Άρθρο 39 – Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων

Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να καταρτίζουν και να θέτουν στη διάθεση του κοινού και των μελετητών καταλόγους των αρχειακών συλλογών των οποίων έχουν την εποπτεία με τη μορφή του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.). Για την απρόσκοπτη συγκρότηση και ενημέρωση του Ε.Ε.Α. τα επιστημονικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, σωματεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και ιδιώτες κάτοχοι αρχειακών συλλογών οφείλουν να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ.

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:20 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρο 39 – Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων

  Είναι σημαντική η ενίσχυση του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων, οπότε είναι αναγκαία η περιγραφή κινήτρων για τη δήλωση αρχειακών υλικών ιδιωτών φυσικών προσώπων. Για τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που τηρούν αρχειακές συλλογές πρέπει να γίνουν αναδιατυπώσεις στο νόμο, ώστε να είναι υποχρεωτική η δήλωση αυτών των συλλογών στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων με προβλεπόμενες κυρώσεις.

 • 7 Μαρτίου 2019, 21:19 | ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΑΜΙΔΗΣ

  Θα πρέπει να διατυπωθούν και επιπτώσεις για τους παραβάτες της διάταξης, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

 • 6 Μαρτίου 2019, 10:34 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 39 Προτείνουμε να προβλέπεται μηχανισμός πίεσης σε περίπτωση που δεν τα δηλώσουν.