Άρθρο 30 – Τροποποίηση οργανικών θέσεων

1.Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.” (Α΄170), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
β) Αξιωματικούς απευθείας κατάταξης με ειδικότητες Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Οικονομικού, Νομικού, Ιερέα, Ειδικής Μονιμότητας.
2. Οι περιπτώσεις (β), (δ), (ε), (ια) και (ιζ) της παραγράφου 2 άρθρου 75 του π.δ.103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.” (Α΄170), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
β) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Τεχνικοί, Υγειονομικοί, Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, Οικονομικοί, Νομικοί, Υποναύαρχος μία (1)
δ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη, δεκαεννέα (19), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχοι μία (1)
Πλοίαρχοι μία (1)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) δεκαεπτά (17)
ε) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη (Αρχιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι), τέσσερις (4).
ια) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προερχόμενοι από διακεκριμένους αθλητές, σαράντα (40) ενιαίες θέσεις σε όλους τους βαθμούς (Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι).
ιζ) Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενοφύλακες, πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (5.269) ενιαίες θέσεις σε όλους τους βαθμούς.

 • 31 Μαΐου 2016, 14:04 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  Συνεχίζεται η δυσμενής διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ειδικοτήτων Τεχνικών, Οικονομικών και Νομικών αξιωματικών, η οποία δημιουργήθηκε με τις άλλες διατάξεις του Ν.4256/2014 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) άρθ. 33, παρ. 4. Θα πρέπει να ακολουθούνται ενιαίοι κανόνες για τους Αξιωματικούς ειδικότητας στο θέμα της κατανομής των οργανικών θέσεων χωρίς παράλληλα να δημιουργούνται προβλήματα εξέλιξης/αρχαιότητας με τους υπόλοιπους Α/Ξ εξ ΣΔΥΛΣ. Πιθανόν βιωσιμότερη λύση να είναι η πρόβλεψη ενιαίων θέσεων μέχρι τουλάχιστον το βαθμό του Αντιπλοιάρχου.

 • 31 Μαΐου 2016, 14:26 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Προτείνεται τροποποϊηση του άρθρου 40 παράγραφος 5(γ)΄΄Υπολογισμός χρόνου Υπηρεσίας στο διπλάσιο΄΄του Π.Δ 169/2007 (Τεύχος Α΄Αρ.Φύλλου 210/31-08-2007)ως εξής: Ως χρόνος υπηρεσίας για την εφαρμογή της περίπτ. γ΄ λογίζεται αυτός που διανύθηκε στις παρακάτω υπηρεσίες που ασκούσαν καθήκοντα τάξης και ασφάλειας κατά το χρονικό διάστημα από 1ηςΝοεμβρίου 1949 και μέχρι την πάροδο πέντε ετών από την ισχύ τουΝ.Δ. 179/1974. ζ) και σε Υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας VTMIS(Κέντρο VTMIS, Κέντρα VTS και Κέντρα RTS)

 • 31 Μαΐου 2016, 14:42 | Ανώνυμος χρήστης

  Είναι ξεκάθαρο από τα σχόλια των προηγουμένων ότι πρέπει να θεσπιστούν ενιαίες οργανικές θέσεις για τους αξιωματικούς ειδικοτήτων ως τουλάχιστον το βαθμό του Αντιπλοιάρχου ώστε να είναι ισότιμη η αντιμετώπιση των στελεχώ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

 • 31 Μαΐου 2016, 13:20 | Πέτρος

  Θα πρέπει να ασχοληθεί κάποιος και να διαβάσει τα σχόλια και να καταλάβει ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση των Αξιωματικών Λ.Σ. Δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται οι ειδικοτήτων εκτός αν θέλει η ηγεσία να αφήσει το Σώμα χωρίς Μηχανικούς,Νομικούς, Οικονομολόγους.

  Συμπλεγματικές συμπεριφορές δεν αξίζουν στη Δημόσια Διοίκηση.

  Οργανικές θέσεις αξιωματικών ειδικότητας ενιαίες έως το βαθμό του Αντιπλοιάρχου είναι το αυτονόητο.

 • 31 Μαΐου 2016, 12:52 | Μαρία Ρ.

  Ίση μεταχείριση ανάμεσα στα στελέχη. Ενιαίες θέσεις μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου για όλες τις ειδικότητες.

 • 31 Μαΐου 2016, 12:32 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Απαράδεκτη και αντίθετη προς κάθε αίσθημα δικαίου η διακριτική μεταχείριση εις βάρος των λοιπών ειδικοτήτων (Τεχνικών, Οικονομικών, Νομικών) που προφανώς εξυπηρετεί τα «μικρά» συμφέροντα όσων προτείνουν τέτοιες ρυθμίσεις, όπως ανέφεραν και άλλοι σχολιαστές. Είναι κρίμα να υποβιβάζεται έτσι το έργο και η προσφορά των ειδικοτήτων. Είναι κρίμα να αμαυρώνεται έτσι το Σώμα με την εισήγηση τέτοιων απαράδεκτων διατάξεων.

 • 31 Μαΐου 2016, 11:43 | Ανώνυμος

  Θα πρέπει να σταματήσει η εισήγηση και εφαρμογή αντισυνταγματικών διατάξεων. Ισότιμη μεταχείριση για τα όλους τους Αξιωματικούς Ειδικότητας!!!

 • 31 Μαΐου 2016, 11:59 | ΜΑΡΙΑ

  Συμφωνώ με τα σχόλια που έχουν γίνει έως τώρα, αναφορικά με την διακριτική μεταχείριση ίδιας κατηγορίας στελεχών(Αξιωματικοί Ειδικότητας) από τον ίδιο Φορέα(Λιμενικό Σώμα). Προς επίρρωση των ανωτέρω, αναφέρω άλλη μία διακριτική μεταχείριση όπως αυτή απορρέει από το άρθρο 139 του Νόμου 3079/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το όποιο επιτρέπεται μόνο στους Αξιωματικούς Ιατρούς η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος ιδιωτικά κάτι το οποίο απαγορεύεται για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες. Προκειμένου οι αξιωματικοί ειδικότητας να κρατούν τις γνώσεις τους επικαιροποιημένες είναι απαραίτητη η καθημερινή τριβή με τις εξελίξεις της αγοράς, όπως (ορθά) έγινε και για την ειδικότητα των Ιατρών. Κάτι τέτοιο θα είχε θετικό αποτέλεσμα στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς το Λιμενικό Σώμα….έτσι άλλωστε δεν τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητα κατάταξης Αξιωματικών Ειδικότητας;

 • 31 Μαΐου 2016, 10:57 | Σταυρούλα, Δικηγόρος

  Η διάταξη χρήζει τροποποίησης ώστε να συμπεριληφθούν και οι Ειδικότητες Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού με ενιαίες θέσεις, αντίστοιχα, μέχρι τουλάχιστον το βαθμό του Αντιπλοιάρχου.
  Άλλως, υπάρχει πρόδηλη αντισυνταγματικότητα, λόγω παραβίασης θεμελιωδών αρχών και άνισης μεταχείρισης.

 • 31 Μαΐου 2016, 10:11 | Γιώργος

  Ίση μεταχείριση και συνταγματικότητα-νομιμότητα ρυθμίσεων είναι τα λιγότερα που περιμένει ένας πολίτης από ένα κράτος δικαίου. Πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση της αδικίας και οι οργανικές θέσεις να είναι ενιαίες για όλους τους αξιωματικούς ειδικότητας.