Άρθρο 05 – Κατηγορίες πλοίων

Οι κατηγορίες των πλοίων που επιθεωρεί/ελέγχει το προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις (α) και (β) της περίπτωσης Α του άρθρου 4 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • 31 Μαΐου 2016, 14:59 | Φίλιππος Δεμερετζής-Μπούμπουλης

  Τα ξύλινα σκάφη, τουλάχιστον ελληνικού νηολογίου, θα πρέπει να έχουν κάποιες γερές μειώσεις στο τέλος αυτό καθότι η συντήρηση ενός τέτοιου σκάφους δεν συγκρίνεται με αυτή του πλαστικού η φουσκωτού. Προσπαθούμε να κρατήσουμε με πολλές θυσίες αξιόπλοα αυτά τα σκάφη και έρχεται ένας νέος φόρος (τέλος ) που εφαρμόζεται οριζοντίως σε όλα τα σκάφη αναλόγως το μήκος τους και δεν λαμβάνει καθόλου υπ΄όψιν το υλικό κατασκευής του και τα σχετικά έξοδα συντήρησης.
  Και φυσικά συμφωνώ με το προηγούμενο σχόλιο σχετικά με την (μη) εφαρμογή του τέλους σε σκάφη ναυταθλητισμού.

 • 30 Μαΐου 2016, 20:17 | Σταυρόπουλος Νικόλαος

  – Δέν πρέπει να περιλαμβάνονται τα ναυταθλητικά σκάφη τριγώνου ανεξαρτήτως μήκους (περιλαμβένει όλες τις Ολυμπιακές κατηγορίες και τις κατηγορίες που υπάρχει αναγνωρισμένη διεθνής κλάση (πχ Lightning, Drgagon κλπ ασχέτως αν περιλαμβάνονται σε Ολυμπιακές κατηγορίες). Γενικώς μπορούν να εξαιρούνται σκάφη ανοικτού τύπου όπως πχ λέμβη κάτω από 6 μέτρα εφ όσον δεν φέρουν μηχανή άνω των 15 ίππων.

  – Επίσης δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ναυταθλητικά σκάφη ανοικτής θαλλάσης εφ όσον είναι καταγεγραμμένα στη δύναμη ενός ομίλου καθώς επίσης εντός ενός ημερολογιακού έτους έχουν λάβει μέρος και τερματίσει σε τουλάχιστον 10 αγώνες, και που δεν χρησιμοποιούνται συγχρόνως για επαγγελματική χρήση με την εξαίρεση της ενοικίασης για αποκλειστικό σκοπό την συμμετοχή σε αγώνες όπου θα απαιτείται και η απόδειξη συμμετοχής.

  – Τα ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας.