραγιώργος, πρέπει να είναι σαφής η διατύπωση και να υπολογίζετε και για τους επόμενους βαθμούς έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρερμηνείες.

 • 25 Μαΐου 2016, 18:38 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Συμφωνώ απόλυτα με την παραπάνω πρόταση.

  Επίσης να σχολιάσω οτί επειδή ήδη εμφανίστηκαν αντιδράσεις από μερίδα γυναικών συναδέλφων οι οποίες ενδεχομένως επηρεάσουν αρνητικά την πορεία του άρθρου 32, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν οτί η περίοδος της στρατιωτικής θητείας για τον ανδρικό πληθυσμό στερεί την δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε αντίθεση με τις γυναίκες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα άμεσα μετά τις όποιες σπουδές ολοκληρώσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Οι συνάδελφοι γυναίκες λαμβάνουν κανονικά τις προαγωγές τους κατα τους μήνες που απουσιαζουν από τις Υπηρεσίες τους λόγω εγκυμοσυνης. Το άρθρο 32 αποτελεί την αποκατάσταση αυτής της ανισσοροπίας από την στιγμή που πλέον γυναίκες – άνδρες θέλουν να αντιμετωπίζονται ως ίσοι στον εργασιακό χώρο τους. Η στρατιωτική θητεία είναι το μόνο ουσιαστικό πέραν των βαθμίδων της ιεραρχίας που διαχωρίζει τους βαθμοφόρους στο ΛΣ.

 • 25 Μαΐου 2016, 14:45 | Καραγιωργος Χρηστος

  Για να μην επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών το Άρθρο 32 του παρόντος νόμου παρά μόνο μιας πρέπει να είναι όπως παρακάτω.:
  1. Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον εισαγωγικό βαθμό, εφόσον κατά το χρόνο κατάταξης είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
  2. Για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ,έχοντες υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι , Δόκιμοι , Ε.Π.Υ. ή ΟΠ.Υ. ΕΠ.ΟΠ. να υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στον επόμενο η επόμενους βαθμούς όπου προβλέπεται ανάλογα τα έτη , όπως προκύπτουν με το άθροισμα των ετών συμπλήρωσης πραγματικής υπηρεσίας.